Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Znát bolest a získat výsledky: hypersenzitivita a úzkost

By Anastasia L. Turchetta
June 09, 2012

Zjišťování, zda je či není zub vašeho pacienta skutečně hypersenzitivní a nebo pacient trpí úzkostí ze stomatologického ošetření, by mohlo být ještě před několika lety neuskutečnitelným úkolem. 

Pravdou je, že hypersenzitivita dentinu postihuje v USA každoročně 40 milionů lidí. Pokud jde o úzkost ze stomatologického ošetření, trpí zhruba 30 % populace dentální fobií. Zajímavé je, že 85 % úzkostí souvisí s předchozí zkušeností u stomatologa.

K léčbě „bolesti“ naštěstí máme prostředky. Tento článek shrne příčiny ústupu dásní, symptomy úzkosti ze stomatologického ošetření a produkty zvyšující pohodlí našich pacientů.

Hypersenzitivita
K hypersenzitivitě dochází, když jsou tekutiny uvnitř dentinových tubulů narušeny určitým podnětem: teplotou, odpařováním, dotykem, osmotickým tlakem. Nejčastější klinickou příčinou exponovaných dentinových tubulů je ústup gingivy.Až příliš často je buď při vyšetření parodontu, nebo při komplexním vyšetření v dokumentaci opomíjen ústup gingivy.

Kromě toho mohou někteří z vašich pacientů mylně spojovat hypersenzitivitu dentinu s citlivostí po bělení. Citlivost po bělení závisí na délce působení, jak dobře sedí nosiče a na koncentraci použitého materiálu. Ačkoli někteří pacienti tyto informace nevyžadují, vaši stálí pacienti budou mít dokumentaci ve své kartě.

Mezi příčiny vzniku recesů gingivy patří:
• abraze způsobená zubním kartáčkem
• prominující kořeny
• neadekvátně připojená gingiva
• orální zlozvyky
• preparace na korunku
• redukce chobotů/ošetření parodontu
• krčkový kaz

Často se hypersenzitivita může vyskytovat ve spojení s:
• prasklým zubem
• xerostomií
• okluzními vztahy
• erozí
• kazem
• sinusitidou
• nedávným stomatologickým ošetřením
• stravovacími návyky
Jedním přístupem ke zjišťování, zda je příčinou bolestí vašich pacientů hypersenzitivita nebo jiná příčina, je pokládat detektivní otázky a začít důkladnou anamnézou. Například se zeptejte, které podněty citlivost vyvolávají.

Na stupnici 1 až 10 je 1 nejmenší citlivost a 10 největší – určete, jaké číslo popisuje vaši citlivost? Bolí to, pulzuje nebo je citlivé při žvýkání? Použil jste volně prodejný produkt na citlivost? Pokud ano, použil jste produkt podle návodu? Například, zubní pasty na citlivost se mají používat každý den a výsledky zaznamenáte po dvou týdnech.

Pokud jde o klinické hodnocení, zdokumentujte atrofii, okluzní vztahy, abfrakci, abrazi, erozi a zánět. V klinickém hodnocení pokračujte intraorálním snímkováním; digitálním rentgenováním, celkovým parodontálním záznamem a hodnocením rizik pro vznik kazu.

Výběr produktu
Jakmile je diagnostikována hypersenzitivita, je dalším úkolem výběr produktu. Ke znecitlivění nervů tlumícího účinky podnětů nebo uzavírajícího či blokujícího dentinové tubuly jsou dva typy možné léčby.

Výběr produktů bude záviset na návycích vašich pacientů, zda jsou ochotni tyto návyky změnit, na jejich aktuálním orálním zdraví a na znalosti způsobu použití produktu.

Pacientům s minimální hypersenzitivitou bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat volně prodejná zubní pasta s 5 % obsahem dusičnanu draselného. Dusičnan draselný nebude nervy dráždit, a tím se citlivost na podněty sníží. Lze vyhledat i další značky, jako jsou Sensodyne od GlaxoSmithKline, Colgate Sensitive od Colgate-Palmolive a Crest Sensitivity od Procter & Gamble.

Výběr produktů pro odborné ošetření se pohybuje od zubní pasty, tekutého roztoku, lehké konzervace, po světlem tuhnoucí laky. V závislosti na intenzitě bolesti se můžete před preventivní péčí rozhodnout pro odborné ošetření.

