Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Stát se jedním z pěti nejlepších výrobců dentálních materiálů na světě

By Dental Tribune Japonsko
October 09, 2013

Letos v dubnu prodala zcela překvapivě německá skupina Heraeus zabývající se drahými kovy svoji dentální firmu společnosti Mitsui Chemicals. Dental Tribune Japonsko měl nedávno možnost navštívit sídlo společnosti v Tokiu a posedět a popovídat si s výkonným viceprezidentem Minoru Koshibe o důvodech nabytí a důvodech, proč společnost specializující se na výrobu chemických látek a plastů vidí svoji budoucnost v oboru stomatologie.

Dental Tribune Japonsko: Pane Koshibe, hospodářský růst v Japonsku v posledních letech zpomalil. Co je jedním z hlavních důvodů k získání společnosti Heraeus?
Minoru Koshibe: Protože jsme činorodou společností zabývající se chemickými látkami, věnuje se 70 procent naší obchodní činnosti výrobě chemických látek. Z toho důvodu jsme samozřejmě ovlivňováni makroekonomickými změnami, jako je zvyšování cen ropy. Po bankrotu Lehman Brothers a vzhledem k tvrdým ekonomickým podmínkám, které mu následovaly, jsme již nepociťovali další růst a kontinuitu, takže jsme se rozhodli přesunout naše obchodní zájmy do oblastí, které budou méně ovlivňovány ekonomickými cykly, jako je právě zdravotnická péče.

Přestože jsme původně působili v oblasti zdravotnictví, nemohli jsme v tomto oboru okamžitě navázat, protože jsme tento segment v rané fázi prodali. Nicméně jsme následně začali vyvíjet monomerní optické čočky, které si v Japonsku získaly obrovský podíl na trhu. S pomocí Sun Medical, což byla naše další obchodní snaha, jsme plánovali rozšířit působení na celosvětovou úroveň. Bohužel jsme si brzy uvědomili, že by to pravděpodobně zabralo 20 až 30 let, takže jsme se nakonec rozhodli do toho naskočit rovnou a získat společnost s celosvětovou oporou na trhu v podobě dentálních materiálů.

Hledali jste také mezi jinými společnostmi a jaký faktor Vás ze všech dostupných možností vedl k rozhodnutí pro Heraeus?
Udělali jsme si seznam deseti nejlepších výrobců dentálních materiálů na světě a po jejich prozkoumání z různých úhlů pohledu jsme jej zúžili jen na několik společností. Pro naši představu globální expanze se zdál být Heraeus tou nejlepší volbou, a to i proto, že se společnost neustále snažila rozšířit svoji působnost o stomatologické CAD/CAM systémy, což je nový obchodní segment, u kterého se do budoucna předpokládá mimořádný růst. Kdyby firma Heraeus bývala neměla oddělení digitálních služeb, myslím, že bychom byli získali jinou společnost, ale stávající opěrný bod společnosti Heraeus v podobě CAD/CAM systémů byl rozhodujícím faktorem. Proto to také byla první společnost, kterou jsme kontaktovali.

Heraeus má významný podíl na evropském a severoamerickém dentálním trhu. Máte v úmyslu posílit svůj dosah právě na těchto trzích?
S naším klíčovým výrobkem, vazebným prostředkem Super-Bond, jsme již prostřednictvím Sun Medical na trhu v Evropě a Severní Americe působili, ale prodej v minulosti nesplnil naše očekávání. I navzdory náročnému tržnímu prostředí chceme v Evropě a Severní Americe rozšířit naše prodejní kanály, protože jsou to nejdůležitější trhy pro materiály s vyšší peněžní cenou.

Abychom tohoto cíle dosáhli, snažíme se integrovat naše technologie do prodejních kanálů Heraeus Kulzer. Dentální materiály se posunuly ke kompozitním pryskyřicím a novým hybridním materiálům, které splňují nejrůznější estetické požadavky, a my máme v úmyslu vytvořit synergii v co nejlepším využití našich technologií polymerů pro nové digitální přístroje. Metyl metakrylát je v tuto chvíli určitě zlatým standardem, ale my chceme vyvinout dentální materiály s novými polymery. Věříme, že klíčovou technologií pro dosažení tohoto cíle bude CAD/CAM a 3D tisk.

