Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Společnost HENRY SCHEIN se připojuje k iniciativě „BUSINESS AMBITION FOR 1,5 ⁰C“

By Tisková zpráva společnosti Henry Schein
November 04, 2021

MELVILLE, N.Y. (USA), 25. října 2021: Společnost Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), největší světový poskytovatel zdravotnických řešení pro ordinace zubních lékařů a jiných lékařských odborníků, dnes oznámila, že podepsala iniciativu Business Ambition for 1,5 ⁰C Science Based Targets initiative (SBTi), v níž se zavazuje dlouhodobě směřovat k vědecky podloženému cíli stran snižování emisí a dosáhnout celosvětově do roku 2050 nulových emisí.

Kampaň Business Ambition for 1,5 °C vybízí společnosti, aby si stanovily pevné cíle, pokud jde o snižování emisí, a to v tempu a rozsahu vyžadovaném klimatologií. Kampaň podporovaná doposud nevídanou celosvětovou koalicí agentur OSN, podnikatelskými skupinami a průmyslovými lídry představuje koordinovanou cestu k dosažení nulových emisí.

„Změna klimatu je nejzávažnějším problémem naší doby spojeným s udržitelností,“ řekl Stanley M. Bergman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Henry Schein, Inc. „Podepsáním iniciativy Business Ambition for 1,5 ⁰C se společnost Henry Schein připojuje k předním velkým společnostem z celého světa a snaze posílit a zefektivnit přístup k měření, monitorování a vykazování emisí uhlíku a dalších dopadů na životní prostředí. K dnešnímu dni se zaměřujeme na základní měření hodnot při distribuci a přepravě na našich klíčových trzích v Severní Americe, Evropě a Austrálii, přičemž zjištěné výsledky budou v budoucnu základem pro vytyčení našich vlastních vědecky podložených cílů, jak určuje iniciativa SBTi.“

„Jsme si vědomi toho, že vzhledem k naší celosvětové ekologické stopě a jedinečné pozici v ekosystému vztahů s dodavateli a obchodními partnery máme také jedinečnou pozici pro to stát se hnací silou pro udržitelnost v dodavatelském řetězci potřeb pro zdravotní péči,“ řekl Bergman. „V rámci naší snahy o transparentnost v oblasti klimatu podporujeme návrh Světového ekonomického fóra (World Economic Forum – WEF), aby si společnosti stanovily za cíl dosáhnout do roku 2050 nebo dříve nulových emisí skleníkových plynů a připojili jsme se k Alianci klimatických lídrů WEF, abychom pomohli vést celosvětový přechod k nízkouhlíkové, klimaticky přizpůsobené ekonomice.“

Společnost se zavazuje směřovat k vědecky podloženému cíli a usilovat o dosažení nulových emisí do roku 2050

Kampaň Business Ambition for 1,5 °C je celosvětově největším a nejrychleji rostoucím uskupením společností, které přijímají naléhavá opatření pro budoucnost „1,5 °C“. Od zahájení kampaně v roce 2019 se k iniciativě připojilo více než 650 společností z celého světa s celkovým tržním kapitálem 13 bilionů amerických dolarů. Společnosti, které se zavázaly k Business Ambition for 1,5 °C získají od SBTi nezávislé ověření jejich cílů a stanou se součástí projektu OSN Climate Champions’ Race to Zero.

„Není času nazbyt,“ řekl Alberto Carrillo Pineda, výkonný ředitel iniciativy Science Based Targets initiative. „Přechod na ekonomiku s nulovými emisemi je nevyhnutelný. Již stovky podniků jdou příkladem a stanovují si ambiciózní vědecky podložené cíle, jak udržet globální oteplování pod 1,5 °C. Abychom měli šanci udržet planetu obyvatelnou, naléhavě potřebujeme, aby jednalo na základě poznatků klimatologie více společností a došlo k dekarbonizaci naší ekonomiky.“

Chcete-li se dozvědět více o úsilí společnosti Henry Schein v oblasti životního prostředí, sociální problematiky a politiky, a chcete-li si prohlédnout Zprávu společnosti o udržitelnosti v roce 2020 a Zprávu o společenské odpovědnosti, navštivte www.henryschein.com/corporatecitizenship. Další informace o SBTi a přehled zapojených podnikatelských lídrů naleznete na https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International