Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

CE Magazines - implants Turkey

Latest Issue

implants Turkey No. 2, 2019


In this issue: Editörden / Içindekiler / Jenerik / Peri-implantitis tedavisi rezorbe olabilen kemik replasman materyalinin kullanımı / İmplantlar ile yeniden tedavi / Tam dişsizlik durumunda implant destekli toronto hibrit protez: Vaka sunumu / Restoratif ve protetik alanda Cad/Cam teknolojisinin kullanımı / İmplant periapikal lezyonları ve retrograd periimplantitis: Üzerine az çalışılmış iki durum / Önlem 0: Peri-implant hastalığı önlemenin en iyi yolu / Tanıtımı / Güncel / Eğitim etkinlik / Klasik İletişim Ağından 400 Kat Hızlıyız / Dünyanın İlk Dijital İmplantı Matrix ile Tanışmaya Hazır mısınız? / Ajanda

Open PDF E-paper

All implants Turkey


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International