Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
News
OPTIM® je účinný proti novému koronaviru

March 2, 2020 | News

OPTIM® prokázal účinnost proti virům podobným novému koronaviru na tvrdých neporézních površích a neinvazivních zdravotnických prostředcích. Tento dezinfekční prostředek je proto možno používat proti viru 2019-nCoV, používá-li se podle návodu k použití proti polioviru na tvrdých, neporézních površích a neinvazivních zdravotnických prostředcích.

Reportáž: Škachův den 2020

February 27, 2020 | News

Ve středu 12. února 2020 se v Divadle U Hasičů v Praze konal 11. Škachův den. Poprvé jsme měli tu čest být mediálním partnerem této unikátní vzdělávací akce určené především dentálním hygienistkám, studentům dentální hygieny, ale také zubním lékařům. A přinášíme Vám komentovanou fotoreportáž.

advertisement
Dentální svět reaguje na propuknutí koronaviru

February 25, 2020 | News

LIPSKO, Německo: V průběhu uplynulého měsíce dominovalo ve všech zpravodajských relacích jedno mezinárodní téma – propuknutí koronaviru ve Wuhanu. K 10. únoru 2020 bylo potvrzeno více než 40620 případů nákazy tímto virem a v jeho důsledku došlo k 910 úmrtím. V reakci na to vydalo mnoho dentálních asociací a organizací rady, jak mohou stomatologičtí odborníci pomoci omezit přenos tohoto viru.

EFP a WHF zveřejňují zprávu potvrzující souvislost mezi periodontálním a kardiovaskulárním zdravím

February 21, 2020 | News

BRUSEL, Belgie/ŽENEVA, Švýcarsko: Přestože již byla zkoumána různá spojení mezi periodontálním a kardiovaskulárním zdravím, až doposud chyběla komplexní analýza tohoto vztahu. Evropská parodontologická federace (EFP) a Světová federace srdce (WHF) vydaly v únoru 2020 konsensuální zprávu, v níž prohlašují, že existují pádné epidemiologické důkazy prokazující jednoznačné souvislosti mezi závažnou periodontitidou a kardiovaskulárním onemocněním.

Boj proti pirátství – exocad se stává členem softwarové aliance BSA

February 19, 2020 | News

DARMSTADT, Německo: Společnost exocad prodávající dentální CAD/CAM software oznámila, že se oficiálně připojila k BSA (Business Software Alliance), což přední světová organizace kontrolující dodržování předpisů a prosazování práva. Tím, že se exocad stal členem BSA učinil důležitý krok k aktivnímu stíhání těch, kteří porušují práva duševního vlastnictví společnosti. Každá strana, která vytváří, prodává nebo nakupuje neautorizovaný software exocad, bude považována za právně odpovědnou a stíhána.

advertisement
ROOTS SUMMIT zveřejňuje program praktických kurzů a přednášek

February 13, 2020 | News

PRAHA, Česká republika: ROOTS SUMMIT vybral k vytvoření dalšího hvězdného programu svého konání v roce 2020 vysoce kvalitní přednášející a praktické kurzy. Akce se bude konat od 21. do 24. května v Cubex Centrum Praha a zúčastní se jí více než 20 mezinárodně uznávaných osobností z oboru.

Vědci volají po promyšleném nakládání s odpady ve stomatologii

February 11, 2020 | News

CAMBRIDGE, Massachusetts, USA: Během nedávného Světového týdne Harvardské univerzity vědci ze Stomatologické fakulty Harvardské univerzity (HSDM) upozornili účastníky na souvislost mezi zdravím životního prostředí a orálním zdravím z pohledu zdravého přístupu k likvidaci odpadů. Tým se domnívá, že stomatologie má hluboký dopad na životní prostředí naší planety, což zase ovlivňuje zdraví ústní dutiny. Je proto nezbytné správně nakládat s odpadem ze stomatologie.

Žaloba tvrdí, že americký zubní lékař během ošetření zapálil ústa pacientky

February 6, 2020 | News

LAS VEGAS, USA: Podle nedávno podané žaloby došlo během rutinního stomatologického ošetření u pětileté dívky k zapálení úst. V důsledku toho nyní její rodiče požadují náhradu škody ve výši více než 15000 $, protože její poranění mohou být ve své podstatě „trvalá a poškozující“.

advertisement
Špatné orální zdraví souvisí s vyšším rizikem rakoviny jater, naznačuje studie

February 4, 2020 | News

BELFAST, Velká Británie: Je nadále sporné, zda špatné orální zdraví samo o sobě souvisí s rozvojem gastrointestinálního karcinomu, protože se na něm může podílet i kouření, konzumace alkoholu a špatná výživa. Ve snaze toto téma osvětlit zkoumali vědci z Queen's University Belfast v Severním Irsku vztah mezi zdravotním stavem dutiny ústní a rizikem rakoviny.

