DT News - Czech Republic and Slovakia - Zubní technici: Chybějící článek

Search Dental Tribune

Zubní technici: Chybějící článek

Dr. Ali Nankali se domnívá, že se zubním technikům nedostalo během pandemie dostatečné podpory, a to jak od vlády, tak ani od ostatních členů stomatologického týmu

St. 13 července 2022

uložit

Když se zeptáte pacientů, kterému členu stomatologického týmu bychom měli poděkovat, mnoho z nich odpoví, že zubním lékařům nebo sestrám. A co je správná odpověď podle vás? Předpokládám, že se všichni shodneme na tom, že zubní lékaři nemohou poskytovat odpovídající zdravotní péči bez svého týmu. Členové stomatologického týmu, kteří se musí registrovat u GCD (General Dental Council), jsou kliničtí zubní technici, dentální hygienistky, stomatologické sestry, zubní technici, zubní terapeuti, zubní lékaři a ortodontisté. Bohužel se mi ale zdá, že ne se všemi členy tohoto týmu bylo během pandemie COVID-19 zacházeno stejně. V tomto článku chci hovořit o zubních technicích coby nedílné součásti stomatologického týmu.

Jako zubní lékař se zabývám protetikou a velká část zdravotních služeb, které poskytuji, závisí na zubních technicích a na spolupráci s nimi. Jsme spolu v neustálém kontaktu, protože mi pomáhají při ošetření pacientů, někdy i školí nováčky a zároveň sledují různé problémy, které je třeba řešit, jako jsou zpoždění při předávání prací nebo drobná zhoršení kvality práce.

Chad Cluff, vedoucí zubní technik v Barts a London School of Medicine and Dentistry na Queen Mary University of London ve Velké Británii, mi řekl, že v mnoha zubních laboratořích je relativně nedostatek prostoru pro přijetí potřebných opatření pro udržování sociálního odstupu. Všichni technici tak nemohou být v práci přítomni ve stejnou dobu a absence některých zaměstnanců může způsobit zpoždění v dodávání prací a ovlivnit pracovní výkonnost. Cluff poznamenal, že tato situace je v současné době neřešitelná.

Adel Houmani, vedoucí oboru technických dovedností na univerzitě, řekl, že by zpoždění v práci mohlo být způsobeno i dalšími důvody. Poznamenal, že všechny otisky musí být řádně dezinfikovány, a to je proces vyžadující delší čas. Zmínil také, že není známo, zda dokáže virus v otiscích přežít či nikoliv. Z tohoto důvodu by zubní technici měli dělat vše pro to, aby se vyhnuli případné kontaminaci.

Obr. 2 Chad Cluff. Obr. 3 Adel Houmani

Houmani také dodal, že v některých zubních laboratořích panuje mnohem větší klid než obvykle.  Tento klid lze podle něj vysvětlit tím, že od začátku pandemie klesla návštěvnost ordinací zubních lékařů.  Došlo tedy k poklesu pracovního vytížení, což mělo přímý dopad na financování zubních laboratoří a jejich finanční situaci. Navíc to vystavilo jejich majitele a partnery nemalému tlaku. Jak tedy můžeme zubním technikům pomoci?

Podle Houmaniho jsou platby zubním laboratořím trvalým tématem k diskuzi. Protože se však nyní mnoho zubních lékařů snaží šetřit, vedlo by zvýšení cen ke ztrátě zakázek. Zdá se, že se tento problém neustále zhoršuje a několik organizací ve Velké Británii, jako například Dental Technologists Association (Asociace zubních techniků – obdoba naší Komory zubních techniků), varují před zpožděním dodávek na míru vyrobených zubních náhrad, což v důsledku povede k prodloužení objednacích termínů.

Znepokojilo mě, když jsem zjistil, že zatímco zubní lékaři jsou podporováni ze strany National Health Service (Národní zdravotní služba), země pravděpodobně přijde kvůli nedostatečné státní podpoře o mnoho kvalifikovaných zubních techniků. Některé zdroje uvádějí, že je v současné době bez práce více než 1000 zubních techniků a mnozí z nich si nejsou schopni udržet registraci u GCD (General Dental Council – Všeobecná zdravotní rada).

Podle zubních techniků byla práce v zubní laboratoři příliš dlouho považována za externí součást stomatologického týmu. Chci však zdůraznit, že jsme tým a nadále poskytujeme služby v oblasti zdravotní péče každému, kdo naši pomoc potřebuje, a to i během pandemie. Musíme si uvědomit, že během této pandemie čelí zubní technici velkým obtížím, pokud jde o přístup k jakékoli formě podpory, a to nejen od vlády. Nejde ale jen o finanční pomoc od úřadů, zubní technici potřebují také podporu od ostatních členů stomatologického týmu.

My, jako členové stomatologického týmu, bychom si měli vážit toho, co pro nás a naše pacienty zubní technici dělají, a tuto úctu bychom měli přenášet na celou společnost. Chci jít příkladem a začínám proto u sebe. Jak bylo zmíněno, zubní technici si musí udržovat svoji registraci u GDC a aby si udrželi zaměstnání, musí absolvovat celoživotní profesní doškolování (CPD: Continuing Professional Development – Systém celoživotního vzdělávání)). Jako prezident UKDentalCourses, aktivní vzdělávací organizace ve Velké Británii, rád přizpůsobím nekomerční CPD kurzy jejich potřebám. Žádám proto tímto naše vážené zubní techniky, aby své požadavky zasílali na adresu enquiry@ukdentalcourses, a my uděláme vše pro to, abychom jejich potřeby uspokojili.

Kromě toho by společnost UKDentalCourses ráda pozvala každého člena stomatologického týmu, aby se zúčastnil online události „The Restored Link“. Cílem této události je ukázat zubním technikům, že si jich vážíme, respektujeme je a nasloucháme jejich potřebám. Připojte se k nám a podělte se o své potřeby a problémy.

NEW

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement