Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Přilby na kolo nejsou účinné při zmírnění závažnosti poranění obličeje

By Dental Tribune International
December 19, 2019

SEATTLE, USA: Přestože jsou cyklistika a nehody na kolech v USA stále četnější, mnoho cyklistů si neuvědomuje význam používání přilby. V nedávné studii vědci měřili účinnost cyklistických přileb při prevenci a zmírnění závažnosti maxilofaciálních poranění. Zjistili, že u cyklistů, kteří používají přilby je při nehodě méně pravděpodobné poranění obličeje. Používání přilby však neovlivní závažnost poranění, což lze vysvětlit skutečností, standardní přilby nemají masku chránící maxilofaciální oblast.

Vědci z University of Washington School of Dentistry provedli retrospektivní skupinovou studii a zahrnuli údaje týkající se 1379 cyklistů, kteří se v letech 2012 až 2018 zranili a dostavili se do nemocnice na vyšetření a ošetření. Po zjištění, zda cyklisté utrpěli maxilofaciální poranění posuzovali vědci závažnost těchto poranění.

Mezi účastníky bylo zjištěno, že přilbu používají méně často muži a mladí cyklisté. U cyklistů, kteří používali přilby bylo méně časté užívání alkoholu, a u cyklistů se zjištěným alkoholem v krvi bylo riziko poranění obličeje dvakrát vyšší. Závěry však neprokázaly statisticky významný rozdíl mezi závažností poranění u cyklistů, kteří přilbu používají a kteří nikoli. Většina cyklistů (60,6 %) na sobě měla v době nehody přilbu a bylo u nich při nehodě o 40 % méně pravděpodobné poranění obličeje. U těch, kteří přilbu neměli došlo k poranění u 30,6 %, oproti 17,3 % u cyklistů s přilbou.

„Usilujeme o zavedení ochranného bradového pásku, který by pomohl předcházet poraněním spodní části obličeje, jak je tomu u jiných studií, o úpravu designu cyklistických přileb tak, aby poskytovaly ochranu obličeje a omezení hladiny alkoholu v krvi u cyklistů,“ uvedli vědci.

Vědci také požadují více studií, aby se prozkoumalo, jak vzrůstající popularita cyklistiky, větší možnosti sdílení kol, volné předpisy ohledně používání přileb a měnící se postoje ohledně dopadu cyklistiky na životní prostředí změní druhy zranění, jejich četnost a závažnost.

Studie s názvem „Helmets decrease risk of bicyclist-related maxillofacial injuries but not severity“ byla zveřejněna v říjnovém vydání roku 2019 časopisu Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International