Studie spojuje nezjištěné poruchy metabolismu cukrů s periodontitidou

January 30, 2020 | News

STOCKHOLM, Švédsko: Potřeba větší interdisciplinární komunikace mezi zdravotnickými odborníky je stále zřejmější. Nedávná studie například zjistila, že u pacientů s nezjištěnými poruchami metabolismu cukrů je větší riziko výskytu infarktu myokardu a periodontitidy, což je zjištění, které by mělo podle vědců směřovat diabetology k tomu, aby se zajímali o zdravý chrup svých pacientů a úžeji spolupracovali se zubními lékaři.

Od otevírání lahví po trhání izolepy – studie odhaluje nebezpečné používání zubů

January 27, 2020 | News

RUGBY, Velká Británie/AMSTERDAM, Nizozemsko: Podle zjištění nové studie nepoužívá většina lidí zuby jen k jídlu. Výzkum Nadace pro orální zdraví a Philips, v rámci akce National Smile Month, zjistil, že 65 procent respondentů pravidelně vystavuje své orální zdraví riziku tím, že používá zuby jako víceúčelový nástroj.

Stomatologická komunita reaguje na požáry v Austrálii

January 24, 2020 | News

SYDNEY, Austrálie: Ačkoli nedávné přívalové deště přinesly některým oblastem v Austrálii postiženým v několika předchozích měsících požáry tolik potřebnou úlevu, desítky požárů ve státech Nový Jižní Wales a Victoria dále hoří. Za účelem pomoci ve snaze o obnovu v těchto postižených oblastech se velký počet členů Australské stomatologické společnosti nabídl s finanční pomocí a dalšími službami.

advertisement
Výzkum má osvětlit resistenci orální flóry vůči antiseptikům

January 21, 2020 | News

FREIBURG/REGENSBURG, Německo: V posledních dvaceti letech byla mnohokrát zkoumána resistence vůči antibiotikům a je nadále předmětem veřejné diskuze. Resistenci vůči antiseptikům, lokálně působícím dezinfekčním prostředkům, je však věnována mnohem menší pozornost. Vědci z Lékařského centra univerzity ve Freiburgu a Fakultní nemocnice v Regensburgu proto nyní zkoumají, jak tato resistence vzniká v případě kariézního patogenu Streptococcus mutans a zda by také mohla vést k resistenci vůči antibiotikům.

Mezinárodní soutěž Ústecký Dent 2020

January 17, 2020 | News

Studenti oboru zubní technik měli ve dnech 14. – 15. 1. 2020 možnost porovnat své dovednosti v kresbě a modelaci z vosku na soutěži Ústecký Dent. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 29 studentů z České republiky, Německa a Slovenska.

European CanCer Organisation se zabývá rakovinou související s HPV

January 13, 2020 | News

BRUSEL, Belgie/RUGBY, Velká Británie: Na nedávném evropském summitu 2019 organizace European CanCer Organisation (ECCO) schválil výbor ECCO Oncopolicy Committee usnesení, že by do roku 2030 měly všechny evropské země zavést účinné strategie k odstranění rakoviny způsobené lidským papillomavirem (HPV). Onemocnění se může projevit mnoho let po nákaze HPV, který je hlavní příčinou rakoviny dutiny ústní, zejména u mladých lidí, a incidence v celé Evropě neustále roste.

Švédská studie potvrzuje souvislost mezi periodontitidou a rizikem kardiovaskulárních onemocnění

January 9, 2020 | News

MALMÖ, Švédsko: Ztráta zubů, konečný výsledek periodontitidy, byla již dříve spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Studie provedená na univerzitě v Malmö v rámci doktorandské práce zkoumala vztah mezi periodontitidou, kardiovaskulárními onemocněními a úmrtností. Bylo zjištěno, že periodontitida způsobuje u starších lidí zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí. Tento článek proto zdůrazňuje význam užší spolupráce při poskytování stomatologické a celkové zdravotní péče.

Nové biologicky rozložitelné drátky poskytnou pacientům s periodontitidou lepší antibiotickou léčbu

January 6, 2020 | News

HALLE (SAALE), Německo: Jak je dobře známo, prevalence periodontálních onemocnění zůstává navzdory vzrůstajícímu povědomí o významu orálního zdraví celosvětově poměrně vysoká. Přestože je k dispozici celá řada způsobů léčby, každá z nich má své nevýhody. Tým vědců se to však snažil změnit a vyvinul flexibilní, biologické rozložitelné drátky, které umí dodávat antibiotika přesně do nemocných částí parodontu.

