Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Terapie „Sagittal First“ v kostce – Carriere Motion 3D aparát: Revoluce v léčbě II. a III. třídy

By John Lannon
March 08, 2019

V rozhovoru s Johnem Lannonem, který klade otázky, diskutují ortodontisté Dr. Luis Carriere a Dr. John Graham o „Sagittal first“ filozofii a vědeckém výzkumu, který stojí za Carriere Motion 3D aparátem společnosti Henry Schein Orthodontics, který usnadňuje ortodontickou terapii a zkracuje čas léčby.

Dr. Luis Carriere, vynálezce Carriere SLX samoligovacího systému zámků a Carriere Motion 3D aparátu, pravidelně přednáší o těchto produktech a dalších odborných tématech. Dr. Carriere je členem redakční rady American Journal of Ortodontics and Dentofacial Orthopedics a hostujícím profesorem na několika ortodontických odděleních po celém světě. Soukromou praxi provozuje v Barcelo­ně ve Španělsku.

Jaké vlastnosti Carriere Motion 3D aparátu jej činí tak efektivním?

Dr. Luis Carriere: Jeho elegantní neinvazivní design umožnil revoluci v korekcích anomálií II. a III. třídy. Aparát se připevňuje pouze na tři zuby, proto je pohodlný a diskrétní, zároveň umožňuje použití progresivní filozofie „Sagittal First“ pro terapii anterio-posteriorních diskrepancí na začátku léčby, kdy pacienti spolupracují nejlépe. Působí jemnou, přirozenou silou, která pohybuje zuby, kontroluje jejich posuny a zajišťuje korekci skusu a vyrovnání zubů při přípravě na ošetření fixními nebo fóliovými ortodontickými aparáty. Aparát umožňuje zkrátit čas léčby ve smíšeném chrupu u dospívajících pacientů i u dospělých.

Jak tento aparát zapadá do principů ortodoncie „přívětivé k dýchacím cestám“, kterou propaguje Henry Schein Orthodontics?

Tento aparát, který je založen na principu lidského kyčelního kloubu (principu koule a jamky), posune mandibulu vpřed jako celek u těch pacientů, u kterých je to nutné, a ovládá pohyb molárů pomocí zabudovaných dorazů, jež je navádí do ideální polohy. Tím se zabrání jejich nadměrné rotaci a nežádoucímu sklonu. Je i účinným prostředkem pro zvětšení objemu dýchacích cest pacienta. Bylo ohromující a vzrušující sledovat vývoj ortodoncie „přívětivé k dýchacím cestám“ v našem průmyslu. Všichni ortodontisté si nyní uvědomují, že mohou poskytnout pacientům více než jen krásné úsměvy – mohou také umožnit pacientům žít zdravější a šťastnější život, a to je cílem Henry Schein Orthodontics.

Jak tento aparát zkracuje čas léčby?

Korekce II. nebo III. třídy se uskutečňuje na začátku ortodontické léčby, dokud v ústech nepůsobí žádné soupeřící síly evokované zámky nebo jinými aparáty. Zároveň je to v době, kdy je pacient nejvíce motivovaný a jeho spolupráce je na nejvyšší úrovni. Dosažení I. třídy je jednoduché a obvykle je dokončeno za tři až čtyři měsíce. Použití Carriere Motion 3D aparátu řeší sagitální rozměr, čímž se sníží potřeba extrakcí nebo chirurgického zákroku. Napomáhá také repozici čelistí do lepšího vzájemného vztahu a vyrovnává poměry mezi nosem, rty a bradou kvůli dosažení harmonie tváře. Oba jsou biomimetické a mají gracilní jednodílnou konstrukci. To nabízí pacientům značnou svobodu při pohybu a výrazně vyšší komfort než při nasazení konvenčních anterio-posteriorních korektorů.

Měníme zkušenosti pacientů k lepšímu

Dr. John Graham je inovátor a pedagog, který přednáší filozofii ortodontické léčby ortodontistům a ošetřujícím týmům na mezinárodní úrovni. Je vyučujícím na University of the Pacific’s Arthur A. Dugoni (USA) a University of Rochester’s Eastman Institute for Oral Health (USA). Pracuje v redakční radě Orthotown a je přispívajícím redaktorem časopisu Journal of Clinical Orthodontics.

Carriere Motion 3D aparát zapadá do principů ortodoncie „přívětivé k dýchacím cestám“, kratší doby léčby a filozofie „Sagittal First“, které prosazuje Henry Schein Ortodontics. Mohl byste vysvětlit, jak jej používáte ve Vaší praxi a zrekapitulovat výsledky, kterých je možné dosáhnout?

Dr. John Graham: Filozofie „Sagittal First“ s využitím Carriere Motion 3D aparátu je skutečným posunem v zažitém způsobu ortodontické léčby pacientů. Pomáhá mi zkrátit délku terapie – někdy až o jeden rok. Je velmi obohacující nabízet tento koncept léčby, protože pacienti, zvláště dospělí, už nemají pochybnosti, že léčba úspěšně postupuje vpřed. Vysvětlím jim, že se nezavazují ke dvouletému nošení fixních aparátů – s největší pravděpodobností to bude rok nebo méně.

Jak fungují tyto aparáty v kombinaci s alignery?

Ortodontista i pacient se nemusí rozhodovat mezi fixními aparáty nebo alignery předtím, než je léčba zahájena. Je možné o tom přemýšlet, zatímco je korigován anterio-posteriorní vztah. Díky této nové metodě léčby mohu léčit více případů pomocí fóliových aparátů. Carriere Motion 3D aparát mi umožňuje snadno přeměnit složité pacienty s II. třídou na pacienty I. třídy; předtím by tyto složité případy pro léčbu alignery nebyly vhodné. Použití těchto aparátů mi také umožňuje zlepšit spolupráci pacientů. Když je kontrolujete během korekce zado-předního vztahu, můžete zjistit, jestli je pro ně léčba alignery vhodná.

Jak Vaši zaměstnanci reagovali na změny v koncepci ortodontické terapie?

Aby mohl ortodontista uspět s novou filozofií léčby, musí ji zaměstnanci akceptovat. Úžasné bylo, že když jsem představil návrh „Sagittal First“ filozofie mému personálu, dávalo jim to smysl. Je určitě rozumné provést nejsložitější korekce, které v ortodoncii děláme (mezi které změna zado-předního vztahu určitě spadá), na začátku léčby spíše než na jejím konci, kdy pacient nosí fixní aparáty už rok či déle.

Jaké další výhody, které ještě nejsou všeobecně známé, má Carriere Motion 3D aparát?

Jsem schopen s určitostí říci svým pacientům, že jejich léčba bude trvat rok nebo méně. S filozofií „Sagittal First“ jsem schopen dosáhnout korekce anterio-posteriorního vztahu v průměru za tři měsíce! Zado-přední korekce dříve trvala jeden rok a odehrávala se až na konci léčby, kdy takřka žádný pacient už adekvátně nespolupracoval. Také proto, že Carriere Motion 3D aparát je tak diskrétní – pacienti v podstatě nevnímají, že léčba již probíhá. Přimět je ke spolupráci na začátku léčby, kdy jsou nadšeni z toho, jaký vliv bude mít ortodontická léčba na jejich život, je poměrně jednoduché.

Tento článek byl poprvé publikován v dubnovém vydání Orthotown 2018.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International