Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
News
Žaloba tvrdí, že americký zubní lékař během ošetření zapálil ústa pacientky

February 6, 2020 | News

LAS VEGAS, USA: Podle nedávno podané žaloby došlo během rutinního stomatologického ošetření u pětileté dívky k zapálení úst. V důsledku toho nyní její rodiče požadují náhradu škody ve výši více než 15000 $, protože její poranění mohou být ve své podstatě „trvalá a poškozující“.

Špatné orální zdraví souvisí s vyšším rizikem rakoviny jater, naznačuje studie

February 4, 2020 | News

BELFAST, Velká Británie: Je nadále sporné, zda špatné orální zdraví samo o sobě souvisí s rozvojem gastrointestinálního karcinomu, protože se na něm může podílet i kouření, konzumace alkoholu a špatná výživa. Ve snaze toto téma osvětlit zkoumali vědci z Queen's University Belfast v Severním Irsku vztah mezi zdravotním stavem dutiny ústní a rizikem rakoviny.

advertisement
Studie spojuje nezjištěné poruchy metabolismu cukrů s periodontitidou

January 30, 2020 | News

STOCKHOLM, Švédsko: Potřeba větší interdisciplinární komunikace mezi zdravotnickými odborníky je stále zřejmější. Nedávná studie například zjistila, že u pacientů s nezjištěnými poruchami metabolismu cukrů je větší riziko výskytu infarktu myokardu a periodontitidy, což je zjištění, které by mělo podle vědců směřovat diabetology k tomu, aby se zajímali o zdravý chrup svých pacientů a úžeji spolupracovali se zubními lékaři.

Od otevírání lahví po trhání izolepy – studie odhaluje nebezpečné používání zubů

January 27, 2020 | News

RUGBY, Velká Británie/AMSTERDAM, Nizozemsko: Podle zjištění nové studie nepoužívá většina lidí zuby jen k jídlu. Výzkum Nadace pro orální zdraví a Philips, v rámci akce National Smile Month, zjistil, že 65 procent respondentů pravidelně vystavuje své orální zdraví riziku tím, že používá zuby jako víceúčelový nástroj.

Stomatologická komunita reaguje na požáry v Austrálii

January 24, 2020 | News

SYDNEY, Austrálie: Ačkoli nedávné přívalové deště přinesly některým oblastem v Austrálii postiženým v několika předchozích měsících požáry tolik potřebnou úlevu, desítky požárů ve státech Nový Jižní Wales a Victoria dále hoří. Za účelem pomoci ve snaze o obnovu v těchto postižených oblastech se velký počet členů Australské stomatologické společnosti nabídl s finanční pomocí a dalšími službami.

advertisement
Výzkum má osvětlit resistenci orální flóry vůči antiseptikům

January 21, 2020 | News

FREIBURG/REGENSBURG, Německo: V posledních dvaceti letech byla mnohokrát zkoumána resistence vůči antibiotikům a je nadále předmětem veřejné diskuze. Resistenci vůči antiseptikům, lokálně působícím dezinfekčním prostředkům, je však věnována mnohem menší pozornost. Vědci z Lékařského centra univerzity ve Freiburgu a Fakultní nemocnice v Regensburgu proto nyní zkoumají, jak tato resistence vzniká v případě kariézního patogenu Streptococcus mutans a zda by také mohla vést k resistenci vůči antibiotikům.

Mezinárodní soutěž Ústecký Dent 2020

January 17, 2020 | News

Studenti oboru zubní technik měli ve dnech 14. – 15. 1. 2020 možnost porovnat své dovednosti v kresbě a modelaci z vosku na soutěži Ústecký Dent. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 29 studentů z České republiky, Německa a Slovenska.

European CanCer Organisation se zabývá rakovinou související s HPV

January 13, 2020 | News

BRUSEL, Belgie/RUGBY, Velká Británie: Na nedávném evropském summitu 2019 organizace European CanCer Organisation (ECCO) schválil výbor ECCO Oncopolicy Committee usnesení, že by do roku 2030 měly všechny evropské země zavést účinné strategie k odstranění rakoviny způsobené lidským papillomavirem (HPV). Onemocnění se může projevit mnoho let po nákaze HPV, který je hlavní příčinou rakoviny dutiny ústní, zejména u mladých lidí, a incidence v celé Evropě neustále roste.

advertisement
Švédská studie potvrzuje souvislost mezi periodontitidou a rizikem kardiovaskulárních onemocnění

January 9, 2020 | News

MALMÖ, Švédsko: Ztráta zubů, konečný výsledek periodontitidy, byla již dříve spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Studie provedená na univerzitě v Malmö v rámci doktorandské práce zkoumala vztah mezi periodontitidou, kardiovaskulárními onemocněními a úmrtností. Bylo zjištěno, že periodontitida způsobuje u starších lidí zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí. Tento článek proto zdůrazňuje význam užší spolupráce při poskytování stomatologické a celkové zdravotní péče.

