Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Lidský imunitní systém přispívá k zubnímu kazu a poškození zubních výplní

TORONTO, Kanada: Otázka, proč lidský imunitní systém pracuje částečně proti tělu, například v případě autoimunitních onemocnění, stále není dostatečně objasněna. Obvykle jsou to pojivové tkáně, které jsou postiženy. Nedávná studie vědců z univerzity v Torontu však poskytla první důkaz o tom, že obranný systém těla by mohl být hlavním původcem zubního kazu a selhání výplně.

„Nikdo by nevěřil, že by náš imunitní systém mohl hrát roli při vzniku zubního kazu,“ řekl vedoucí autor Dr. Yoav Finer, docent na Stomatologické fakultě univerzity. „Nyní máme důkazy.“

Studie prokázala, že rozklad dentinu a výplní je způsoben nejen bakteriemi – jak je mezi odborníky běžně známo již několik desetiletí – ale také unikátní aktivitou imunitních buněk dutiny ústní známých jako neutrofily, které potenciálně zesilují účinky bakterií.

Neutrofil, který je považován za důležitý v boji proti zánětům ve všech částech těla, je typem buňky vrozeného imunitního systému s krátkou životností, a dostává se do dutiny ústní z dásní kolem kořenů zubů. Když bakterie napadnou dutinu ústní, tělo vyšle k útoku neutrofily. Jak ale neutrofily vyhledávají a ničí napadající bakterie, mohou způsobit také rozklad v lokalizovaném prostředí.

Samy o sobě nejsou neutrofily schopny zuby poškodit. Finer vysvětlil: „Nemají kyselinu, takže nemohou mineralizované struktuře zubů udělat tak moc.“ Jakmile však neutrofily zaútočí, kyseliny produkované orálními bakteriemi zub demineralizují. Enzymy z imunitních buněk i jejich cílů a bakterie pak rychle rozkládají zuby a mohou způsobit poškození okrajů kompozitních výplní.

Výzkum potvrdil závěry dřívějších studií provedených stejnou skupinou a také vysvětlil, proč tolik pacientů, kteří mají kompozitní výplně jako důsledek léčby zubního kazu ve vysoké míře čelí recidivě tohoto onemocnění. Většina kompozitních výplní selže během pěti až sedmi let od zhotovení, což stojí například Kanaďany odhadem 3 miliardy dolarů ročně.

„Je to naše první základní studie, která ukazuje, že neutrofily mohou rozkládat pryskyřičné kompozity a demineralizovat zuby,“ řekl Russel Gitalis, student magisterského oboru na univerzitě a první autor článku. „To naznačuje, že neutrofily mohou přispívat k vzniku zubního kazu a recidivujícího kazu.“

Ačkoli studie poskytuje první přímý důkaz o tom, že imunitní reakce může přispívat ke vzniku zubního kazu, současně také otevírá nové možnosti výzkumu. „Můžeme vyvinout nové metody prevence destrukce zubů zprostředkované imunitní reakcí,“ uvedl spoluautor prof. Michael Glogauer ze Stomatologické fakulty univerzity.

Výsledky studie mohou také jednoho dne vést k novým standardům pro testování výplňových materiálů, řekl Finer, který tvrdí, že by materiály měly v laboratoři podstupovat pokusy zaměřené na kolaborativní destrukci, aby vyhověly. „Musíme otestovat interakce s tělem a bakteriemi,“ dodal.

Studie nazvaná „Human neutrophils degrade methacrylate resin composites and tooth dentin“ byla zveřejněna 1. dubna 2019 v 88. vydání časopisu Acta Biomaterialia.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International