Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Posune COVID-19 ortodoncii dále do digitálního prostoru?

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
May 17, 2021

Digitální nástroje pomohly ortodontistům pokračovat v poskytování péče i v době, kdy byly jejich ordinace uzavřeny kvůli pandemii SARS-CoV-2. Přední výrobce průhledných alignerů říká, že nové digitální nástroje, které pro ortodoncii vyvinul v reakci na krizi, se budou hojně využívat ve zdravotní péči i po zrušení omezení. Přestože však tyto nástroje pomohly usnadnit obnovení plánované péče, ortodontisté přiznávají, že konzultace v ordinaci nelze nahradit.

Ortodontické ordinace ve Velké Británii znovu otevřely od 8. června 2020, více než dva měsíce poté, co Britská ortodontická společnost (BOS) doporučila svým členům zastavit poskytování péče z důvodu propuknutí SARS-CoV-2. Mluvčí BOS koncem května potvrdil Dental Tribune International (DTI), že během lockdownu byla ve všech čtyřech zemích Velké Británie pozastavena veškerá ortodontická péče. Během lockdownu BOS uvedla, že většina ortodontických aparátů může zůstat bez problémů in situ několik měsíců, pokud budou pacienti dodržovat obvyklé pokyny pro péči, jako je dobrá orální hygiena a vyhýbání se konzumaci sladkých, tvrdých nebo lepivých potravin, které mohou aparáty poškodit.

Pokud jde o poskytování neodkladné péče, doporučila BOS, aby byly případy nejprve roztříděny ortodontistou na základě telefonické nebo online videokonzultace z hlediska klinické naléhavosti, pro minimalizaci rizika infekce v centrech pohotovostní péče. Ředitel oddělení pro vnější vztahy, Dr.  Peter McCallum, DTI řekl, že za účelem minimalizace přerušení léčby u pacientů s nasazenými fixními aparáty bylo doporučeno digitální rozhraní. „Našim pacientům jsme poskytli rady ohledně pořizování fotografií a videí pro jejich ortodontistu a poskytli jsme také videa k domácím opravám,“ uvedl.

Ortodontisté uvádějí, že digitální nástroje sice pomáhají, ale nemohou nahradit návštěvu ordinace.

Během lockdownu pomohly nástroje pro digitální komunikaci umožnit pokračování kontrolních návštěv – to nám sdělil Dr. Thiago Gregnanin Pedron, specialista na ortodoncii ze soukromé ordinace v brazilském São Paulo. „Problém byl v podstatě minimalizován, protože obvykle máme seznam kontaktů na pacienty naší ordinace v mobilní aplikaci,“ vysvětlil Pedron. „Přestože byla ordinace po vyhlášení pandemie uzavřena a nebyly poskytovány služby „tváří v tvář“, byly prováděny kontroly online, poskytovány pokyny ohledně hygieny a péče o ortodontický aparát.“

Digitální konzultace byly velkou pomocí, ale Dr. Pedron říká, že nemohou nahradit konzultace v ordinaci. „Věřím, že digitální komunikační nástroje jsou spojenci v kontrole a péči o jakýkoli ortodontický systém, ale klinická návštěva ve všech ohledech vede, ať už se jedná o alignery nebo fixní ortodontické aparáty,“ uvedl. „Používám samoligovací ortodontickou techniku, která je kromě známých předností a výhod užitečná zvláště z důvodu delší doby mezi údržbovými návštěvami, zejména pak v současné době izolace.“

Dr. Anna Hajati, která provozuje soukromou ortodontickou ordinaci ve švédském Stockholmu, DTI sdělila, že udržovat s pacienty digitální kontakt bylo lepší než žádný kontakt. „Digitální komunikační nástroje byly během této krize velice užitečné, protože pomohly poskytnout podporu bezradným pacientům a udržet nízký počet návštěv a budou přínosné i v budoucnu. Využívali jsme digitální komunikaci u pacientů s alignery i pacienty s fixními aparáty. I dnes mohou tyto nástroje příležitostně pomoci, ale nemohou nahradit fyzickou kontrolu,“ řekla.