Nové biologicky rozložitelné drátky poskytnou pacientům s periodontitidou lepší antibiotickou léčbu

January 6, 2020 | News

HALLE (SAALE), Německo: Jak je dobře známo, prevalence periodontálních onemocnění zůstává navzdory vzrůstajícímu povědomí o významu orálního zdraví celosvětově poměrně vysoká. Přestože je k dispozici celá řada způsobů léčby, každá z nich má své nevýhody. Tým vědců se to však snažil změnit a vyvinul flexibilní, biologické rozložitelné drátky, které umí dodávat antibiotika přesně do nemocných částí parodontu.

Studie zjistila, že výplně nemusí být nejlepší metodou ošetření dětského zubního kazu

January 2, 2020 | News

LEEDS, VB: Ačkoli jsou v případě stálého chrupu zubní výplně zavedenou metodou ošetření přítomného zubního kazu, jejich užitečnost v rámci ošetření kazu v dočasném chrupu zůstává předmětem diskuze. Nová studie vyvolává další pochybnosti o vhodnosti tohoto přístupu, a naznačuje, že není k dispozici dostatek důkazů potvrzujících u dětí větší účinnost konvenčních výplní v zastavení vzniku dalšího kazu a/nebo bolesti než jiných metod ošetření.

Pacienti jsou připraveni přijmout telestomatologii

December 27, 2019 | News

MAASTRICHT, Nizozemsko: V důsledku digitalizace našeho každodenního života se stává telemedicína stále zajímavějším tématem jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro pacienty. Nedávný průzkum prováděný platformou zabývající se průzkumem trhu DentaVox se zaměřil na názory pacientů na telestomatologii.

advertisement
Přilby na kolo nejsou účinné při zmírnění závažnosti poranění obličeje

December 19, 2019 | News

SEATTLE, USA: Přestože jsou cyklistika a nehody na kolech v USA stále četnější, mnoho cyklistů si neuvědomuje význam používání přilby. V nedávné studii vědci měřili účinnost cyklistických přileb při prevenci a zmírnění závažnosti maxilofaciálních poranění. Zjistili, že u cyklistů, kteří používají přilby je při nehodě méně pravděpodobné poranění obličeje. Používání přilby však neovlivní závažnost poranění, což lze vysvětlit skutečností, standardní přilby nemají masku chránící maxilofaciální oblast.

Vědci zjistili, že pouhých 100 ml sladkých nápojů navíc může zvýšit riziko cukrovky

December 17, 2019 | News

LONDÝN, VB: V rámci dalšího vývoje v boji proti sladkým nápojům vyzývá Nadace pro orální zdraví Brity, aby změnili své návyky a zvolili zdravější alternativy. Tato výzva přichází po ukončení nového výzkumu, který dokázal, že zvýšení spotřeby sladkých nápojů o 100 ml denně do čtyř let zvýší riziko diabetu 2. typu téměř o 16 %.

Nový metodický pokyn doporučuje při bolesti zubů nadřadit léčbu antibiotikům

December 12, 2019 | News

Nový metodický pokyn ADA (Americká dentální asociace), který doporučuje při bolesti zubů jinak zdravých dospělých pacientů nadřadit ošetření předepsání antibiotik může být impulsem potřebným k zastavení nadměrného předepisování antibiotik. (Fotografie: Pressmaster/Shutterstock)

Studie zjistila, že stomatologické rentgenování představuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví

December 10, 2019 | News

BRIGHTON, VB/ATLANTA, USA: Výskyt rakoviny štítné žlázy a meningiomu se celosvětově zvyšuje. Nový výzkum zjistil, že opakované vystavení stomatologickým rentgenům může zvýšit nebezpečí rakoviny štítné žlázy a nádorů v tkáních kryjících mozek a míchu. Vědci dospěli k závěru, že by se proto mělo rentgenování zubů předepisovat pouze tehdy, je-li to u pacienta klinicky nutné a nikoli jako standardní součást běžného preventivního vyšetření. Stomatologové by si rovněž měli záznamy o RTG vyšetřeních uchovávat, aby se zabránilo zbytečným screeningům.

Nový světový rekord: Německý zubní lékař extrahoval nejdelší lidský zub na světě

December 5, 2019 | News

OFFENBACH, Německo: Extrakce zubu je každodenní součástí práce v zubní ordinaci. Dr. Max Lukas však byl zcela ohromen, když loni extrahoval zub, který se ukázal být nadprůměrně dlouhý. Nyní tento zubní lékař, provozující zubní ordinaci v Offenbachu, obdržel oficiální certifikát o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů.

Studie zjistila, že pravidelná konzumace stimulantů ovlivňuje sliny

December 3, 2019 | News

VALENCIE, Španělsko: Studie účinků, které má alkohol, tabák a kofein na biologický a mikrobiologický stav dutiny ústní, prokázaly, že dlouhodobá konzumace může změnit přirozený stav. V první pilotní studii svého druhu vědci zkoumali, zda dochází ke změnám hladin cytokinů ve slinách pacientů, kteří jsou častými konzumenty těchto tří stimulačních látek.

