Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Kořen ve tvaru písmene S – rizika této velké výzvy v endodoncii

By Dr. Friedrich Müller, Německo; Specialista v oboru parodontologie, implantogie a endodoncie
February 12, 2015

81 letá pacientka se dostavila s typickou pulpitickou bolestí v oblasti pravé dolní čelisti. Zkouška vitality ukázala na prodlouženou pozitivní reakci u zubu 45 a žádnou reakci u zubu 44. Vyšetření poklepem ukázalo opačné výsledky – žádná reakce u zubu 45 a mírně pozitivní reakce u zubu 44. Na cíleném i.o. rtg snímku bylo prokázáno periapikální projasnění u zubu 44 a žádný nález u zubu 45.

Zkouška vitality ukázala na prodlouženou pozitivní reakci u zubu 45 a žádnou reakci u zubu 44. Vyšetření poklepem ukázalo opačné výsledky – žádná reakce u zubu 45 a mírně pozitivní reakce u zubu 44. Na cíleném i.o. rtg snímku bylo prokázáno periapikální projasnění u zubu 44 a žádný nález u zubu 45.

Rozsah nálezu u zubu 44 poukazoval na chronický průběh. Ukázalo se však, že příčinou akutních obtíží pacientky byl zub 45. RTG snímek navíc odhalil u zubu 44 morfologii kořene ve tvaru písmene S, která činí endodontické ošetření velmi obtížným a představuje skutečnou výzvu.

Po aplikaci lokální anestezie bylo přistoupeno k trepanaci obou zubů a k jejich intrakoronární inspekci. Ta potvrdila diagnózu ireverzibilní pulpitidy u zubu 45 a infikované nekrózy u zubu 44. Zatímco u zubu 45 bylo možné pozorovat prodloužené krvácení uvnitř kanálku, v zubu 44 byl vzlínající hnis.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_1893",1893, "large");

 

Po irigaci kořenových kanálků 3% roztokem hypochloridu sodného ukázal apexlokátor u zubu 45 pracovní délku 21 mm. Pročištění a opracování kořenového kanálku zubu 45 bylo dokončeno během prvního sezení. Do kořenového kanálku byla aplikována kombinace tetracyklinu a kortizonu tak, aby směs dosáhla celé jeho délky. U zubu 44 bylo sondáží kořenového kanálku nástrojem typu Hedström (ISO 08/.02) dosaženo evakuace hnisavého exsudátu. Druhá fáze ošetření zubu 44 zahrnovala opětovné pročištění a irigaci kořenového kanálku včetně stanovení pracovní délky pomoci apexlokátoru. Ta činila 21 mm.

Po mechanickém pročištění a opracování kořenového kanálku za použití nástrojů typu Hedström bylo přistoupeno k další důkladné irigaci kořenového kanálku s jeho následným reciprokačním opracováním a zhotovením kontrolního měřicího rtg snímku. Ve třetí fázi endodontického ošetření byla znovu ověřena pracovní délka a oba kanálky byly definitivně zaplněny tekutou gutaperčou, a to v kombinaci za tepla a za studena.

Jak z této kazuistiky vyplývá, jedním z hlavních rizik u kořenů ve tvaru písmene S je jejich transportace neboli napřímení, při němž by preparace kořenového kanálku neměla z důvodu prevence náhodného oslabení nebo perforace stěny kanálku ve vnitřním ohybu přesáhnout rozměr ISO 25.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International