Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Absurdita v endodoncii

June 12, 2012

Postupem času se jednoznačně ukázalo, že vyučovat používání K-file v endodoncii postrádá jakýkoliv smysl, neboť používání těchto nástrojů činí samotné ošetření složitější a náchylnější vůči chybám. Toto tvrzení může u zastánců K-files vyvolat obrovské pobouření. V této souvislosti bych je rád požádal aby sami sobě, pokud ne někomu jinému, položili otázku „jaký byl hlavní důvod, který vedl k zavedení NiTi nástrojů v endodoncii?“. 

Když se příroda vysmívá endodontistům – dvě kazuistiky

June 12, 2012

Všichni endodontisté vědí, že každý zub je jiný a že je nutné ho léčit s péčí a s důrazem na každý detail. Existuje celá řada studií anatomie kořenového systému, konfigurace vstupů do kanálků i kanálků samotných.1 Řada vědeckých prací diskutuje o přídatných kanálcích v horních prvních premolárech a dolních prvních molárech. 

advertisement
Kvalita dosažená kontrolou všech procesů. U NSK je vše pod jednou střechou: výzkum, vývoj, výroba, testování, zdokonalování.

June 12, 2012

NSK používá k sestavení svých vysokorychlostních rotačních nástrojů a příslušenství, které zahrnují násadce, kolénka a turbíny používané stomatologickými odborníky k zhotovování výplní, protetických náhrad, k endodontickému ošetření, hygieně dutiny ústní, laboratorním pracím a chirurgickým zákrokům, více než 17000 přesných dílů. 

Pečatenie – nie ako prvá voľba zubára pre ošetrenie kariéznych lézií u detí

June 10, 2012

PHILADELPHIA, Pa, & CHICAGO, Ill., USA: Zdá sa, že americkí zubní lekári uprednostňujú preparačnú terapiu nekavitovaných kariéznych lézií (non-cavitated caries lesions – NCCL) pred ich pečatením, ktoré je odporúčané americkou dentálnou asociáciou (American Dental Association – ADA). Podľa odborného dotazníka, ktorý vypĺňala skupina všeobecných a detských zubných lekárov po celej krajine, menej ako 50 percent postupuje podľa odporúčaní organizácie z roku 2008 pre užívanie pečatenia jamiek a fisúr.  

Rozpoznanie a reakcia na dieťa ohrozené drogami

June 10, 2012

Ako užívanie a zneužívanie drog vzrástlo v celom USA, zubní lekári čelia narastajúcim požiadavkám o pomoc, čo sa týka odpovede na otázky týkajúce sa drog v rámci svojho odboru. Je dôležité, aby sa zubní lekári naučili jednoduchým spôsobom identifikovať a pomôcť tým najzraniteľnejším zo skupiny ľudí postihnutých závislosťou, deťom ohrozených drogami. Výsledkom bude schopnosť komunity zubných lekárov lepšie slúžiť pacientovi aj celej spoločnosti. 

advertisement
Význam endodoncie při plánování implantologické léčby

June 10, 2012

Stálé více je v zubním lékařství prosazována a citována nová vize – endodonticko-implantologický algoritmus. Tento nový přístup obsazuje endodontistu do role kritika, který rozhodne, zda lze zub zachránit nebo zda je vhodnější jeho extrakce a náhrada dentálním implantátem. Právě endodontista je ten, který má posoudit všechny faktory vedoucí k selhání endodontické léčby a zvážit, zda další léčba povede k předvídatelnému a úspěšnému závěru. V případě, kdy by výsledek uspokojivý nebyl, následuje extrakce zubu a zavedení dentálního implantátu. 

Můj marketingový plán

June 10, 2012

2012: máte pocit, že hledíte do propasti? Máte promyšlený plán, jak pokračovat v rozvoji růstu vašeho podnikání? Budete ve své činnosti pokračovat stejným způsobem a budete se v naší bojující ekonomice dívat na stále menší návratnost, anebo tomu pomůžete a chopíte se příležitostí, které se objevují?  

