Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Výzva k vytvoření a zachování zdravých návyků ústní hygieny

By Anna Nilvéus Olofsson, DDS
March 22, 2020

Zatímco čištění zubů konvenčním zubním kartáčkem je pro naprostou většinu lidí již zavedeným zvykem, pokud jde o čištění mezizubních prostor, je situace zcela odlišná. Přínosy interdentální hygieny jsou pro nás, stomatologické odborníky, naprostou samozřejmostí. Otázkou však zůstává, jak překonat problémy s předáním těchto vědomostí našim pacientům a jak jim pomoci vytvořit si a udržet zdravé návyky?

Pochopení cesty ke změně

U zdravých pacientů je samozřejmě cílem udržování dobrých návyků, které jsou běžnou součástí jejich každodenní rutiny. Při léčbě onemocnění parodontu nebo zubního kazu je však, u zdravě smýšlejících a aktivních pacientů, nezbytná vědomá změna návyků, která povede k dosažení požadované úrovně ústní hygieny. Při snaze zlepšit orální zdraví jedince je velmi užitečné porozumět některým mechanismům podílejícím se na změně a vytvoření nových návyků, tedy procesu, v jehož rámci budou plně přijaty zcela nové návyky.

Význam přístupu orientovaného na pacienta

Stane-li se aktuální stav pacienta výchozím bodem funkčního řešení, pak se zákonitě zlepší podmínky pro míru spolupráce a vytvoření a osvojení si nových návyků. Základem je vztah založený na vzájemném respektu mezi stomatologickým odborníkem a pacientem, který v důsledku vytvoří pocit vzájemné odpovědnosti. Zásadní je sdílení všech relevantních informací s pacientem, protože znalost je v procesu získávání nových návyků důležitým faktorem.

Ošetřující zubní lékař nebo dentální hygienistka by měli informovat pacienta o stavu jeho dutiny ústní a o jeho individuálních potřebách, a pomoci mu vyhodnotit (a po pečlivém zvážení případně i změnit) současné hygienické návyky. Pacient tak bude do celého procesu aktivně zapojen. Při podobných jednáních je nezbytně nutné respektovat přání pacienta a jeho názor, jinak nelze docílit vzájemné dohody a jeho optimální spolupráce.

Ke zkvalitnění této interakce může značným způsobem přispět i vytvoření bezprostředního vztahu verbální i neverbální komunikací. Účinnými nástroji pro vytvoření podobného vztahu a důvěry jsou řeč těla, oční kontakt a výrazy obličeje v kombinaci s aktivním nasloucháním a intonací hlasu, je však nutno tyto nástroje dokonale vyvážit, a to proto, aby nebyly chybně vnímány a interpretovány jako intimní.

Požadovaný návyk čištění mezizubních prostor (interdentální hygieny)

Výzkumy ukázaly, že posouzení pacientových schopností a jeho motivace před poskytnutím jakéhokoliv poradenství ohledně individuální ústní hygieny významným způsobem přispívá k dosažení lepších výsledků a důkladnější spolupráce. Doporučení optimální pomůcky interdentální hygieny proto musí být založeno na vyhodnocení klinické situace a současně i na manuální zručnosti pacienta a úrovni jeho motivace. Zvolení pomůcky, která je snadno použitelná a současné zohlednění pacientových preferencí významně usnadní dosažení pozitivního výsledku. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že výsledky výzkumu jednoznačně ukazují, že nejúčinnější pomůcku interdentální hygieny, která se zároveň těší největší oblibě u pacientů, jsou právě mezizubní kartáčky.

Vzájemná interakce pokračuje profesionální instruktáží správného použití zvolené pomůcky interdentální hygieny tak, aby pacient danou techniku dokonale zvládl, neboť následně přechází odpovědnost na pacienta, který by měl důkladně provádět domácí péči o svou dutinu ústní včetně začlenění hygieny interdentálních prostor do své každodenní rutiny.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Prevention CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Anna Nilvéus Olofsson, DDS manažerka odontologie a vědeckých záležitosti společnosti TePe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International