Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Rozhovor s Martinem Červeňákem, majitelem frézovacího centra ZUBA s.r.o.

April 16, 2018

Vážení čtenáři, přinášíme vám další zajímavý rozhovor, tentokrát se slovenským diplomovaným zubních technikem Martinem Červeňákem, majitelem firmy ZUBA – frézovacie centrum a zubná technika se sídlem v Bratislavě.

Okamžité zatížení: Co znamená pro pacienta a zubní ordinaci?

April 4, 2018

V závislosti na indikaci může trvat dokončení implantologického případu tři až dvanáct měsíců, přičemž je potenciálně zapotřebí kvůli jednotlivým fázím ošetření několika cest pacienta k zubnímu lékaři. Při správném provedení nabízí okamžité zavedení implantátu a jeho okamžité zatížení možnost zkrátit dobu do rehabilitace chrupu a zredukovat počet návštěv, z čehož těží zubní ordinace i pacient.

advertisement
Triumfy a tragédie v implantologii

April 3, 2018

Implantologie je dnes běžnou součástí zubního lékařství. Jen stěží bychom hledali jiný obor stomatologie, který prodělal tolik inovací a investic v tak krátkém čase. Nicméně, i přes tuto euforii, s sebou implantologie nenese pouze pozitivní aspekty. Tento článek si klade za cíl poukázat na současné „triumfy a tragédie“ v tomto oboru.

Kdy parodontolog předá pacienta implantologovi?

April 3, 2018

Kapitola z monografie Dentální implantologie

Jak dostává koncepce ošetření All-on-4® lékaře v oboru do popředí

April 3, 2018

Pokrokoví zubní lékaři požadují pokroková řešení. To je důvod, proč zubní lékaři zaměřující se na lepší výsledky ošetření a růst jejich ordinace používají koncepci ošetření All-on-4®. Dnes má za sebou téměř 20 let klinické úspěšnosti, a je tedy zavedeným a osvědčeným 1–6 přístupem k rekonstrukci celých oblouků, který se navíc nadále vyvíjí. Díky nejnovějším inovacím společnosti Nobel Biocare je koncepce All-on-4® ještě působivější než kdykoli předtím jak pro pacienty, tak pro stomatologické odborníky.

advertisement
Keramické implantáty: Včera vize, dnes reálná výzva?

April 3, 2018

Když se v Tübingenu v Německu zaváděly pod dohledem prof. Williho Schultea v letech 1960 a 1970 první keramické implantáty, byla očekávání veliká a zdálo se, že byla nalezena alternativa k již úspěšným titanovým implantátům. V praxi to však vypadalo jinak. Tyto implantáty měly vysokou míru selhání kvůli neúplnému vhojení a frakturám, což znamenalo, že byly pro další použití nevhodné. To vedlo ke značné počáteční skepsi ohledně keramických dentálních implantátů. Konkrétně v Německu panovalo mnoho předsudků ohledně koncepce keramických implantátů jako takové. O frakturách keramických prvků věděli všichni zubní lékaři. Ve své každodenní protetické praxi viděli odlamování u fazetovací keramiky a metalokeramických náhrad, i fraktury u nově vyvinuté celokeramiky. Na základě těchto zkušeností se zdálo, že keramické implantáty nebudou dostatečně pevné pro použití v implantologii.

Zubní implantáty – od týmového plánování k esteticky úspěšnému výsledku

April 3, 2018

Ošetřit bezzubé pacienty zubní náhradou představuje pro stomatologii stále velkou výzvu. Dentální implantologie však v dnešní době nabízí nespočet možností. Kromě klasických celkových protéz lze pacientům nabídnout různé druhy náhrad kotvených na implantátech. Úspěchu u celkových protéz bez zakotvení na dentálních implantátech lze dosáhnout jen při značném úsilí – silně závisí na odborných znalostech a též na dobrém protézním loži – a to s velmi proměnlivými výsledky.

