Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie

By Dr. Terry Gruelle
September 15, 2020

Od roku 2011 jsem ošetřil mnoho pacientů a vedl semináře o první fázi ortodontické terapie pomocí alignerů Invisalign. Proto jsem měl velká očekávání, když mě požádali, abych se v roce 2017 zúčastnil uvedení Invisalign First s novými funkcemi určenými speciálně pro první fázi ortodontické léčby. Naše ordinace zahájila 14 ortodontických terapií pomocí alignerů Invisalign First (7 chlapců a 7 dívek). Průměrný věk dívek byl 8 let 6 měsíců. Průměrný věk chlapců byl 9 let 11 měsíců. Průměrná doba léčby byla 44 týdnů včetně refinementů a délka nošení jednoho aligneru byla 7 dnů.

Mezi klíčové funkce, které jsou v současné době k dispozici u alignerů Invisalign First, patří:

 1. Nové funkce kompenzující erupci umožňující léčit pacienty alignery v dočasném i ve smíšeném chrupu. Invisalign First je v současné době jediným aligner systémem, který poskytuje kompenzaci erupce horních a dolních řezáků. Prostor umístěný v aligneru umožňuje prořezání stálých zubů bez překážek a poslouží jako vertikální zarážka, jakmile zuby dosáhnou požadované polohy.
 2. Technologie SmartStage™ používá nově navržené stagingové vzorce, aby se maximalizovala předvídatelnost expanze zubního oblouku. Generované stagingové vzorce jsou velmi praktické, protože mohou být aplikovány na každý případ Invisalign First. Tato technologie maximalizuje účinnost léčby vytvářením ortodontických sil, které podporují pohyb zubů potřebný pro expanzi oblouku. Síly se aplikují cíleně na každý segment zubního oblouku se zohledněním kotvení – moláry se začnou pohybovat jako první, následuje simultánní expanze špičáků a všech laterálních zubů. Zároveň již od začátku léčby dochází k vyrovnávání řezáků, takže mladí pacienti a jejich rodiče mohou záhy vidět výsledky léčby.
 3. Pro pacienty, kde kotvení není zásadní, je simultánní stagingový vzorec dostupný na vyžádání. Při současném stagingu se všechny zuby pohybují společně.
 4. Jako doplněk k technologii SmartStage pro první fázi terapie jsou nyní k dispozici nové attachmenty optimalizované pro podporu expanze (Optimized Expansion Support attachments.) Tyto attachmenty jsou automaticky rozmístěny a dimenzovány pro maximální biomechanickou stabilitu. Během expanze zubního oblouku se obvykle korunky zubů sklání bukálně, proto je pro zajištění bodily pohybu bez sklonu zapotřebí aplikovat protisměrné momenty kvůli bukální torzi kořene. S novými attachmenty optimalizovanými pro podporu expanze se plocha povrchu potřebná k vytvoření správného protitlaku vypočítává pro každý jednotlivý zub a automaticky se zabuduje do designu attach­mentů.
 5. Pro zlepšení retence aligneru u zubů s krátkými klinickými korunkami jsou k dispozici také nové attachmenty optimalizované pro zajištění retence. Tyto jsou automaticky dimenzovány a umisťovány na základě velikosti dostupného povrchu bukálních korunek zubů pacienta. Lékaři, kteří dávají přednost použití tradičních kulatých nebo pravoúhlých attach­mentů pro retenci aligneru, je mohou stále požadovat, ale nové optimalizované retenční attachmenty jsou mnohem příjemnější a konzistentnější s ohledem na orientaci požadované podsekřiviny.

Malé úsměvy si zaslouží zažít Invisalign First a výměnu alignerů po týdnu!

Jak ukazují obrázky před a po, dosavadní klinické výsledky jsou velmi zdařilé. Níže uvádím několik bodů zpětné vazby, kterou jsme dostali od našich pacientů. Jejich reakce nás přesvědčily o tom, že Invisalign First je vítězným přístupem k první fázi ortodontické léčby:

 1. Každý týden (obvykle v neděli večer) si bereme nový aligner.
 2. Můžeme čistit lépe, když nemáme nic v puse.
 3. Můžeme jíst cokoli chceme, aniž bychom se obávali, že se nám něco uvolní.
 4. Když máme alignery nasazené, můžeme dobře mluvit.
 5. Pokud někdy aligner ztratíme, vezmeme si další.
 6. Alignery pomáhají chránit naše zuby při sportu.
 7. Přesvědčili jsme naše maminky, že to dokážeme… a DOKÁZALI jsme to!
 8. Nemuseli jsme si projít bolestí, kterou zažívají naši kamarádi s klasickými zámky.
 9. Moje nové zuby rostou na správné místo.
 10. Moje zuby vypadají úžasně a rád se usmívám!

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Ortho CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Dr. Terry Gruelle je ABO certifikovaný ortodontista. Promoval na University of North Carolina (USA). Vede praxe v Cincinnati, Ohiu a Severním Kentucky, léčil více než 4000 pacientů pomocí Invisalign alignerů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International