Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Odstranění fragmentů zlomených nástrojů pomocí Terauchi File Retrieval Kit

By Dr. L. Stephen Buchanan, DDS, FICD, FACD
September 24, 2018

Jednou jsem se zeptal mého dobrého přítele, Yoshiho Terauchiho, kolik kanálků opracuje s jedním nástrojem, než ho vyřadí a začne pracovat s nástrojem novým. Odpověděl: „Používám rotační instrumenty do jejich zlomení, odstraním ulomený fragment a pokračuji s novým nástrojem.“

Cože!?“ pomyslel jsem si a díval se na něj, jako by měl dvě hlavy. Šokovalo mě to, protože každý den, kdy se objeví „syndrom krátkého nástroje”, je velmi špatný den v životě všech zubařů, kteří provádí ošetření kořenových kanálků. Skepticky jsem se ho zeptal, jak tohle může říct s vážnou tváří a řekl, že mu trvá jenom 1–5 minut odstranit z kořenového kanálku všechny fragmenty.

Tudíž jsem od Yoshiho slyšel dva na první pohled směšné názory: První, že se nebojí zlomení nástroje, a druhý, že považuje odstranění zlomených nástrojů za prediktabilní proceduru, která vyžaduje relativně málo času. SKUTEČNĚ? Naštěstí znám Yoshiho mnoho let, tak jsem fatální vyjádření nedůvěry k těmto prohlášením ještě zadržel a zeptal se ho na vysvětlení. To, co mi odvětil, převrátilo na ruby vše, co jsem dosud údajně věděl o odstraňování zlomených nástrojů. Tyto oblíbené mýty zahrnovaly:

  1. Ultrazvukové koncovky by měly pracovat na vnější stěně ohbí kořenového kanálku
  2. Když se pokoušíme dosáhnout fragment nástroje, ultrazvukové koncovky pracují nejlépe nasucho
  3. Fragmenty nástroje, které se uvolnily ultrazvukovou vibrací jsou téměř odstraněné
  4. Dosažení fragmentu nástroje nutně vede k oslabení zubu
  5. Úlomky nemohou být odstraněny z apikální třetiny zahnutého kanálku

Následují zásadní tvrzení o odstraňování fragmentů nástrojů – mnohé z nich definované Dr. Yoshi Terauchi, který také sestavil Terauchi File Retrieval Kit (TFRK), k provádění této v minulosti náročné a nepředvídatelné procedury (obr. 1).

Zpřístupňování kanálku na vnitřní stěně ohbí

Možná největším posunem paradigmatu je, kde bychom se měli pohybovat s ultrazvukovými nástroji vzhledem k fragmentu nástroje. „Logické“ je pohybovat se na vnější stěně ohbí kanálku, protože tady je také hrana ulomeného fragmentu. Zdánlivě nelogická zkušenost, kterou mi sdělil Yoshi je, že pohyb po vnější stěně ohbí nefunguje, protože: pohyb po vnější stěně ohbí zvětšuje zakřivení kanálku, zatímco pohyb na jeho vnitřní straně kanálek napřimuje – aktivace ultrazvukovou koncovkou na vnější straně ohbí poškozuje fragment nástroje a zasouvá ho hlouběji do kanálku. Když mi tohle Yoshi poprvé vysvětlil, otřásl jsem se. Pohyb po vnitřní stěně ohbí vyžaduje malé ohnuté centrované ultrazvukové koncovky, které mohou snadno „sklouznout” po vnitřní stěně kanálku, ale jak velký rozdíl je v provedení uvedeným způsobem?

 

Yoshi navrhnul dvě krásné „mikrolžičky“ – Micro-spoon koncovky (obr. 2), které používá k vytvoření „cesty“ mezi nástrojem a vnitřní plochou ohbí. Tyto koncovky v TFRK setu jsou obrácené k („6 hodin” koncovka) nebo proti („12 hodin“ koncovka) ultrazvukovému násadci. Volíme je podle směru zakřivení kanálku. Pozice koncovky při práci pak naléhá na vnitřní stěnu ohbí vedle odděleného nástroje.

Všechny ultrazvukové koncovky TFRK jsou vyrobeny z měkké nerezavějící oceli, jsou výrazně prodloužené, což umožňuje jejich snadné „předehnutí“, ale jsou citlivé k předčasnému zlomení při nevhodné manipulaci. Přiměřený výkon na ultrazvukovém unitu se pohybuje typicky v dolní čtvrtině škály. Doporučeno je aktivovat raději přerušovaně, „poklepáváním” nožního spínače než kontinuálním spuštěním. Přerušovaná aktivace chrání koncovku před přehřátím a zprostředkuje relativně silný impulz skrze tenký dlouhý nástroj. Po dvou až třech impulzech koncovku vyjímáme a kontrolujeme případné poškození, přičemž se koncovka ochladí. Vyčistíme koncovku pomocí alkoholu na houbičce a pokračujeme v další práci, než dojde k uvolnění nástroje. Kontinuální práce ultrazvukové koncovky v oblasti ulomeného fragmentu také zvyšuje riziko jeho rozlomení do menších částí.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Roots
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Dr. L. Stephen Buchanan, DDS, FICD, FACD je držitelem American Board of Endodontics, členem American a International Colleges of Dentists a částečně pracuje na fakultě UCLA a USC v endodontických programech. Patří mu patenty na Endobender Plier (Sybronendo), System – B a kontinuální Wave obturaci včetně metod (SybronEndo), GT a GTX systémy (DENTSPLY Tulsa Dental Specialties), LA Axxess Burs (SybronEndo) a Buc ultrasonic tips (Spartan/Obtura). Buchanan žije v Santa Barbaře, Kalifornii, kde se těší z praxe zaměřené na konvenční a mikrochirurgickou endodoncii a dentální implantáty. Je zakladatelem Dental Education Laboratories, hands-on výukového centra v Santa Barbaře, které vede už 30 let.

 

 

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International