Implant Tribune Middle East & Africa No. 6, 2023 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

Elektronická vydání jsou přesné digitální kopie tištěných publikací DTI. Čtenáři mohou v e-časopisu vyhledávat a procházet jej, stejně jako stahovat a tisknout stránky pro čtení offline. S cílem podpořit široké rozšíření mezi naše mezinárodní čtenáře je přístup k většině e-časopisů zdarma.

Implant Tribune Middle East & Africa No. 6, 2023

Nejnovější vydání

Implant Tribune Middle East & Africa No. 6, 2023

Immediate or delayed loading in the fully edentulous maxilla / Extra-short and ultra-short implants in transcrestal sinus lift with autologous bone obtained from drilling as grafting material /

advertisement
advertisement