Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Metalokeramika zůstává zlatým standardem, tvrdí studie

By Dental Tribune International
February 21, 2019

Ženeva, Švýcarsko: Navzdory velkému výběru na trhu dostupných protetických materiálů je pro klinické lékaře stále obtížné vybrat nejlepší možné řešení pro náhrady nesené implantáty. Dosud nejvíce zkoumaným výplňovým materiálem je v protetické literatuře metalokeramika. Zubní lékaři však stále častěji využívají k výrobě jednočlenných korunek nesených implantáty či fixních zubních náhrad zirkon. Přehledová studie, kterou provedla Ženevská univerzita, směřovala k porovnání dlouhodobých výsledků zirkonové keramiky a monolitického zirkonu s metalokeramikou dříve, nežli je bude možno považovat ve stomatologické péči za standardní volbu.

Pro vytvoření přehledové studie byla provedena fulltextová analýza 240 článků, jejímž výsledkem bylo 19 studií na téma fixních náhrad nesených implantáty, které splňovaly kritéria. Kritéria zahrnovala mimo jiné průměrné sledování po dobu nejméně tří let a klinické vyšetření pacientů při kontrolních návštěvách.

Studie se týkaly 932 metalokeramických a 175 zirkonových fixních zubních náhrad. Metaanalýza odhalila odhadovanou pětiletou míru zachování 98,7 % u metalokeramických fixních náhrad nesených implantáty a 93 % u zirkonových fixních náhrad nesených implantáty. Třináct studií, zahrnujících 781 metalokeramických fixních náhrad nesených implantáty uvádělo pětiletou míru výskytu prasklin v keramice a odlomení u 11,6 procent oproti podstatně vyšší míře komplikací u 50 procent zirkonových fixních náhrad nesených implantáty, která byla uvedena v malé studii s 13 zirkonovými fixními náhradami nesenými implantáty. Podstatně více zirkonových náhrad nesených implantáty – 4,1 procent – selhalo vlivem prasklin keramiky, ve srovnání s pouhými 0,2 procenty u metalokeramických fixních náhrad nesených implantáty. Podrobná analýza faktorů, jako je počet členů fixní náhrady nebo pozice náhrady v čelistech nebyla možná z důvodu heterogenního původu záznamů.

U náhrad nesených implantáty by tedy neměl být konvenčně fazetovaný zirkon považován za materiál volby, protože bylo pozorováno zvýšené riziko prasklin u základní konstrukce a odlamování fazetovací keramiky ze zirkonu. Nebyly provedeny žádné studie týkající se monolitických zirkonových fixních náhrad nesených implantáty, které by splňovaly zadaná kritéria, a proto nebyly do přehledu zahrnuty. Je proto možné, že se jedná o zajímavou alternativu, avšak její střednědobé až dlouhodobé klinické výsledky nebyly dosud hodnoceny. Proto se zdá, že metalokeramika zůstává pro vícečlenné fixní náhrady nesené implantáty nadále standardem.

Studie pod názvem „A systematic review of the survival and complication rates of zirconia‐ceramic and metal‐ceramic multiple‐unit fixed dental prostheses“ („Systematické porovnání míry zachování a komplikací u zirkonových a metalokeramických vícečlenných fixních zubních náhrad“) byla publikována ve vydání časopisu Clinical Oral Implants Research z října 2018.

Studie byla provedena ve spolupráci s Bernskou univerzitou a Pekingskou univerzitou.

Comments are closed here.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International