Osvětlení zubních ordinací

April 3, 2018

Opomíjené požadavky na osvětlení stomatologických provozů

advertisement
Implantace pomocí dynamické navigace s okamžitým zatížením

April 2, 2018

Ačkoli je oseointegrace zubních implantátů prediktabilní, pro úspěšný výsledek ošetření je nezbytné důkladné předoperační plánování.1,2 Anatomické limitace a plán protetického ošetření nutí chirurga k přesnému umístění implantátu. Historicky byly k vyšetření potenciálních míst pro zavedení implantátu k dispozici standardní rentgenové zobrazovací techniky (intraorální a panoramatická).

Nepřímá metoda pro ošetřování prostřednictvím provizorií

April 2, 2018

Týmový přístup při celkové hybridní rekonstrukci.

„Naše nové produkty mění hru“

April 2, 2018

Rozhovor s viceprezidentem společnosti Planmeca Group Tuomasem Lokkim

Naše zkušenosti s technikou kostní piezochirurgie po 15 letech klinického používání

April 2, 2018

Článek shrnuje osobní zkušenosti s kostní piezochirurgií po 15 letech používání v dentoalveolární chirurgii, implantologii a chirurgii maxilofaciální. Tato technologie představuje selektivní, tedy k měkkým tkáním šetrnou techniku, založenou na ultrazvukových mikrovibracích.

advertisement
Tipy a triky pro usnadnění práce zubního technika s implantáty

April 2, 2018

Při každodenní tvorbě fixních řešení se zubní technik setkává se spoustou technologických omezení, které jeho snahu o estetické řešení velmi komplikují. Proto je skvělé, že technologie jde kupředu, některá omezení mizí a je možné věnovat energii estetice, nikoliv snaze vyřešit nemožné.

Management kosti a měkkých tkání při komplexní rekonstrukci jednoho zubu implantátem

April 2, 2018

Rekonstrukce jednoho frontálního zubu implantátem bývá pravděpodobně největší estetickou výzvou pro praktického zubního lékaře. Správné zacházení s tkáněmi za účelem poskytnutí stabilního, funkčního a vysoce estetického výsledku komplikuje proceduru, obzvláště když má pacient minimální množství gingivy v okolí, kde bude rekonstrukce daného zubu umístěna.

Přežití alogenních kortikospongiózních kostních bloků

April 2, 2018

Horizontální augmentace alveolu pro zavedení implantátu.

Piezochirurgie je metodou volby

April 2, 2018

Rozhovor s Dr. Stavrosem Pelekanosem (Atény)

Efektivní, ale pozoruhodně šetrný ke kosti – nový systém Neo implants

April 2, 2018

Georg Isbaner, editor časopisu Implants, hovořil s prof. Mosesem Oferem ze společnosti Alpha-Bio Tec. o jejich novém implantačním systému NeO implants. Rovněž diskutovali na téma, jak design závitů a vlastnosti povrchu implantátu ovlivňují jejich oseointegraci, trendy v implantologickém výzkumu a klinické aplikace.

Dva v jednom: Pilotní vrták a chirurgická šablona

April 2, 2018

MD Guide nabízí alternativu k výrobě konvenční chirurgické šablony.

UIS Impladenta – Užití ve všech případech!

April 2, 2018

Nahrazovat jednotlivé zuby se pokoušeli lidé již před mnoha staletími. Používali různé materiály, aplikovaly se různé tvary. Moderní implantologie se začala rozvíjet až po roce 1942 s použitím subperiostálního implantátu Gustava Dahleho. Rok 1962 je v implantologii spojen se jménem LINKOW, který vyvinul a zaváděl do alveolárních výběžků ploché plátkové „čepelkové“ implantáty.

advertisement
Virtuální realita a ortodoncie: Nový zážitek pro naše pacienty

April 2, 2018

Představte si následující scénář: pacient klidně a uvolněně vchází do vaší ordinace. Ačkoli je ve vaší praxi poprvé, dobře zná okolní prostředí. Bez delšího představování se ihned posadí do křesla a ortodontické ošetření probíhá rychle a pohodlně s maximální spoluprací pacienta. Nedostaví se žádné komplikace ani napětí. Naprosto klidné prostředí, ve kterém léčíme své pacienty, není pouhá utopická představa, ale možnost, kterou nám může zprostředkovat virtuální realita (VR).

