Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
News
DT Study Club: Přidejte se k největší vzdělávací komunitě v oboru stomatologie!

June 1, 2020 | Education | News

DT Study Club je e-learningová platforma, která je lokalizována do mnoha jazyků a celosvětově sdružuje největší vzdělávací komunitu dentálních odborníků – přednášejících i účastníků!

ČSK na světové špici v pořádání preventivních akcí pro veřejnost

September 12, 2019 | Education | News

Ve čtvrtek 5. 9. převzal doc. Šmucler na kongresu Světové dentální federace (FDI) v San Franciscu WOHD Award for Most Educational Activity, kterou byla Česká stomatologická komora oceněna jako nejlepší na světě v pořádání preventivních akcí pro veřejnost.

advertisement
Zubotechnická ikona se představí v Česku

June 18, 2019 | Education | Events | News

Jeden z nejuznávanějších zubních techniků současnosti Nondas Vlachopoulos přijede do České republiky a ve dnech 6.–7. září se představí v Olomouci v rámci konference a workshopů CAD CAM Meeting 2019.

Ivoclar Vivadent zve na sympózium Competence in Esthetics 2019

June 18, 2019 | Education | Events | News

Každoroční sympózium Competence in Esthetics pořádané společností Ivoclar Vivadent se bude konat v Budapešti 15. a 16. listopadu 2019

Digitální maniaci (stávající i ti budoucí) míří do Olomouce

June 18, 2019 | Education | Events | News

O tom, že budoucnost stomatologie je digitální, už asi pochybuje málokdo. A nezanedbatelná část zubních lékařů a techniků již tou budoucností žije a jen těžko byste je přesvědčovali, aby se vrátili „ke klasice“. Technologie jsou totiž silně návykové, ať již se jedná o telefon či intraorální skener. Telefon už dávno není jen telefonem, ale vstupní branou ke stovkám aplikací, které vám usnadní práci, informují vás či pobaví. Ale stejně tak intraorální či laboratorní skener není jen přístrojem pro získání digitálního modelu v ústech pacienta a jeho převedení do počítače. Je to vstupní brána. Vstupní brána k dalším navazujícím procesům, přístrojům, službám, znalostním databázím, spolupracujícím kolegům, ať již sedí vedle v ordinaci/laboratoři či na druhém konci světa…

advertisement
Světový den ústního zdraví 2019 byl opět rekordní

April 24, 2019 | Education | News

PEČUJTE O SVÁ ÚSTA, VAŠE TĚLO TO OCENÍ. Pod tímto heslem se Česká stomatologická komora ve spolupráci s partnery již šestým rokem připojila k oslavám SVĚTOVÉHO DNE ÚSTNÍHO ZDRAVÍ (SDUZ), české verze preventivního projektu World Oral Health Day, pořádaného každoročně 20. března Světovou dentální federací (FDI) ve více než 150 zemích světa. Cílem oslav je připomenout dospělým i dětem význam ústní hygieny, preventivní péče o ústní dutinu, zdravých stravovacích návyků a jejich vlivu na celkový zdravotní stav organismu.

Večerní univerzita zubního lékaře v Plzni

March 18, 2019 | Education | Events | Interviews | News

První přednáška Večerní univerzity zubního lékaře (VUZL), akcí pořádaných Oblastní stomatologickou komorou Plzeň, se konala 19. března 2008 v hotelu Viktorie a přednášeli zde doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a MUDr. Robert Houba, Ph.D. Dne 20. února 2019 se konala již v pořadí 100. přednáška a StomaTeam u toho nesměl chybět.

Reportáž: Ústecký dent 2019

January 23, 2019 | Education | Events | News

15. a 16. ledna 2019 se v prostorách VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem konal třetí ročník celorepublikové soutěže v kresbě a anatomické modelaci korunek z vosku Ústecký dent. StomaTeam byl jako mediální partner akce u toho.

advertisement
Den české stomatologie

October 26, 2018 | Education | News

Česká stomatologická komora (ČSK) se stále více zaměřuje na osvětu významu prevence a v rámci této snahy letos vyhlásila na 21. září Den české stomatologie, který zakládá tradici pravidelných setkání laické veřejnosti s moderními metodami a postupy v zubním lékařství a nejnovějšími trendy v ústní hygieně.

Jules Allemand Trophy

August 21, 2018 | Education | Events | News

Jules Allemand Trophy je již opravdovým pojmem a letošní 14. ročník studentské soutěže to jen potvrzuje. Studenti zubního lékařství si opět měřili své schopnosti na republikové úrovni, aby pak ten nejlepší jel hájit úroveň profesionality českých studentů na mezinárodní kolo do Itálie.

Propojení úst a těla ve zdravotní péči 21. století

July 10, 2018 | Education | News

Společnost Philips Oral Healthcare uspořádala pravidelné sympozium, konající se v Amsterdamu každé dva roky s řadou mezinárodně uznávaných přednášejících, zaměřené na diskusi o budoucnosti orálního a celkového zdraví.

Vzdělávejte se zdarma!

June 20, 2018 | Education | News

Specializační vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady pro zubní techniky s významnou podporou financování z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

advertisement
CAD CAM Meeting 2018 – těšte se na „nadupanou“ akci

May 21, 2018 | Education | Events | News

Blíží se jedna z největších dentálních událostí roku! Digitalizace oborů stomatologie probíhá překotným tempem: nové přístroje, technologie, materiály, softwarové aplikace a klinické postupy zaznamenáváme v rychlém sledu. I proto jsme velmi rádi, že Vám můžeme s radostí oznámit, že V. ročník akce CAD CAM Meeting se bude konat v Přerově 7.–8. 9. 2018 v konferenčním hotelu Jana. Ať už jste zkušení uživatelé či svou cestu k digitálním technologiím teprve hledáte, na této akci byste rozhodně neměli chybět.

Večerní univerzita zubního lékaře (VUZL) v Plzni

February 7, 2018 | Education | News

V prosinci roku 2007 vymyslel na vánočním večírku oblastní Stomatologické komory doc. MUDr. Jiří Zemen, PhD. vzdělávací akci pro plzeňské zubní lékaře, VUZL. Od té doby se 10× ročně scházejí zubní lékaři nejen z Plzeňska na večerních odborných přednáškách věnovaných nejrůznějším atraktivním tématům stomatologie. Akce se stala velice populární i mezi mladými zubními lékaři.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International