Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Perio-Implant Curriculum ČSI

By Česká společnost pro implantologii
June 24, 2021

Nový vědecky založený a na praxi orientovaný koncept vzdělávání v dentální implantologii.

Česká společnost pro implantologii se již 15 let zaměřuje na vzdělávání v dentální implantologii. Moderní technologie, metody a postupy umožňují poskytovat pacientům komplexní koncepty ošetření. Díky tomu se stala dentální implantologie etablovanou a vědecky uznávanou léčebnou metodou ve stomatologii. V posledních letech proto řada kolegů již rozšířila nebo uvažuje o rozšíření spektra poskytované péče svým pacientům i o ošetření pomocí dentálních implantátů. To samozřejmě předpokládá neustálé rozšiřování a prohlubování teoretických i praktických znalostí a dovedností ze strany těchto kolegů, aby mohli poskytovat pacientům implantologické ošetření v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a technickými možnostmi.

I když implantologie není v požadovaném rozsahu vyučována v rámci univerzitního studia, má každý zubní lékař u nás možnost po absolvování vysokoškolského studia ve své praxi toto ošetření poskytovat. Proto Česká společnost pro implantologii již od roku 2009 pořádá jediné systematické certifikované vzdělávání v dentální implantologii u nás – Curriculum implantologie, které absolvovalo již přes 150 lékařů z České i Slovenské republiky. Desítky lékařů absolvovaly i další vzdělávací intenzivní kurzy v rámci Continua implantologie. Na základě zkušeností s tímto vzděláváním a díky neustálému vývoji v oboru dentální implantologie jsme přistoupili k úpravě osnov tohoto vzdělávání.

Motto: Kvalitně připravený tým – vítězství pro pacienta!

Nový koncept ve vzdělávání v dentální implantologii Perio-Implant Curriculum ČSI navazuje na úspěšné systematické vzdělávání Curriculum implantologie ČSI. Česká společnost pro implantologii připravila toto vzdělávání ve spolupráci s An-Institut für Fortbildung in Zahnärztlicher Implantologie und Zahnmedizin a s University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg (DTMD). Zásadní změnu představuje zařazení kurzů z parodontologie a parodontální chirurgie, tedy z oboru, který dnes neodmyslitelně a úzce s dentální implantologií souvisí. Větší důraz a prostor je v každém kurzu věnován i praktické výuce s individuálním přístupem ke každému účastníkovi. Součástí téměř každého tématu jsou Live OP zaměřené na danou problematiku. Z tohoto důvodu je omezen i maximální počet účastníků na 13. K získání praktických informací a dovedností jsou pak určené i stáže v rámci hospitace a supervize na akreditovaném pracovišti.

Díky spolupráci ČSI a Univerzity DTMD Luxembourg mají lékaři možnost zvolit si nejen vhodnou úroveň vzdělávání, ale i zakončit vzdělávání v dentální implantologii univerzitním studiem a získat titul „Master of Science Periodontology and Implantology (MSc.)“ na univerzitě DTMD v Lucemburku.

Nové vzdělávání bude rozděleno do 3 úrovní:

  1. Basic – pro začínající implantology
  2. Advanced – pro pokročilé implantology nebo navazující studium pro absolventy Basic
  3. Master – pro absolventy Basic + Advanced

Zárukou vysoké kvality, objektivity a firemní nezávislosti celého vzdělávání je tým předních zahraničních a našich přednášejících v čele s prof. Dr. A. Sculeanem (Univerzita Bern), prof. Dr. R. Rösslerem (děkan DTMD Univerzity v Lucembursku), prof. Dr. S. Wolfartem (Univerzita Aachen), Doz. Dr. G. Iglhautem (Univerzita Freiburg), prof. Dr. Dr. Ph. Streckbeinem (Univerzita Giessen), prof. Dr. A. Šimůnkem (UK Hradec Králové) a celou řadou dalších. Díky tomu mají účastníci možnost diskuze a výměny zkušeností s těmito vynikajícími odborníky a nezískat tak názor pouze jednoho přednášejícího.

MUDr. Jiří Hrkal
Viceprezident ČSI

Nové vzdělávání Perio-Implant Curriculum bude zahájeno v září 2021 – registrovat se můžete již nyní. Veškeré informace naleznete na nových webových stránkách ČSI www.implantologiecsi.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International