Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

S konáním veletrhu Pragodent 2021 i PDD se nadále počítá!

By Věra Tautová, redakce časopisu StomaTeam
March 16, 2021

Ve světle prohlášení asociace Czechdent k plánovanému veletrhu Pragodent 2021 jsme požádali o oficiální stanovisko pořadatele, společnost ABF, a.s. a prezidenta České stomatologické komory.

Dne 7. března 2021 zveřejnila na svých webových stránkách asociace Czechdent prohlášení k plánovanému veletrhu Pragodent 2021, ve kterém uvádí, že se členové asociace Czechdent na online schůzce jednotně shodli, že nedoporučují organizovat letos na podzim veletrh Pragodent. Členové i celá asociace Czechdent se na základě kombinace epidemiologických, společenských a samozřejmě ekonomických důvodů usnesli na doporučení odkladu veletrhu Pragodent na jaro nebo podzim 2022, až bude jasná a klidná epidemiologická situace. Ve svém prohlášení dále uvádějí: „V případě, že se termín konání kongresu PDD nijak nezmění, je možné uspořádat dle pravidel pro sudé roky malou doprovodnou výstavu ke kongresu. Ta by ale neměla nést název Pragodent, protože jednotlivé expozice, tak i celá výstava nemohou a nebudou dosahovat úrovně, na kterou jsou návštěvníci Pragodentu zvyklí. Věříme, že na podzim 2022 a určitě po IDS 2023 budeme mít možnost uspořádat Pragodent na té úrovni, která nás všechny vždy těšila.“

Prezident ČSK, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., na náš dotaz, zda stanovisko asociace Czechdent nějak ovlivní konání Pražských dentálních dnů reagoval: „Můžeme spekulovat, co bude či nebude na podzim 2021, ale z hlediska onemocnění COVID-19 bude stomatologická obec proočkovaná a asi nic fakticky nebrání akci velkého rozsahu. Jsme připraveni i na různé varianty epidemiologických řešení, kdyby například nechtěl stát, aby se najednou potkalo více než 500 osob, jak to bylo na podzim 2020. To ale nebrání tomu, aby areálem prošlo i několik tisíc, byť oddělených, osob.  Je velký hlad po setkávání se, budeme slavit 30 let České stomatologické komory. Měsíc před PDD se bude konat největší veletrh světa IDS (to ukazuje, že všichni čekají relativně bezpečnou situaci). IDS asi přinese spoustu novinek, probíhá digitální revoluce, která bude měnit celý náš obor. Je co ukázat a na co se těšit – spousta věcí potřebuje i vysvětlení. Některé firmy mají ekonomické problémy, jiné rostou. Jako vždy v krizi.“

Organizátor veletrhu Pragodent, společnost ABF, a.s., k tomuto prohlášení uvedla: „Po naší vzájemné domluvě s asociací Czechdent tímto definujeme, že akvizice veletrhu Pragodent 2021 (plánovaného prezenční formou na termín 14.–16. října 2021) se nezastavuje a bude probíhat i nadále mezi potencionálními vystavovateli oboru stomatologie.“

Společnost ABF, a.s. si je vědoma aktuální nepříznivé epidemiologické situace, nicméně považuje termín konání veletrhu v roce 2021 za vzdálený natolik, že není nutné o osudu jeho konání rozhodovat v tuto chvíli a dodává:  „Z rozsáhlých zkušeností v oblasti „BEZPEČNOSTI NA VELETRHU“ z roku 2020, kdy jsme uspořádali veletrhy B2B i B2C v souladu se všemi vládními opatřeními a za přísných bezpečnostních podmínek, si dovolíme říct, že jsme připraveni reagovat na valnou většinu situací, ve kterých se na podzim můžeme nacházet, vč. testování, očkování, ev. trasování návštěvníků i vystavovatelů i omezení osob v rozdělených sektorech. Vnímáme, že přípravy jednotlivých vystavovatelů na veletrh naberou většího tempa v létě letošního roku, včetně vzniku již reálných nákladů na přípravu stánků, personální a organizační zabezpečení atd. Abychom co nejvíce rozptýlili obavy vystavovatelů z marně vynaložených nákladů, rozhodli jsme se ke kroku v oblasti, kterou můžeme ovlivnit a jsme připraveni jednat o podmínkách individuálně s každým vystavovatelem. S asociací Czechdent jsme domluveni na následných jednáních v návaznosti na aktuální situaci.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International