Studie zjistila, že výplně nemusí být nejlepší metodou ošetření dětského zubního kazu

January 2, 2020 | News

LEEDS, VB: Ačkoli jsou v případě stálého chrupu zubní výplně zavedenou metodou ošetření přítomného zubního kazu, jejich užitečnost v rámci ošetření kazu v dočasném chrupu zůstává předmětem diskuze. Nová studie vyvolává další pochybnosti o vhodnosti tohoto přístupu, a naznačuje, že není k dispozici dostatek důkazů potvrzujících u dětí větší účinnost konvenčních výplní v zastavení vzniku dalšího kazu a/nebo bolesti než jiných metod ošetření.

Pacienti jsou připraveni přijmout telestomatologii

December 27, 2019 | News

MAASTRICHT, Nizozemsko: V důsledku digitalizace našeho každodenního života se stává telemedicína stále zajímavějším tématem jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro pacienty. Nedávný průzkum prováděný platformou zabývající se průzkumem trhu DentaVox se zaměřil na názory pacientů na telestomatologii.

advertisement
Přilby na kolo nejsou účinné při zmírnění závažnosti poranění obličeje

December 19, 2019 | News

SEATTLE, USA: Přestože jsou cyklistika a nehody na kolech v USA stále četnější, mnoho cyklistů si neuvědomuje význam používání přilby. V nedávné studii vědci měřili účinnost cyklistických přileb při prevenci a zmírnění závažnosti maxilofaciálních poranění. Zjistili, že u cyklistů, kteří používají přilby je při nehodě méně pravděpodobné poranění obličeje. Používání přilby však neovlivní závažnost poranění, což lze vysvětlit skutečností, standardní přilby nemají masku chránící maxilofaciální oblast.

Vědci zjistili, že pouhých 100 ml sladkých nápojů navíc může zvýšit riziko cukrovky

December 17, 2019 | News

LONDÝN, VB: V rámci dalšího vývoje v boji proti sladkým nápojům vyzývá Nadace pro orální zdraví Brity, aby změnili své návyky a zvolili zdravější alternativy. Tato výzva přichází po ukončení nového výzkumu, který dokázal, že zvýšení spotřeby sladkých nápojů o 100 ml denně do čtyř let zvýší riziko diabetu 2. typu téměř o 16 %.

Nový metodický pokyn doporučuje při bolesti zubů nadřadit léčbu antibiotikům

December 12, 2019 | News

Nový metodický pokyn ADA (Americká dentální asociace), který doporučuje při bolesti zubů jinak zdravých dospělých pacientů nadřadit ošetření předepsání antibiotik může být impulsem potřebným k zastavení nadměrného předepisování antibiotik. (Fotografie: Pressmaster/Shutterstock)

advertisement
Studie zjistila, že stomatologické rentgenování představuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví

December 10, 2019 | News

BRIGHTON, VB/ATLANTA, USA: Výskyt rakoviny štítné žlázy a meningiomu se celosvětově zvyšuje. Nový výzkum zjistil, že opakované vystavení stomatologickým rentgenům může zvýšit nebezpečí rakoviny štítné žlázy a nádorů v tkáních kryjících mozek a míchu. Vědci dospěli k závěru, že by se proto mělo rentgenování zubů předepisovat pouze tehdy, je-li to u pacienta klinicky nutné a nikoli jako standardní součást běžného preventivního vyšetření. Stomatologové by si rovněž měli záznamy o RTG vyšetřeních uchovávat, aby se zabránilo zbytečným screeningům.

Nový světový rekord: Německý zubní lékař extrahoval nejdelší lidský zub na světě

December 5, 2019 | News

OFFENBACH, Německo: Extrakce zubu je každodenní součástí práce v zubní ordinaci. Dr. Max Lukas však byl zcela ohromen, když loni extrahoval zub, který se ukázal být nadprůměrně dlouhý. Nyní tento zubní lékař, provozující zubní ordinaci v Offenbachu, obdržel oficiální certifikát o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů.

Studie zjistila, že pravidelná konzumace stimulantů ovlivňuje sliny

December 3, 2019 | News

VALENCIE, Španělsko: Studie účinků, které má alkohol, tabák a kofein na biologický a mikrobiologický stav dutiny ústní, prokázaly, že dlouhodobá konzumace může změnit přirozený stav. V první pilotní studii svého druhu vědci zkoumali, zda dochází ke změnám hladin cytokinů ve slinách pacientů, kteří jsou častými konzumenty těchto tří stimulačních látek.

Na co se zaměřit při výběru nové zubní soupravy

November 28, 2019 | Business | News

V podstatě každý zubní lékař, případně dentální hygienistka, pracující ve své vlastní ordinaci, několikrát za svoji praxi řeší otázku pořízení nové zubní soupravy. Že se rozhodně nejedná o snadný a v krátkém čase realizovatelný úkol, potvrdí jistě většina z vás. V následujícím sdělení se budeme věnovat některým atributům a parametrům důležitým z uživatelského hlediska, které byste měli mít na zřeteli při výběru nové zubní soupravy pro vaši další praxi.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International