Jaké výsledky očekáváte od nabytí společnosti pro vaše domácí podnikání ve stomatologii?
Chceme, aby se dentální materiály staly jádrem celkového našeho podnikání. Protože je Sun Medical mnohem menší než Heraeus, rozhodli jsme se založit hlavní sídlo výroby dentálních materiálů, které zahájí činnost v dubnu, v Německu. Odtud bude i Sun Medical celosvětově rozšiřovat své obchody. Hodnota Heraeus a společností naší skupiny je v současné době necelých 50 miliard jenů (500 milionů amerických dolarů), kterou chceme navýšit prostřednictvím fúzí a akvizic, podobně jako společnost 3M, která je naším modelem. Naším cílem je rychlejší růst než jakého dosahoval Heraeus Kulzer před prodejem.

Jak bude Vaše společnost ovlivňovat obchodní rozhodnutí ve společnosti Heraeus a jak hodnotíte současné postavení společnosti na dentálním trhu?
Přestože má společnost silné zastoupení na trhu v Evropě a v Severní Americe, její pozice v Asii příliš významná není. Na druhou stranu, my máme silnou pozici v Japonsku a v jihovýchodní Asii, takže máme více informací o trzích jako je Thajsko, Indonésie a Malajsie. Věřím, že se správným marketingem může značka Heraeus Kulzer úspěšně expandovat právě v tomto regionu. Naše společnost a Heraeus se vzájemně dobře doplňují ve svých silných i slabých místech.

Rozhodnutí v Heraeus budou prováděna v rámci managementu celé skupiny Mitsui Chemicals. Heraeus je stoprocentní dceřinou společností, což znamená, že investice budou pod naší kontrolou a budou realizovány s ohledem na celkové plány. Protože je naší hlavní strategií přesunout naše zájmy do obchodu na pozadí zdravotnické péče, mohou lidé z Heraeus očekávat, že využijeme naše řídící zdroje a věnujeme této oblasti vysokou prioritu, pokud jde o budoucí investice.

Nedávno jste také získali podíly u amerického dentálního výrobce DENTCA. Hledáte v současné době příležitosti získat další dentální společnosti?

Věříme, že obchodní model, jakým je DENTCA může být dobrou obchodní příležitostí v tom směru, že se intraorální údaje pacienta načtou do počítače, který vytvoří celkovou nebo částečně zubní náhradu, a ta se prodá on-line na portálu Amazon. Toto ale jde proto, že americká farmaceutická legislativa není tak přísná jako v Japonsku.

Další věc, kterou jsme chtěli získat, byla metoda zpracovávání dat DENTCA. DENTCA je podnikem, kteří vedou zubní lékaři. Nepoužívají data pacientů tak jako pro CAD/CAM technologii, zpracovávají data podle svých zkušeností. Bohužel ale nemáme technologii, která by tato data zpracovala a věříme, že potřebujeme do budoucna zaměstnat zubní lékaře a absolventy stomatologie. Mají velké množství znalostí v oblasti zpracování dat a my bychom je chtěli využít jako konkurenční nástroj při expanzi našeho podnikání. To je důvod, proč jsme se rozhodli získat společnost DENTCA.

Co se týče Vaší otázky týkající se získávání dalších výrobců v dentálním průmyslu, budeme se rozrůstat na základě vlastních zkušeností ve všech možných oblastech, ale pokud se vyskytnou společnosti, které by mohly zlepšit naše slabá místa, pak budeme o získání těchto společností uvažovat. Chceme prostřednictvím technologických inovací rozšířit spektrum dentálních materiálů a stát se tak jedním z pěti předních výrobců dentálních materiálů na světě schopných konkurovat společnostem ze Severní Ameriky a Evropy.

Moc děkuji za rozhovor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International