Prípad diagnostikovania až po sprístupnenie

June 10, 2012

Pacientka bola príbuzná môjho kolegu, dobrého priateľa a veľmi talentovaného orálneho chirurga, a navštívila ho v Santa Barbare na prázdniny. Prežívala neústupčivú bolesť v ľavej tvárovej oblasti. Môžeme sa na to teraz bližšie pozrieť? 

advertisement
TouchWhite – příští generace v bělení zubů

June 10, 2012

Bílé zuby jsou již dlouhou dobu esteticky žádoucí. Studie naznačují, že nejméně třetina stomatologických pacientů není spokojena s barvou nebo estetickým vzhledem svých přirozených zubů.1–3 S tím, jak v průběhu let postupně rostou požadavky na estetickou stomatologickou péči, bylo představeno mnoho metod bělení zubů, které nejsou přirozeně bílé nebo se zabarvily vlivem kouření a stravovacích návyků.4, 5 

Onemocnění čelistního kloubu a ortodoncie

June 10, 2012

„Pane doktore, byl jsem naprosto v pořádku, dokud mi nebyla nasazena rovnátka. Od té doby pociťuji obtíže s čelistním kloubem.“ Toto je situace, se kterou se lékaři pravidelně setkávají ve svých ortodontických praxích a její četnost je více než alarmující. Obtíže s čelistním kloubem (temporomandibulární dysfunkce, TMD) patří mezi nejčastější onemocnění a každoročně postihuje miliony lidí na celém světě.  

Používání retenčních aparátů pod drobnohledem

June 10, 2012

CLEVELAND, OH, USA: O používání retenčních aparátů a spolupráci pacienta během retenční fáze bylo napsáno relativně málo. Z toho důvodu prof. Manish Valiathan, asistující profesor oboru ortodoncie na Fakultě dentální medicíny na univerzitě Case Western Reserve a člen Americké ortodontické rady, s kolegy zjišťoval, jaké typy retenčních aparátů jsou ortodontisty indikovány, jak je pacienti používají a co se stane, když nedodržují doporučení ortodontisty v retenční fázi léčby. 

Zahráváme si s pravdou? Aneb co víme o etiologii ortodontických anomálií

June 10, 2012

O možných příčinách ortodontických anomálií se debatuje již od vzniku ortodoncie jako samostatného oboru, ale můžeme tvrdit, že odpověď byla nalezena? Různé ortodontické školy uvádí jako etiologické agens genetiku či vlivy environmentální. Všeobecný konsensus říká, že pozici zubů ovlivňují spíše vnější vlivy, zatímco skeletální vývoj je určen geneticky.  

advertisement
Kompobond: Vývoj nového dentálního výplňového materiálu – část I.

June 10, 2012

Za klinickým úspěchem amalgámu stojí, vedle jeho fyzikálních a mechanických vlastností, zejména jeho jednoduché zpracování a technická „shovívavost“. Směšný slogan „vyvrtejte a vyplňte“ spojený se stomatologickým ošetřením trefně popisuje postup zhotovování amalgámové výplně. Obvyklý postup zhotovování amalgámových výplní lze označit jako „jednokrokový“. Po exkavaci zubního kazu a preparaci zubu se amalgám aplikuje přímo do kavity, anatomicky se vytvaruje a vyleští. Tento pracovní postup navíc není technicky citlivý a takto zhotovené výplně jsou poměrně odolné vůči abrazi, finančně nenáročné a expanze materiálu, ke které dochází po zhotovení výplně, napomáhá vytvořit kvalitní okrajový uzávěr. 

Klinické použití nového zatékavého podkladového materiálu pro přímé a nepřímé výplně

June 10, 2012

Poslední vývoj v oblasti kompozitních materiálů a vazebných technologií umožnil jejich běžné používání i v distálním úseku chrupu.1 Přímé distální kompozitní výplně jsou nyní předvídatelné a odolné. V mnoha případech je jejich vynikající estetické a pro zub podpůrné vlastnosti činí ideální možností ošetření rekonstruujícího distální chrup.2 Hlavními nedostatky kompozitních materiálů jsou polymerační smršťování3 a polymerační napětí. Polymerační napětí vede ke kontrakcím na hrbolcích, což může způsobit deformaci hrbolků,4 praskliny skloviny a nakonec snížení odolnosti hrbolků vůči defektu.5 

Jídlem k lepšímu orálnímu zdraví

June 9, 2012

Je to tady letos znovu: Po zhruba šesti týdnech přejídání, nadměrného pití a všeobecného veselí mi mé tělo jasně řeklo dost. A tak je od 1. ledna 2010 opět v kurzu zdravá výživa a zákaz alkoholu – a cítím se lépe. Lépe spím, moje pleť vypadá zdravěji, oči jsou jasnější (hrozí, že budou vypadat jako oči psa) a cítím se nabitá energií. Stačí-li mi k dosažení tohoto několik týdnů zdravé životosprávy (a já se skutečně cítím zdravě), představte si, co by mohla cílená zdravá strava udělat s pacienty bojujícími s chronickými onemocněními, jako je onemocnění parodontu.  

