DT News - Czech Republic and Slovakia - Jak se EET dotkne dentálních profesí? Pozastavení EET, nový offline režim a zajištění EET

Search Dental Tribune

Jak se EET dotkne dentálních profesí? Pozastavení EET, nový offline režim a zajištění EET

Ilustrační obrázek (redakce časopisu StomaTeam)
Mgr. Barbora Hostašová

Mgr. Barbora Hostašová

Pá. 17 dubna 2020

uložit

Vláda ČR 23. března jednomyslně schválila pozastavení elektronické evidence tržeb (EET), jejíž povinnost měla pro zdravotnické profese vstoupit v platnost od 1. května 2020, a to po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem a následujících třech měsíců po oficiálním ukončení nouzového stavu, který by měl dle aktuálních informací trvat minimálně do konce dubna 2020. Znamená to, že v nejbližších měsících nebude muset žádný daňový poplatník elektronicky evidovat své tržby, a tato prozatím odložená povinnost tedy nebude ani nikterak kontrolována. Toto opatření vešlo v platnost 27. 3. 2020 jako zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Další velmi podstatnou informací je nově uzákoněná možnost zvláštního neboli offline režimu v rámci EET, který v podstatě znamená, že nemusíte pořizovat žádný pokladní EET systém (nemusíte mít ani internet), pokud se na vás vztahují podmínky, za kterých je možno v tomto režimu fungovat.

Po odkladu stanoveném vládou ČR se tzv. Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) z hlavní činnosti dotkne i těch, kteří poskytují zdravotnické služby – tedy i zubních lékařů, dentálních hygienistek a potažmo i zubních techniků, kteří vybírají přímé platby od pacientů. EET se týká těch činností, které nehradí zdravotní pojišťovna, tzn. přímých hotovostních plateb od vašich pacientů/klientů. Bezhotovostní platby nepodléhají evidenční povinnosti v rámci EET. Vaše hotovostní tržby budete muset novým způsobem evidovat podle zákona č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  Co pro vás EET bude znamenat a na co byste si měli dávat pozor? Přestože vás čekají některá nutná opatření, není potřeba panikařit – níže se v kostce dozvíte všechno potřebné. Proto, abyste měli zavedení EET pokud možno bezproblémové, potřebujete zařídit následující:

Vhodný systém EET a získání autentizačních údajů

Je nutné, abyste si do své praxe pořídili pokladní systém EET (vyjma zvláštního offline režimu – viz dále), prostřednictvím kterého budete on-line evidovat tržby a tisknout účtenky. Nenechávejte výběr zařízení na poslední chvíli. Systémů EET je na trhu velké množství, a tak využijte čas k nalezení takového, se kterým se vám bude nejlépe pracovat a také pro vás bude cenově dostupný.

Pohlídejte si, abyste před první evidovanou tržbou včas podali žádost o vydání autentizačních údajů a certifikátu pro přístup do daňového portálu. V rámci něj budete moci spravovat své informace, certifikát, zasílat datové zprávy a zároveň tyto údaje budou sloužit jako vaše identifikace pro finanční správu.

Žádost o vydání autentizačních údajů a certifikátu můžete podat buď prostřednictvím datové zprávy u správce daně nebo osobně ústně do protokolu. A to u správce daně, kterého si sami zvolíte – nemusí to být nejbližší finanční úřad. Pro každou pokladnu či provozovnu si můžete zažádat o speciální certifikát (anebo můžete používat jen jeden pro všechny). Ať už vám stačí jediný nebo jich potřebujete více, všechny vám je vydá již zmíněný správce daně. Žádost o vydání autentizačních údajů a další informace naleznete na daňovém portálu ministerstva financí: https://adisspr.mfcr.cz

Z EET vyplývá nová evidenční povinnost: Ve chvíli, kdy dojde k tzv. uskutečnění tržby, musíte zaslat datovou zprávou údaje o tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho peníze přijímáte. Co se skrývá pod pojmem „uskutečnění tržby? Jde buď o moment, kdy skutečně přijímáte peníze nebo vydáváte pokyn k provedení platby (pokud by vás evidenční povinnost zajímala víc – vše o ní naleznete v § 18 zákona č. 112/2016 Sb).

Hned v následujícím § 19 a § 20 je uveden seznam povinných údajů, které musí obsahovat jak datová zpráva, tak vydaná účtenka. Mezi ně patří např. daňové identifikační číslo, označení provozovny, ve které k tržbě došlo, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, celkovou částku tržby v české měně apod.

Zvláštní offline režim EET

Pokud je pro vás elektronizace potřebná pro EET náročná a nepotřebná s ohledem na fungování vaší praxe, můžete využít tzv. zvláštní režim (režim offline), a to podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb. Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, včetně poskytovatelů zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují tyto hlavní podmínky:

  • Poplatník není plátcem DPH v České republice
  • Poplatník nemá více než 2 zaměstnance
  • Výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč – do limitu se nezapočítávají bezhotovostní platby

Žádost o zvláštní režim lze podat na finančním úřadu. Poté, co od něj získáte povolení, vydá vám blok účtenek, které od něj budete získávat jednou ročně. Při tržbě, která podléhá evidenci, tak vypíšete klientovi účtenku.

Vaší další povinností bude podávat oznámení o tržbách příslušnému finančnímu úřadu, a to vždy do 20 dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí. Pro toto oznámení vytvořilo Ministerstvo financí speciální formulář, který je ke stažení na jejich internetových stránkách. V případě, kdy zjistíte, že vám tento režim nevyhovuje, není třeba věšet hlavu. Další žádostí lze tento režim zrušit a přejít na „standardní“ režim EET.

Podrobnější informace o zvláštním režimu naleznete na odkazu ministerstva financí: https://www.etrzby.cz/cs/zvlastni-rezim

Označení provozovny EET

Na místo viditelné pro vaše platící zákazníky jste povinni vyvěsit tento text: „Podle Zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ S podobnými cedulkami jste se nejspíše už setkali v obchodech a restauracích.

Kdyby vám to vše přišlo náročné a řekli byste si, že to risknete a zákon se pokusíte obejít, nemusí se vám to vůbec vyplatit. Pokuta za nedodržení zákona se může vyšplhat až na částku 500 000 Kč!

Článek pro vás vytvořil tým programu Young dentist, který už několik let podporuje zubní lékaře a dentální hygienistky na jejich cestě za lepší praxí i spokojenou kariérou. Letos na podzim, 7. listopadu, se můžete také těšit na 3. ročník konference Snazší cesta k lepší praxi. Celodenní akce se nově uskuteční v Praze. Více informací nejen o konferenci, ale také o důležitých zákonech a nařízeních, financích, zlepšování soft skills nebo zajímavých školeních, naleznete na www.youngdentist.cz.

Štítky:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement