Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie zpochybňuje zdravotní přínosy umělých sladidel

By Dental Tribune UK
July 08, 2019

LONDÝN, VB: Díky poskytování sladké chuti bez kalorií a jiných škodlivých vedlejších účinků cukru jsou umělá sladidla často chválena za předpokládané zdravotní přínosy a přínosy pro orální zdraví. Nová systematická studie však naznačuje, že tato sladidla a jiné alternativy cukru ve skutečnosti nemusí být tak zdravé, jak se všeobecně předpokládá.

V posledních letech se staly populárními výrobky, jako nealkoholické nápoje bez cukru, často inzerované jako zdravější alternativa. Poptávka po těchto možnostech je často dána zájmem o zdraví a kvalitu života, protože obezita a onemocnění dutiny ústní jsou neustále spojovány s nadměrným příjmem přidaného cukru.

Pro široké komerční použití v nesčetných potravinách a nápojích byla schválena celá řada alternativ cukru. I když jsou všeobecně vnímány jako zdravější alternativa cukru, jejich skutečné přínosy a negativa nejsou vzhledem k omezenému a protichůdnému souboru důkazů zcela jasná.

Tým evropských vědců, vedený Univerzitou ve Freiburgu v Německu, se zaměřil na lepší porozumění těmto přínosům a negativům a provedl systematický přehled 56 studií, které porovnávaly vysoký příjem náhražek cukru s nižším příjmem nebo úplným zamezením jejich příjmu.

Výsledky jejich studie ukázaly, že celkově nebyly žádné statisticky nebo klinicky relevantní rozdíly mezi účastníky studie, kteří měli vysoký příjem umělých sladidel a těmi, kdo se jejich příjmu zdrželi. Kromě toho řada zkoumaných studií naznačovala, že existovalo spojení mezi vyšším příjmem sladidel a mírným přírůstkem hmotnosti, a o něco menším přírůstkem hmotnosti u osob s jejich omezeným příjmem. Spolehlivost těchto důkazů byla nicméně nízká.

Celkově nebyl nalezen spolehlivý důkaz o tom, že by alternativy cukru pomohly s nadváhou nebo obézním dospělým či dětem, kteří se aktivně snaží zhubnout.

Mluvčí Britské dentální asociace řekl časopisu British Dental Journal: „Nedoporučujeme žádné alternativy nealkoholických nápojů „bez cukru“ kromě mléka a vody. Jsme značně znepokojeni, že mnoho nealkoholických nápojů ohrožuje zuby obsahem cukrů nebo má tak vysokou kyselost, že poškozuje zdraví dutiny ústní.“

„Každé Vánoce konzultanti Coca-Coly prohlašují, že existuje „zdravá možnost“ pro zuby a uvádí na trh produkty s nízkým obsahem cukru nebo bez cukru, ale mnohem kyselejší než ocet nebo citronová šťáva. Ve chvíli, kdy téměř polovina dospívajících vykazuje známky zubní eroze, je zubním lékařům jasné, že řada těchto výrobků je stejně škodlivých jako jejich alternativy s obsahem cukru,“ pokračoval mluvčí.

Studie s názvem „Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: Systematic review and meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational studies“ byla zveřejněna online 2. ledna 2019 v časopisu British Medical Journal.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International