Mezinárodní soutěž Ústecký Dent 2020

Search Dental Tribune

Mezinárodní soutěž Ústecký Dent 2020

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Účastníci soutěže (Fotografie: VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem)
Věra Tautová – redakce časopisu StomaTeam

By Věra Tautová – redakce časopisu StomaTeam

Pá. 17 ledna 2020

save

Studenti oboru zubní technik měli ve dnech 14. – 15. 1. 2020 možnost porovnat své dovednosti v kresbě a modelaci z vosku na soutěži Ústecký Dent. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 29 studentů z České republiky, Německa a Slovenska.

Soutěž v modelovacích technikách pro studenty oboru Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik se každoročně koná na Vyšší odborné škole zdravotnické (VOŠZ) a Střední škole zdravotnické (SŠZ) v Ústí nad Labem. Do soutěže školy obvykle přihlašují jednoho studenta z VOŠZ a jednoho ze SZŠ z libovolného ročníku. Na kresbu premoláru je vyčleněno 60 minut, na modelaci dvou samostatných molárů až 5 hodin. Všichni pracují za naprostého soustředění.

Studenti z celé České republiky, Německa a Slovenska přijíždějí na soutěž v doprovodu svých učitelů a při soutěži jsou přítomni také zástupci dentálních firem a porotci z řad zubních techniků, pro které je vždy připraven zajímavý doprovodný program. Ten začal prohlídkou školy a pokračoval představením Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě doc. PhDr. PaedDr. Eliškou Knoškovou, PhD. MHA, a prezentací studentek Anny Nedvědové a Simony Svobodové ze studijní skupiny DZT3 v Ústí na Labem na téma „Náklady na vybavení zubní laboratoře“. Obě prezentace otevřely přítomným prostor pro diskuzi, která pokračovala až do večerního bowlingu. V rámci doprovodného programu bylo také již tradičně možno absolvovat zdarma dentální hygienu v areálu DDH.

Soutěž pořádá s týmem svých kolegů paní Miroslava Hnízdilová za podpory řady sponzorů, společností Microdent, Henry Schein, Dentamed, Vita, Interdent, Rodentica, Kulzer, Krbec Dent, Dentoflex, Vaše zubní centrum, Svět rovnátek, Straumann, GlaxoSmithKline, Ústecký kraj, a mediální podpory StomaTeamu.

Nesmíme samozřejmě zapomenout zmínit porotce, kteří mají nelehký úkol posoudit kvalitu soutěžních prací a vybrat z nich tři nejlepší v kategorii kresby i modelace. Porotců bylo celkem šest: Antonín Skokan – zubní technik Praha, Karel Pletka – zubní technik a obchodní zástupce firmy DentSplySirona Praha, Michal Nový – zubní technik a obchodní zástupce firmy Interdent Praha, Filip Vyšata – zubní technik, majitel firmy Vaše zubní centrum Ústí nad Labem, Zuzana Tipmanová – Zahntechnik Meister, zástupce firmy Schütz Zahntechnik GmbH, Glashütte, Nikola Švehlová, DiS. - zástupce firmy Straumann s.r.o. Praha.

Velká gratulace patří vítězům, jejichž práce jsou oceněny hodnotnými cenami od sponzorů! V kategorii Kresba to byla Lucie Jalušková, Klára Doutnáčová a Andrea Tachezy. V kategorii Modelace pak Denisa Kašáková, Filip Jurečka a Silvia Šuchová. Z 15 zúčastněných škol celkově uspěli nejlépe studenti ze SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, VOŠZ a SZŠ Palachova 35, Ústí nad Labem a SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga, Olomouc.

Soutěž Ústecký Dent je jediná svého druhu, i proto je o ni zájem u našich i zahraničních škol. Studenti mají možnost porovnat své dovednosti a učitelé si předat své zkušenosti. Všichni se již teď těšíme na další ročník!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement