Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Výměna defektní distální výplně

By Sushil Koirala, Nepál
May 10, 2011

21letý pacient si stěžoval na zvýšenou citlivost a mírnou bolest při žvýkání na zubu 36.  

Vyšetření odhalilo nedostatečně vyplněný zub s málo těsnými okraji a diskolorací při okrajích. Na cíleném intraorálním RTG snímku byl patrný sekundární kaz.

Po opatrném odstranění defektní kompozitní výplně byla kavita ošetřena vazebným systémem s postupným uvolňováním fluoridu FL-Bond II, na spodinu byl použit materiál Beautifil Flow a výplň byla dokončena materiálem uvolňující fluorid Beautifil (vše od firmy Shofu).

Na okluzní ploše byly použity barevné efekty, které výplň sladily se sousedním zubem.

Hlavními výzvami v tomto případě bylo odstranění defektní kompozitní výplně za minimálního zásahu do zdravé hmoty zubu a napodobení anatomie okluze a správného odstínu.

Tento článek poprvé vyšel v časopisu Cosmetic Dentistry – Dental Tribune International: beauty& science, č. 2, 2009.

Fotografie poskytl Dr. Koirala  

embedImagecenter("Imagecenter_1_330",330, "large");

Obr. 1: Nevyhovující kompozitní výplň na zubu 36
Obr. 2: Kavita po opatrném odstranění defektní výplně diamantovým brouskem č. 340s
Obr. 3: Izolace zubu 36 pomocí kofferdamu

Obr. 4: Nanášení samoleptacího primeru po celé kavitě
Obr. 5: Rovnoměrné nanášení vazebného systému a následná polymerace světlem
Obr. 6: Nanášení tenké vrstvy zatékavé pryskyřice na dno kavity
Obr. 7: Nanášení zatékavého opákního odstínu (#UO), který zakryje diskolorace

Obr. 8: Nanášení dentinové vrstvy zachovávající anatomii okluze
Obr. 9: Nanášení sklovinné vrstvy a tvarování prohlubní a fisur za účelem vytvoření přirozené anatomie
Obr. 10: Nanášení tmavě hnědého efektu do prohlubní a fisur tak, aby odpovídaly sousednímu zubu 37, polymerace světlem
Obr. 11: Kontrola okluze pomocí artikulačního papíru
Obr. 12: Redukce vysokých bodů kaménkem Dura White Stone č. FL2
Obr. 13: Všimněte si anatomie výplně ve srovnání s přirozeným sousedním zubem
Obr. 14: Výplň po dokončení a vyleštění

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International