Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Zubotechnická ikona se představí v Česku

By Ing. Tomáš Truneček, Ph.D. – redakce časopisu
June 18, 2019

Jeden z nejuznávanějších zubních techniků současnosti Nondas Vlachopoulos přijede do České republiky a ve dnech 6.–7. září se představí v Olomouci v rámci konference a workshopů CAD CAM Meeting 2019.

Nondas Vlachopoulos je mezinárodně uznávaným zubním technikem s titulem Master. Vytrvale inspiruje kolegy v oboru svou výukou a kurzy. Během několika posledních let Nondas hodně cestoval po světě, šířil své znalosti a zanechával za sebou nadšené a inspirované zubní techniky. Na jeho kurzech je obdivována a patrna jeho láska k umění a vědě na pozadí dentálních technologií. V poslední době se věnuje i nejnáročnějším úkolům, tzv. „živým kazuistikám“, při nichž účastníky udivuje tím, co se právě stalo a šlo by pojmenovat jako: „Jak sakra tohle dokáže během jediného pálení a už na to nesáhnout?!“

Lidé odcházejí z jeho kurzů naprosto předávkováni informacemi a inspirováni k pokračování ve snaze o dokonalost.

www.facebook.com/aestheticlab

Nondas Vlachopoulos se narodil v Torontu (Kanada). Po přestěhování se do Řecka vystudoval v roce 1985 školu dentálních technologií. V roce 1989 získal titul BSc. na Škole dentálních technologií při Institutu technologického vzdělávání v Aténách (Řecko).

V roce 1990 založil vlastní zubní laboratoř „AestheticLab“ v Aténách. Od roku 2001 je Nondas Opinion Leaderem pro Ivoclar Vivadent, Noritake Dental a MPF Brush. Od května 2014 je členem redakční rady časopisu Journal of Cosmetic Dentistry (JCD).

Nondas se specializuje na estetickou celokeramiku a náhrady nesené implantáty a spolupracuje s Lékařskou fakultou Národní a Kapodistrijské univerzity v Aténách. Uspořádal řadu seminářů v Řecku, USA, Jižní Americe a mnoha zemích po celé Evropě. Pravidelně se účastní se svými prezentacemi kongresů a vydává články v řeckých i zahraničních odborných časopisech.

Na konferenci CAD CAM Meeting se představí jednou přednáškou a dvěma půldenními workshopy.

PŘEDNÁŠKA: ZDOKONALENÍ FRONTÁLNÍCH CELOKERAMICKÝCH CELOPLÁŠŤOVÝCH NÁHRAD: POSTUP KROK ZA KROKEM

Potřeba optimálních výsledků v oblastech estetiky, funkce a biologické kompatibility vyžaduje stále častější používání celokeramických náhrad, implantátů a jejich kombinace.

Znalosti, talent, technika, umělecké schopnosti a představivost zubního technika však nadále zůstávají při vytváření dokonalé práce největším a pravděpodobně také nejvýznamnějším faktorem. Zubní technik musí mít schopnost vyhodnotit každý jednotlivý faktor, aby mohl zvolit řešení vhodné pro daného pacienta a také svoji techniku upravit, bude-li to nutné z důvodu vzhledu a provedení, a mohl tak dosáhnout toho nejlepšího výsledku.

V této přednášce si popíšeme krok za krokem každodenní laboratorní proces a způsob, jakým umění a technologie v kombinaci s uměleckými schopnostmi vede k velmi úspěšnému a přesnému splnění požadavků každého jednotlivého případu. Abychom pochopili a byli schopni zvolit správné řešení pro optimální výsledek, budou popsány a analyzovány také metody a zpracování.

WORKSHOP: MASTERCLASS – ONE BAKE TECHNIQUE

Demonstrační workshop napalování keramiky na jedno pálení pro profesionály

Více o konferenci CAD CAM Meeting na http://cadcammeeting.cz

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International