Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Zvýšení skusu digitálně od A do Z

By Dr. Gertrud Fabel, M.Sc.
June 06, 2019

Ztráta vertikálního rozměru skusu atricí a/nebo erozí vede v důsledku ústupu ústní spodiny a jazyka ne zcela vzácně k zúžení horních cest dýchacích. Především pokud se připojí ještě další rizikové faktory jako třeba nadváha, vzniká pak noční chrápání i nedostatečné okysličování organismu. Německá společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu hovoří úvodem v doporučení publikovaném v roce 2017 o zvýšeném nárůstu případů obstrukční spánkové apnoe. Za určitých předpokladů mohou být pro léčbu použity protruzní dlahy v dolní čelisti 1. V následující kazuistice bude popsáno zvýšení skusu ve třech krocích v neuromuskulárním centriku a zlepšení nočního chrápání.

Již nějakou dobu se do naší praxe stále častěji dostavují pacienti s přáním zhotovení dlahy proti chrápání. Mnohdy také v rámci sanace chrupu, zvyšování skusu nebo implantace po zhotovení potřebného DVT snímku a kontroly dýchacích cest, pomocí nově dostupného programu SICAT, dochází k nasměrování pozornosti na možnou přítomnost spánkovou apnoe.

Prezentovaný případ popisuje postup zvýšení skusu v naší ordinaci s úmyslem ovlivnit prostřednictvím určení nové polohy skusu v neuromuskulární pozici i spánkovou apnoe 2. Tento pacient se na nás obrátil e-mailem s prosbou o zaslání návrhu ošetření, protože mu dosti vadilo, že mu při úsměvu prý nejsou vůbec vidět žádné zuby. Mimo to potřeboval rovněž dlahu proti chrápání. Z dřívější prohlídky jsme měli stále k dispozici jednoduché studijní modely, takže neobvyklým začátkem tohoto ošetření byly „selfie“ fotografie pacienta v počítači (obr. 1) a studijní modely (obr. 2a, b).

Výchozí situace

Na základě pracovních podmínek pacienta, pro kterého každá návštěva v naší ordinaci znamenala dlouhý let ze zahraničí, bylo celé ošetření s předstihem digitálně naplánováno se zahrnutím veškerých prostředků dostupných v naší ordinaci. Celé ošetření popisované dále bylo tedy provedeno kompletně digitálně bez jediného dalšího otisku.

Prvním krokem během přípravy byla simulace konečného výsledku pro pacienta, aby se mu vůbec mohlo přiblížit a objasnit samotné ošetření. Modely byly naskenovány do počítače (CEREC Omnicam, Dentsply Sirona) a ve virtuálním artikulátoru CEREC bylo nasimulováno zvednutí skusu přizvednutím vyznačených bodů. Rovněž bylo pro lepší plánování digitálně zhotoveno šest fazet. Možnou změnu ve vzhledu obličeje bylo možno pacientovi ukázat pomocí programu Smile Design (CEREC).

Znázornění možného nového ošetření vyžadovalo nesporně jistou fantazii ze strany pacienta – lepší vizualizace a její zapojení do modelovacího programu by v tomto případě bylo více než žádoucí.

Na první termín ošetření byly naplánovány a připraveny následující kroky:

  • klinický nález a fotostatus
  • CT a Fusionbite (JMT+, SICAT) pro zaznamenání pacientova individuálního pohybu čelistí (JMT+, SICAT) a analýzu dýchacích cest (SICAT Air)
  • registrace skusu podle neuromuskulárního záznamu (K7, Myotronics)
  • záznam pacientova individuálního pohybu čelistního kloubu pomocí JMT+ (SICAT)
  • zhotovení semipermanentních dlah ve formě okluzních fazet v neuromuskulárním centriku jako dlouhodobé provizorium na dobu tří až čtyř měsíců
  • zhotovení definitivních fazet v rozsahu 13–23

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International