Distalizace horních molárů pomocí alignerů a cyklických sil

April 2, 2018

V posledním desetiletí se léčba fóliovými aparáty (CAT – clear aligner therapy) stala velmi dobře známou variantou ortodontické terapie, a to především kvůli požadavkům pacientů na estetiku aparátů. Při vší úctě ke konvenčním fixním aparátům, estetika není jedinou výhodou CAT. V několika odborných článcích autoři dospěli k závěru, že fóliové aparáty poskytují vyšší komfort, neobsahují kovy a nedráždí sliznici tváří a gingivy. Umožňují též sej­mutí aparátů před jídlem, tím pádem i lepší orální hygienu (např. flossing), ve výsledku pak vedou k menší bolestivosti v porovnání s fixními aparáty. Při léčbě fóliovými aparáty je na základě požadované finální polohy zubů úmyslně do aligneru naprogramován nesoulad mezi aktuální polohou zubu a polohou zubu v aligneru. Prostřednictvím toho je generována potřebná síla pro pohyb zubu. Nicméně CAT vykazuje určitá omezení při tvorbě složených sil nutných k dosažení extruze, rotace, bodily posunu a úpravě postavení kořenů. Za účelem překonání těchto limitů a ke zlepšení biomechaniky CAT byly navrženy pomocné prostředky jako například power ridges a kompozitní attachmenty. Přesto však ortodoncie není pouze o aplikované biomechanice, ale zásadní roli hraje biologická odpověď pacienta. Fóliové aparáty jsou schopny vyvolat stejnou biologickou reakci jako aparáty fixní.

O lingvální ortodoncii

April 2, 2018

MUDr. et Mgr. Milada Soldánová, Ph.D. je specialistkou v oboru ortodoncie, provozuje úspěšné praxe v Jindřichově Hradci i v Praze a externě spolupracuje s Ortodontickým oddělením Fakulty Palackého v Olomouci. V odborných kruzích je známa především jako odborník na lingvální ortodoncii a autorka skript o problematice orálně umístěných zámků. V zajímavém rozhovoru se s redakcí časopisu Ortho podělila o své více než dvacetileté zkušenosti s tímto typem léčby.

advertisement
Zhotovení ortodontických aparátů na 3D tištěné modely

April 2, 2018

Technologie zhotovování laboratorních výrobků na virtuální modely tištěné na 3D tiskárně zasáhla už i ortodoncii. Pokrok nelze zastavit, a tak i v ortodontických ambulancích se rozmáhá použití 3D skenerů. Otiskování je pomalu odsouváno do pozadí a provádí se jen u prací, které není možné, ať už z jakéhokoli důvodu, zhotovit pomocí skenu a tištěného modelu. Jedná se například o práce, kde se výrobek odevzdává ještě tentýž den – např. retenční aparáty či ortodontické výrobky, u kterých se používá letování – Hyrax, lingvální oblouk, distalizátor, transfer systém Ortho rama – palatinální deska, TPO, Nanceho deska.

ORTHOCRYL® LC Pryskyřice, kterou jste si pro svou laboratoř vždy přáli

April 2, 2018

Za studena polymerující pryskyřice jsou pro účely ortodoncie používány již několik desetiletí a za tu dobu se osvědčily už asi milionkrát (např. Orthocryl®, která byla nesčetněkrát vyzkoušena a testována). A to je dobře. Moderní za studena polymerující pryskyřice vykazují malé smrštění, dobrou stabilitu, odolnost proti zlomu a, v případě Orthocryl®, prokázanou biologickou kompatibilitu. Pryskyřice pro ortodontické aparáty jsou k dispozici v mnoha barvách, i v černé a bílé. Děti, ale i dospělí pacienti tak mohou získat rovnátka v přesně požadované barvě. Nové návrhy obrázků a třpytky umožňují další individualizaci. Nicméně co by si při zhotovení aparátu či zpracování pryskyřice přál zubní technik?

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International