Na co se zaměřit při výběru nové zubní soupravy

November 28, 2019 | Business | News

V podstatě každý zubní lékař, případně dentální hygienistka, pracující ve své vlastní ordinaci, několikrát za svoji praxi řeší otázku pořízení nové zubní soupravy. Že se rozhodně nejedná o snadný a v krátkém čase realizovatelný úkol, potvrdí jistě většina z vás. V následujícím sdělení se budeme věnovat některým atributům a parametrům důležitým z uživatelského hlediska, které byste měli mít na zřeteli při výběru nové zubní soupravy pro vaši další praxi.

advertisement
Snižování použití plastů u zubních past s nulovým odpadem

November 26, 2019 | News

LEIPZIG, Německo: Změna klimatu způsobená vlivy člověka – jako jsou odpadky a nadměrná spotřeba biologicky nerozložitelných odpadů – je realitou, která se týká nás všech. Je to také důvod, proč by ani péče o chrup neměla být zbavena podílu na životním prostředí. Například se v posledních několika letech snáze dostávají do našich koupelen bambusové zubní kartáčky, protože jsou nyní snáze dostupné ve většině řetězců lékáren. Ale co udržitelná zubní pasta?

Nové důkazy potvrzují dlouhodobé výhody používání elektrického zubního kartáčku

November 22, 2019 | News

SCHWALBACH, Německo / GREIFSWALD, Německo: Nová studie ukázala, že dlouhodobé používání elektrického zubního kartáčku zpomaluje vývoj periodontálního onemocnění a pomáhá zabránit ztrátě zubů. Jak naznačuje 11letá studie založená na pozorováních, uživatelé elektrických zubních kartáčků vykazují o 20 procent menší ztrátu zubů než uživatelé ručních zubních kartáčků. Pro jednoho ze světových lídrů na trhu s elektrickými zubními kartáčky, Oral-B, výsledky potvrzují snahu společnosti o zlepšení periodontálního zdraví prostřednictvím odstraňování plaku.

Vědci nalezli genetický mechanismus, který způsobuje vznik rozštěpu rtu a patra

November 14, 2019 | News

BONN, Německo/PHILADELPHIA, USA: Již dlouhou dobu je známo, že gen TP63 může přispívat k vzniku rozštěpu rtu a patra, ale přesný proces byl donedávna nejasný. Společná studie univerzit v Bonnu a Pensylvánii nyní objasnila, jak tento mechanismus funguje.

advertisement
Zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean Smart: Testováno a hodnoceno

November 11, 2019 | News

Co se týče zubních kartáčků, jsou spotřebitelé a zubní lékaři vystaveni tak obrovskému výběru a neustále novým produktům, které se dostávají na trh každý měsíc, že je obtížné sledovat jejich vývoj. Jaký je nejlepší prodávaný zubní kartáček? Jaká je v současné době nejpokročilejší technologie? Který zubní kartáček stojí za doporučení pacientům, kteří chtějí zlepšit své orální zdraví? Tato přehledová studie si vzala za cíl zodpovědět tyto otázky a vyhodnotit inovace ze světa stomatologie.

XVI. Plzeňské pracovní dny

November 7, 2019 | Events | News

Ve dnech 1.–2. listopadu 2019 se v hotelu PRIMAVERA v Plzni konala série 30 přednášek pro zubní lékaře a 23 přednášek pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Letošní setkání stomatologických odborníků bylo věnováno také 70. výročí založení Stomatologické kliniky v Plzni. Přinášíme vám proto nejen reportáž, ale také jsme hovořili se současným vedením Stomatologické kliniky FN Plzeň.

Osstem-Hiossen European Seminar 2019 v Praze!

October 31, 2019 | Events | News

Významný výrobce dentálních implantátů, společnost Osstem-Hiossen, která úspěšně působí na českém trhu již 7 let, uspořádala 18. – 19. října 2019 svůj evropský seminář poprvé v Praze. Kapacita sálu byla zcela vyčerpána, na čemž mělo podíl přes 250 účastníků z celkem 30 zemí Evropy, Severní Ameriky, Středního Východu a Afriky.

Přehledová studie porovnává strojně opracované a opískované povrchy dentálních implantátů

October 24, 2019 | News

Budapešť, Maďarsko: Dřívější studie naznačovaly, že drsnost povrchu je jedním z několika klíčových faktorů, které ovlivňují míru biologické integrace a zachování implantátů. Ačkoli se pozornost a používání posunulo od strojně opracovaných povrchů k opískovaným, v klinické praxi neexistují žádné jednoznačné a silné důkazy, které by podpořily přednosti používání opískovaných implantátů oproti strojově opracovaným. Vědci z univerzity Semmelweis v Budapešti proto srovnali míru selhání implantátů a úbytek přilehlé kosti mezi těmito dvěma povrchovými úpravami formou systematického přezkumu a metaanalýzy.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International