Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Už čistíte nebo pořád ještě leštíte?

By Adina Mauder, Německo
August 29, 2019

Zubnímu kazu a parodontitidě je možno předcházet. Zubní plak, který je výsledkem mikrobiální kolonizace povrchu zubů, je prokázaným etiologickým faktorem kazu a parodontitidy – nejběžnějších infekčních onemocnění západního světa. Biofilm je složitá 3D struktura, ve které jsou bakterie obklopeny extracelulární matrix. Nalézáme jej nejen v ústní dutině, ale i na všech ohraničujících površích, které jsou vlhké a teplé. Jejich význam v souvislosti s výskytem onemocnění dutiny ústní, jako jsou parodontitida a zubní kaz, byl vědecky prokázán. Věda se roky snaží najít účinné prostředky a metody k odstranění a prevenci tvorby biofilmu.

I když máme o biofilmu nové poznatky, stále používáme nástroje a materiály z dob, kdy se etiologie otáčela kolem sub- a supragingiválního kamene. Proč nejprve odstraňujeme kámen ručními nástroji a elektrickými scalery i přesto, že zde bojujeme především proti živému biofilmu?

Proč ještě leštíme gumovými kalíšky a kartáčkem, u kterých je prokázáno, že poškozují tvrdé i měkké tkáně? Proč používáme čtyři metody k odstranění biofilmu: ultrazvuk, gumové kalíšky, ruční nástroje a lešticí pastu? Neexistuje jen jedna metoda, která je zcela bezbolestná, účinná a šetří čas?

Naštěstí nyní dochází k dalšímu posunu paradigmat v oblasti postupů a provádění profylaktického ošetření. Postup známý jako Guided Biofilm Therapy (GBT) se stal novým protokolem pro klinické ošetření. Byl vyvinut na základě četných vědeckých studií a spoluprací odborníků na univerzitách, praktických zubních lékařů a švýcarské společnosti EMS a v současnosti je GBT stále populárnější. Jsem velmi ráda, že mohu nabídnout svým pacientům tuto jednoduchou a příjemnou léčbu, která především umožňuje šetrnější ošetření zubních tkání.

Co je GBT? Je to protokol ošetření rozdělený do několika kroků, které lze snadno popsat: diagnostika, detekce (zabarvení) biofilmu, edukace pacientů (včetně správného provádění domácí ústní hygieny), opětovná motivace pacienta, ošetření sub- a supragingivalního biofilmu vhodnými nástroji (šetrné ošetření toho, co je skutečně potřeba), kontrola kvality, doporučení, individuální zhodnocení intervalu kontrol při recallu.

Při GBT je obzvláště důležité detekovat na zubech veškerá depozita, která způsobují poškození tkání. Právě nález při klinickém vyšetření vede ošetřujícího při provádění orální profylaxe. Tímto způsobem dosahujeme optimálních výsledků ku prospěchu pacientů, kdy je léčíme nejméně invazivním způsobem a zároveň jim zajišťujeme maximální pohodlí. GBT je vhodná pro zdravé pacienty včetně dětí, pacienty s ortodontickými aparáty, se zubním kazem, gingivitidou, parodontitidou, periimplantátovou mukozitidou nebo periimplantitidou.

Co pro mě GBT znamená

GBT změnila nejen moje pracovní postupy, ale i mě osobně. Jsem zubní hygienistka 18 let a také pracuji jako vyučující ve Swiss Dental Academy.
Při svých seminářích kladu důraz na jednotlivé koncepce profylaktické léčby. Nesoustředím se pouze na odstraňování zubního kamene, ale také na biofilm. Koneckonců úkolem týmu v zubní ordinaci by mělo být nabídnout pacientům optimální personalizovanou profylaktickou léčbu pro zajištění celoživotního zdraví ústní dutiny. Při ošetření bychom měli použít individuální koncept, který kombinuje nejnovější poznatky se zlepšením kvality života pacienta a vyšší zisk pro zubního lékaře.

Pro mě je takovým konceptem GBT. Od doby, kdy jsem se dozvěděla o GBT, se na mém pracovišti udály radikální změny. Potřebuji méně nástrojů, ale mnohem účinněji využívám ty, které mám. Taky já jsem se změnila. Byla jsem vždy veselý člověk, a teď jsem ještě mnohem šťastnější. Moc se mi líbí má práce, když vidím, jak jsou pacienti ochotni se k nám vracet. Koneckonců, právě podstoupili velmi šetrné ošetření a informativní diskuzi o osobní ústní hygieně. Vidím, jak jsou pacienti šťastní, a proto se cítím velmi dobře i já.