Produkty Pro-Relief firmy Colgate s Pro-Arginem, NUsolutions firmy NuPro s Novaminem a MI Paste firmy GC America s ReCaldentem je možné nanášet nízkorychlostní koncovkou. Každý z nich před preventivním ošetřením uzavře dentinové tubuly a zajistí tak vašemu pacientovi pohodlí.

Možnosti léčby hypersenzitivity po ošetření mohou zahrnovat opětovné nanesení již zmíněných produktů; individuální lžíce pro domácí použití odborně dávkovaných produktů; potření produkty, jako jsou fluoridový lak nebo vodný roztok obsahující glutaraldehyd a ionty (soli).

Mějte na paměti, že steče-li roztok z povrchu, může dojít k podráždění měkkých tkání. Dalšími možnostmi jsou použití laserů, gingiválních štěpů a pryskyřice.

Příznaky úzkosti mohou ohrozit naši diagnózu skutečné hypersenzitivity dentinu. Můžete začít tím, že se svých pacientů zeptáte na předešlé zkušenosti s ošetřením u zubního lékaře, a co jim bylo nepříjemné. Dále je užitečné sledovat celkové příznaky a základní podmínky, které k pocitům úzkosti u Vašich pacientů přispívají.

Celkové příznaky zahrnují pocení, obtížné soustředění; zrychlené dýchání nebo časté vzdychání; neklid; dušnost; zvracení; předvídání určitých pachů, chutí nebo pocitů. V pozadí úzkosti jsou také deprese, stres, onemocnění srdce, rakovina, léky, demence a základ (fyzického) emočního zneužívání.

Jak již víte, léky a zdravotní obtíže přispívají ke xerostomii. Při léčbě úzkosti a současně hypersenzitivity dentinu, je třeba výběr produktů zúžit.

Možnosti léčby úzkosti ze stomatologického ošetření
Při výběru lokálního anestetika je třeba znát rychlost nástupu a trvání anestezie. Tyto informace budou během sezení nezbytné pro pohodlí vašich pacientů. Lokální anestetika, která obsahují 20 % benzokainu budou mít nástup během 30 sekund a trvání od 5 do 15 minut.

Oraqix, lidokain/prilokain je prostředek reagující na teplotu – při tělesné teplotě dojde ke změně tekutiny na gel. Snadno se aplikuje, k nástupu dochází během 30 sekund a trvá 20 až 30 minut.

Provádíte-li ošetření parodontu a vaši pacienti vyžadují lokální anestezii, můžete nabídnout Ora-Verse. Reversní anestetikum na měkké tkáně, při kterém bude mít pacient pocit návratu citlivosti během 30 až 90 minut vs. zbytkové necitlivosti po 3 až 5 hodin.

Konečně, je možné zvážit sedaci při vědomí u pacientů, kteří trpí úzkostí z dentálního ošetření nezávisle na důvodu návštěvy vaší ordinace. Po spolknutí se nástup dostaví během 30 minut a účinek trvá 1,7 až 3 hodiny.

Závěr
Ať váš pacient trpí hypersenzitivitou dentinu a/nebo úzkostí ze stomatologického ošetření, existuje mnoho možností, jak mu zajistit pohodlí. Třemi zásadami, jak zajistit pohodlí pacienta jsou: posoudit, naplánovat a eliminovat.

Posoudit záznamy předchozí dokumentace, současné příznaky, anamnézu a požádat pacienta, aby popsal sílu bolesti na stupnici od 1 do 10. Z důvodu pohodlí pacienta sezení naplánovat. Na základě svého výzkumu rozhodnout jaké znecitlivující a úzkost snižující produkty by podle vašeho názoru byly nejúspěšnější.

Určete, které odborně nadávkované produkty pacientovi doporučíte pro každodenní režim domácí péče. Promluvte si s pacientem o návycích, jako je životní styl, výživa, okluzní vztahy nebo domácí péče o dutinu ústní, které by byl ochoten změnit.

Eliminujte to, co nefunguje, a pro pohodlí dalších ošetření vše zdokumentujte. Naším cílem je přesně diagnostikovat hypersenzitivitu dentinu, která může koexistovat s úzkostí.

Co by se mohlo před několika lety zdát být skličujícím úkolem, je pro mnoho pacientů dnes i v budoucnu příslibem pro získání pohodlí při ošetření.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International