Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Dentální operační mikroskop v endodoncii

By Frank C. Setzer, DMD, PhD., MS
September 24, 2018

Praktikování endodoncie vyžaduje přesnost a velkou pozornost k detailům a jeho úspěšnost tedy závisí na vzdělání, dovednostech a zkušenostech lékaře. Většina endodontických procedur se provádí v tmavých a omezených prostorech a o výsledku ošetření mohou rozhodnout zlomky milimetrů. V posledních desetiletích byly na poli endodoncie získány bohaté klinické vědomosti a zkušenosti a došlo v ní k zásadním technologickým pokrokům. Kvůli složitým podmínkám v rámci endodontického ošetření se lékaři vždy snažili zlepšit viditelnost v pracovním poli.

Výhody dentálních mikroskopů

Lepší vidění vyžaduje optimální zvětšení a osvětlení. Proto jsou v moderní endodoncii hojně používány jak mikroskopy, tak lupové brýle. Operační mikroskopy mají ve srovnání s lupovými brýlemi celou řadu výhod. Lupové brýle se nosí na hlavě a mohou se používat s nebo bez vnějších světelných zdrojů. Je nutno omezit jejich hmotnost a lupové brýle pak musí mít co nejmenší čočky potřebné pro zvětšení. Oproti tomu je mikroskop samostatný přístroj, takže další čočky nebo optické hranoly nejsou problém. To je hlavní přínos operačních mikroskopů, pokud jde o ergonomii a kvalitu zobrazení.

Uchycení okulárů na skla brýlí určuje způsob, jak se okuláry sklápí při zaostřování na objekt. V důsledku toho pracují také oči lékaře. Je to podobné jako při zaostřování pouhého oka na blízký objekt, které může vést k napětí a únavě svalů oka. Na rozdíl od lup jsou okuláry mikroskopu uspořádány paralelně. Toto uspořádání umožňují optické hranoly, které zajišťují, že přicházející světelné paprsky vystupují směrem k očím také paralelně. Simuluje to pozorování vzdáleného objektu: rovný pohled vpřed, který způsobuje menší napětí a únavu svalů oka. Kromě toho z ergonomického hlediska správná práce s dentálním mikroskopem celkově zlepšuje držení těla a může zmírnit bolesti za krkem nebo bolesti zad.

Běžně prodávané mikroskopy poskytují nastavitelné zhruba 4–25násobné zvětšení, zatímco většina lup poskytuje pevné 2,5–6násobné zvětšení. Zvětšení je možné rozdělit na nízké (~2×–8×), střední (~8×–16×) a vysoké (~16×–25×). Nízké, střední a vysoké zvětšení lze použít pro různé procedurální kroky v rámci nechirurgického i chirurgického endodontického ošetření. Nízké zvětšení je použitelné zejména pokud jde o celkový přehled nad pracovním polem. Střední zvětšení se používá při hlavních procedurálních krocích ošetření kořenových kanálků a endodontické chirurgii. Vysoké zvětšení se používá k identifikaci těch nejmenších struktur a zdokumentování nejjemnějších detailů. Použití mikroskopu podstatně zvyšuje přesnost práce lékaře. Je však třeba zmínit, že práci s mikroskopem je nutné se naučit a že práce při středním a vysokém zvětšení bude vyžadovat zpomalení pohybů lékaře, aby nedocházelo k nechtěným zásahům na nejmenších anatomických strukturách. Jako důsledek práce v malém prostoru byly do oboru stomatologie zavedeny také nové typy mikroskopických nástrojů.

Historie mikroskopů v endodoncii

Myšlenka použití mikroskopů ve stomatologii není nová. Bowles s nápadem přišel a dentální mikroskop používal již v roce 1907! V endodoncii byly dentální operační mikroskopy poprvé představeny jednotlivými lékaři a poté přijaty endodontickými odbornými institucemi po celých Spojených státech. Raným zastáncem školení v práci s mikroskopy pro rezidenty endodontisty byla Americká asociace endodontistů a v roce 1998 úspěšně obhájila u Komise pro stomatologickou akreditaci začlenění práce s mikroskopem do vzdělávacích norem CODA pro postgraduální endodontické programy. Nejnovější standard vyžaduje výuku práce se zvětšovacími zařízeními „nad rámec lupových brýlí“ do hloubky, což znamená nejvyšší úroveň znalostí předepsaných CODA. 5 Na základě dvou výzkumů z roku 1999 a 2008 se dostupnost a používání mikroskopů endodontisty zvýšila z 52 % na 90 %. Mikroskopy jsou také stále častěji používány i v dalším oborech 8 a při vzdělávání stomatologů.

 

Použití mikroskopu při nechirurgických procedurách

Pro endodontistu je dentální mikroskop užitečný při určování diagnózy a klinických procedurách. Mikroskop může být diagnostickou pomůckou při hledání kazu, nevyhovujících korunek nebo okrajů výplně (obr. 1), nebo při posuzování prasklin či lomových linií. Během ošetření kořenových kanálků pomáhá zvětšení a osvětlení zajištěné operačním mikroskopem s odstraněním kazu, při preparaci přístupu, odstraňování kalcifikací z dřeňové dutiny, nalezení ústí kořenových kanálků, prasklin a lomových linií (obr. 2) a při ošetření vnitřních resorpcí. Pod mikroskopem jsou i minimální změny v barvě dentinu a textuře výrazné, například vývojové linie na dně dřeňové dutiny dovedou lékaře k ústí kořenových kanálků nebo tmavší barva dna dřeňové dutiny umožňuje lékaři sama o sobě bezpečnější odstranění dentinu.

Vysoké zvětšení může pomoci při lokalizaci a opracování neprůchodných a kalcifikovaných kanálků, při hledání rozdvojených kanálků (obr. 3), odstraňování překážek z kanálku, jako výrůstků a kalcifikací, a při obturaci (obr. 4). Další základní endo­dontické procedury těžící z použití mikroskopu zahrnují ošetření vitální dřeně a regenerativní endodoncii, protože je možná pečlivá a šetrná manipulace s dřeňovými tkáněmi nebo krevními sraženinami. Lepší vidění také pomáhá při ošetření anomálií zubů, jako je dens invaginatus nebo srostlice.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Roots
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Frank C. Setzer, DMD, PhD., MS je zástupcem Americké rady endodontistů (American Board of Endodontists) a asistentem na oddělení endodoncie na Pensylvánské stomatologické fakultě. Vyučuje vysokoškoláky a doktorandy. Dr. Setzer se specializuje na ošetření kořenových kanálků, poúrazové a chirurgické procedury u kořenových kanálků. První titul v oboru stomatologie získal na Stomatologické fakultě Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Německo, v roce 1995, kde také získal v roce 1998 doktorát. V roce 2006 Setzer absolvoval endodontický program na Pensylvánské stomatologické fakultě a obdržel ocenění Louis I Grossman Postdoctoral Award in Endodontics. V roce 2008 získal titul Master of Science v oboru orální biologie a v roce 2010 titul DMD. Setzer vyučuje jako klinický vedoucí a vedoucí predoktorandského programu na oddělení endodoncie na Pensylvánské stomatologické fakultě. Setzer často přednáší na národní i mezinárodní úrovni, publikuje v recenzovaných časopisech a působí, mimo jiné, jako editor pro endodoncii v časopisu Quintessence International, je členem redakční rady Journal of Endodontics a Journal of the American Dental Association. Kontaktovat jej můžete na: fsetzer@upenn.edu.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International