Znát bolest a získat výsledky: hypersenzitivita a úzkost

June 9, 2012

Zjišťování, zda je či není zub vašeho pacienta skutečně hypersenzitivní a nebo pacient trpí úzkostí ze stomatologického ošetření, by mohlo být ještě před několika lety neuskutečnitelným úkolem. 

Reendodontické ošetrenie dolného molára

June 9, 2012

Endodoncia je predovšetkým o zachovávaní prirodzených zubných tkanív. Nie je lepší implantát než je vlastný koreň zuba avšak za predpokladu, že je ho možné dokonale ošetriť a rekonštruovať. Množstvo faktorov, ako perforácia koreňového kanála, ovplyvňujú prognózu endodontického ošetrenia.1 V súčasnosti vieme zvládnuť perforáciu s použitím MTA cementu ako tesniaceho materiálu.2 

Hlavní zásady, které zvyšují úspěšnost rekonstrukce endodonticky ošetřených zubů

June 9, 2012

Rekonstrukce endodonticky ošetřených zubů a jejich zachování po zbytek života zůstává výzvou. Na zachování endodonticky ošetřených zubů a jimi nesených náhrad se podílí celá řada faktorů. Cílem tohoto článku je určit klíčové zásady, které mají vliv na udržení zubu a náhrady. 

Odpovědi na běžné klinické otázky z endodoncie – Vysvětlení tří základních konceptů

June 9, 2012

Lékaři zabývající se endodoncií mají řadu otázek týkajících se klinických případů. Autor se některými z nich v článku zabývá a přispívá k jejich řešení. 

advertisement
Vysoce kvalitní výplně. Moderní nano-hybridní kompozita – alternativa pro kavity všech tříd

June 9, 2012

Přímé výplně v barvě zubu hrají v současných možnostech stomatologického ošetření nezastupitelnou roli. Kromě klinických výhod výplňových kompozit, jako je minimálně invazivní preparace a stabilizace zubu díky adhezivní vazbě výplně, jsou to především požadavky pacientů na „neviditelné“ výplně, které vedly k tomu, že se tento materiál stal v současnosti nejpoužívanějším výplňovým materiálem. 

Chrápání a obstrukční spánkové apnoe. Jak mohou nepříznivě ovlivňovat vztahy a zdraví

June 8, 2012

Odhaduje se, že v Severní Americe trpí poruchami spánku zahrnujícími nespavost, chrápání a apnoické pauzy zhruba 90 milionů lidí. 

Recidiva: problém, o kterém se nikomu nechce diskutovat. Recidiva zůstává Achillovou patou ortodoncie, ale je skutečně tak těžké se o ní bavit?

June 8, 2012

Z rozsáhlého přehledu o problematice recidivy, který zahrnuje odborné studie za posledních 40 let (Bondemark et al., 2007), vyplývá, že veškerá debata na toto téma se soustřeďuje především na použitý systém retence a jeho efektivitu. Jednou z nejdiskutovanějších otázek v ortodoncii je fakt, zda jsou účinnější fixní nebo snímatelné retainery. To nevěstí nic dobrého o budoucnosti našeho oboru. Další výzkum musí být zaměřen především na příčiny recidivy a následně na její prevenci. 

advertisement
Miniimplantáty: ústřední bod ortodontické praxe. Část I. ze VI: Základy a historie kotvení – výběr šroubů

June 8, 2012

S ohledem na nepřeberné množství publikací, kurzů a reklamních materiálů na dané téma se může zdát, že používání miniimplantátů je celkem běžné. Po položení několika otázek odborné veřejnosti a jejich zodpovězení, je zjevné, že realita je zcela jiná. Zřejmě existují pádné důvody, proč se miniimplantáty v mnoha praxích stále ještě standardně nepoužívají. Tímto článkem chtějí autoři podpořit ortodontisty, kteří váhají využít miniimplantáty ve své praxi, poskytnutím přehledu zkušeností a nových poznatků v této oblasti.  

Náhrada nesená implantáty s využitím technologie teleskopů. Liviu Steier hovoří o hybridních protézách nesených implantáty

June 8, 2012

V současné době se díky očekávané větší délce života dostává do povědomí geriatrická stomatologie. Pacienti s předchozí anamnézou bezzubosti a v polovině předpokládané délky života mohou dnes žádat a očekávat vyšší účinnost žvýkání i vyšší sebevědomí při společenském styku. Lze toho dosáhnout díky protézám neseným implantáty. Středem zájmu je především dolní čelist z důvodu přítomnosti svalových úponů, minimálního vytvoření podtlaku pod náhradou a tím i vyššímu riziku její mobilizace. 

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International