Švédsko během krize nevyhlásilo přísný lockdown a nechalo na zubních lékařích v zemi, zda nechají své ordinace otevřené. Pokyny k dodržování sociálního odstupu však vedly k poklesu objemu pacientů, a Dr. Hajati uvedla, že návštěvy v její ordinaci klesly v dubnu a květnu 2020 zhruba o 50 %.

Dále přiznala, že jedním z největších problémů bylo rozhodnutí, zda nechat ordinaci otevřenou. Vysvětlila, že uzavření ordinace by pomohlo ochránit personál, snížit přenos infekcí a ušetřit na osobních ochranných prostředcích. Rozhodla se však nechat ordinaci otevřenou, ale za zvýšených hygienických opatření a jasných pokynů udělovaným pacientům. Toto rozhodnutí učinila, aby zajistila přežití svého podnikání a mohla pokračovat v poskytování péče pacientům.

„Mým největším zájmem a výzvou jsou nyní pacienti, kteří žijí v zahraničí a nemohu je vidět,“ uvedla Dr. Hajati. Věří, že „teleortodontický“ průmysl povede ke změnám v procesech před léčbou, ale také věří, že jsou si ortodontisté plně vědomi své odpovědnosti, bez ohledu na typ aparátu, který k léčbě používají, a režimu konzultací. „Chceme se svým pacientům podívat do očí a se stoprocentní jistotou zhodnotit jejich situaci. Jde o mnohem více než o srovnání zubů.“

Dentální společnosti se více zaměřují na možnosti digitální léčby

Od vyhlášení pandemie SARS-CoV-2 se dentální společnosti ještě více zaměřily na digitální nástroje. Společnost Henry Schein nedávno uvedla na trh nástroj pro klinické rozhodování v rámci telestomatologie. Společnost uvedla, že tento nástroj umožní zubním lékařům pokračovat v komunikaci s pacienty a sledovat léčbu po dobu trvání pandemie. Mluvčí společnosti Henry Schein DTI potvrdila, že je vhodný pro ortodontisty.

V nedávném hovoru s investory nastínil generální ředitel společnosti Align Technology, Joseph Hogan, řadu iniciativ, které tento výrobce alignerů Invisalign uvedl v chod na podporu zubních lékařů při obnovování poskytování ortodontické péče. Společnost urychlila vývoj virtuálních nástrojů v pilotní fázi, jako jsou virtuální schůzky a nástroje pro péči o alignery Invisalign. Společnost také začala poskytovat ordinacím úlevy a odklady plateb za alignery Invisalign a rozšířila možnosti klinického vzdělávání a školení prostřednictvím online platforem.

Joseph Hogan posluchačům během hovoru sdělil: „Opravdu cítíme, že zejména v ortodontické komunitě bude mnohem těžší se přiklonit k digitálnímu prostředí, bude to ale třeba, protože existuje riziko dalšího šíření infekce COVID-19 a reálné obavy z dalšího uzavírání nebo omezení praxí. Budeme tedy k našim zákazníkům přicházet s programy, které jim skutečně pomohou postupně převést větší část objemu jejich práce do digitálního prostředí.“

Společnost Align Technology uvedla tyto nástroje na trh prostřednictvím svých mobilních a online aplikací Invisalign. „Zpětná vazby byla doposud relativně pozitivní a věříme, že budou lékaři tyto nástroje používat i nadále, aby se zlepšily zkušenosti pacientů a zvýšila se efektivita i po zrušení omezení souvisejících s COVID-19,“ řekl Hogan a dále uvedl: „Společně s lékaři se budeme snažit využívat sílu digitálních technologií pro stomatologii a ortodoncii více než kdykoli předtím.“

Redakční poznámka: Článek byl publikován v mezinárodním vydání časopisu ortho – international magazine of orthodontics, Vol. 11, issue 2/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International