Osm kroků GBT

Jaké je tajemství GBT? Stručně řečeno: ruční nástroje a tradiční leštění připraví podklad pro ultrazvukové přístroje PIEZON NO PAIN a AIRFLOW s nízkoabrazivním práškem PLUS na bázi erytritolu. GBT kombinuje tyto technologie v osmi po sobě následujících krocích:

Krok 1: Vyšetření

Žádnou léčbu bychom neměli provádět bez důkladného vyšetření přítomnosti kazů a parodontálního onemocnění, které provádíme za použití obvyklých diagnostických nástrojů a postupů. Používáme například parodontální screeningový index, aproximální plakový index a index krvácivosti sulku. Pro zajištění přesné reprodukovatelnosti indexů je vhodné, aby se celý profylaktický tým v zubní ordinaci dohodl na dokumentaci a vyhodnocování svých nálezů podle jednoho specifického indexu a systému.

Musíme vědět, jaké léky pacient bere, zda trpí systémovým onemocněním (např. cukrovkou), má kardiostimulátor nebo třeba nějakou alergii. Anamnéza musí být velmi podrobná. Data, která získáme, nám umožňují rozhodnout, které technické nástroje a materiály lze použít během profylaktického ošetření bez ohrožení zdraví pacienta nebo ošetřujícího. Po vizuální prohlídce zubů pacienta následuje vyšetření sliznice v ústní dutině. Je důležité říci, že před ošetřením vždy začínáme podáním ústní vody kvůli ochraně pacienta i ošetřujícího.

Krok 2: Detekce

Obarvení biofilmu je nejlepším způsobem, jak pacientům ukázat správné postupy (techniky) čištění podle jejich individuálních potřeb. Používáme „zprostředkovatele“, aby je motivoval. Díky tomu, že je biofilm pro pacienty viditelný, chápou lépe svůj problém a je prokázáno, že spolupracují lépe. Obarvení pomáhá ošetřujícímu ještě více. Jsme schopni přesněji detekovat biofilm a zvýšit úspěšnost jeho odstranění. Studie ukázaly, že bez obarvení je asi 20 % biofilmu ponecháno v dutině ústní, zvláště když je supragingiválně. Pouze ošetřující, kteří používají barvicí činidla, jsou schopni odstranit až 100 % supragingiválních depozit. To také znamená, že pokud tam nic není, nemusí být nic odstraněno. V minulosti jsme čistili každý zub, ale ponechávali jsme za sebou polovinu nánosů.

Krok 3: Motivace a instruktáž ústní hygieny

Motivace je hnací silou spokojenosti pacienta. Obarvení je základem pro úspěšnou instruktáž a motivaci pacientů k provádění domácí ústní hygieny. Jedině pokud pacienti pochopí svou situaci, budou motivováni dlouhodobě. Motivace a individuální instruktáž jsou proto ústředním a náročným prvkem GBT. Pro domácí hygienu dutiny ústní doporučuji používat vhodné pomůcky, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám pacienta.

Já doporučuji zubní kartáčky Philips Sonicare (31 000 pohybů kartáčů) a Philips AirFloss, kvůli dynamické sonické technologii a minimální invazivitě. Efektivita vyčištění zubů pomocí těchto přístrojů nebo jejich kombinace po instruktáži vede u pacientů k vynikajícím výsledkům ústní hygieny. Zažila jsem obrovské úspěchy, pokud jde o stabilizaci onemocnění, zvláště u pacientů s parodontitidou nebo neuspokojivým životním stylem.

Krok 4: AIRFLOW

Nejprve odstraňujeme biofilm. Proč právě biofilm jako první? Je to velmi jednoduché: jak již bylo uvedeno výše, zubní kámen nikdy není jediným etiologickým faktorem onemocnění. Hlavním důvodem mnoha problémů v dutině ústní je přítomnost a kvalita biofilmu s jeho nepříznivými dopady i účinky, které jsou dalekosáhlé – dokonce ovlivňují celé tělo. Pokud nejprve odstraníme biofilm a zlikvidujeme bakterie, tak onemocnění zastavíme.

Touto efektivní metodou, kterou jsme se naučili, lze také úspěšně odstranit pigmentace. Veškerá depozita, včetně zubního kamene, jsou při práci snadněji identifikovatelná, stanou-li se viditelnými supra- i subgingiválně. Obarvení nám umožňuje lépe cílit naše snažení a chránit naše pacienty před zbytečným ošetřením. To by mělo být hlavní snahou při každém ošetření.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Ortho CZ/SK 2/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Adina Mauder

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International