Tříčlenný můstek v distálním úseku na implantátech Straumann BLX s okamžitě nasazenou provizorní náhradou: kazuistika krok za krokem

Search Dental Tribune

Tříčlenný můstek v distálním úseku na implantátech Straumann BLX s okamžitě nasazenou provizorní náhradou: kazuistika krok za krokem

Speciální rukojeť umožňuje zmenšení velikosti vrtacího pouzdra tak, aby odpovídalo zvolenému vrtáčku. Tento vrtáček je jen jeden, bez zarážky.
Sergio Piano, Itálie

Sergio Piano, Itálie

Čt. 6 října 2022

uložit

Začlenění digitálních pracovních postupů do našich ošetření může přinést řadu výhod, včetně větší přesnosti a kvality výsledků. Stejně zásadní jako realizace komplexního rozhodovacího procesu s cílem definovat naši klinickou strategii a pracovní postup je nicméně i volba správné kvality a designu materiálů.

Následující kazuistika popisuje přeměnu úsměvu u ženy s vysokými estetickými nároky na výsledek ošetření. Požadavky pacientky jsme splnili použitím efektivního protokolu ošetření pro zavádění implantátů, nasazením estetické provizorní náhrady a následně definitivní náhrady za použití implantátů Straumann BLX vyrobených z materiálu Roxolid s povrchovou úpravou SLActive v kombinaci s digitálním pracovním postupem.

58letá zdravá pacientka se dostavila do naší ordinace se stížností na zhoršenou žvýkací funkci na levé straně a požadavkem zlepšit vzhled úsměvu. Pacientka současně vyjádřila přání vyhnout se ve všech fázích ošetření snímatelným náhradám a chtěla být ošetřena minimálně invazivním způsobem, protože měla předchozí nepříjemné zkušenosti se stomatologickými ošetřeními. Extraorální vyšetření zjistilo středně vysokou linii úsměvu a chybějící premoláry a moláry ve druhém kvadrantu (obr. 1).

Intraorální vyšetření ukázalo částečně bezzubou horní čelist s chybějícími zuby 17, 14, 24, 25, 26 a 27 a černými trojúhelníčky ve druhém sextantu (obr. 2). Horní čelist vykazova­la při okluzálním pohledu modifikaci Applegate I Kenne­dyho II. třídy se zuby v mírné malpozici (obr. 3). Fotografie ze strany ukázala z hlediska výšky pravděpodobně dostatečné množství kosti (obr. 4). Pohled z levé strany na ústa při skusu ukázal extruzi zubů 34 a 36 (obr. 5).
Za účelem posouzení kvality a množství kosti dostupné pro zavedení implantátů byl pořízen CBCT sken vizualizovaný prostřednictvím softwaru coDiagnostiX (obr. 6). V oblasti zubů 24 až 26 vyšetření zjistilo adekvátní vertikální i horizontální dostupnost kosti.

Plánování ošetření

S ohledem na požadavky pacientky byly cíle ošetření následující:

  • Vyhodnotit možnost zavedení dvou implantátů do oblasti zubů 24 a 26 za účelem rekonstrukce formou fixního tříčlenného můstku
  • Zvážit možnost okamžitého nasazení provizorní náhrady na implantáty s vysokou mírou estetiky, bude-li dosaženo uspokojivé primární stability
  • Zvážit možnost zavedení implantátů s použitím počítačem navigované chirurgie a flapless přístupu, čímž by se snížila invazivita zákroku a zjednodušila protetická fáze

Vzhledem k výše uvedeným zvažovaným cílům byly předloženy a s pacientkou prodiskutovány následující možnosti ošetření v podobě tříčlenného můstku neseného implantáty:

  1. Zavedení implantátů do oblasti zubů 24 a 26 bez provizorní náhrady během doby hojení. Po oseointegraci implantátů nasazení definitivní náhrady.
  2. Zavedení implantátů do oblasti zubů 24 a 26 a bude-li stabilita implantátů optimální, tak okamžité nasazení provizorní náhrady. Po oseointegraci implantátů nasazení definitivní náhrady.
  3. Zavedení implantátů do oblasti zubů 24 a 26 za použití počítačem navigované chirurgie a bude-li stabilita implantátů adekvátní, okamžité nasazení provizorní náhrady. Po oseointegraci implantátů nasazení definitivní náhrady.

 

Redakční poznámka:

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu implants CZ/SK 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement