Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Svařování v ordinaci pomocí Nd:YAG laseru

By prof. Carlo Fornaini, prof. Caroline Bertrand
August 31, 2018

Od předvedení prvního laseru Maimanem v roce 1960 došlo k velmi rychlému vývoji této inovativní technologie, která se vyznačuje neustálým technologickým pokrokem a hledáním nových aplikací. Přístroje jsou rok od roku menší a levnější, postupem času byly vyvinuty i nové vlnové délky. Laserové svařování bylo nejprve zavedeno v klenotnictví v 70. letech 20. století a brzy poté jej začali úspěšně využívat i zubní technici. Prvními používanými lasery byly CO2 lasery a Nd:YAG lasery, ale trh si rychle podmanil Nd:YAG typ, především díky dosahovaným výsledkům. Laserové svařování nabízí mnoho výhod v porovnání s tradičními metodami. Předně laser šetří komerční laboratoři čas, protože veškeré svařování se provádí přímo na modelu. Odpadají nepřesnosti vzniklé při přenášení ze sádrového modelu i investice jsou nižší. Zdrojem tepla je koncentrovaný světelný paprsek s vysokým výkonem, který minimalizuje problémy s deformací kovu.

Použitím laserové technologie je možné svařovat velmi blízko akrylátové pryskyřice nebo keramickým dílům bez fyzikálního poškození (prasklin) či barevných změn. To znamená, že šetříme čas a peníze při opravách poškozených protéz nebo ortodontických aparátů, protože není nutné zasahovat do nekovových částí. Tato svařovací technika může být použita na všech typech kovu. Protože výborně funguje i na titanu, je zvláště vhodná v případě protéz kotvených na intraoseální implantáty.

Mnoho laboratorních testů prokázalo, že laserem svařované spoje mají u všech kovů vysokou pevnost, shodnou se základní slitinou. Všechny výhody této metody vedly k tomu, že se ve velké míře začala používat v zubních laboratořích. To podnítilo firmy, aby uváděly na trh stále další a lepší přístroje. Některé aspekty, jako jsou velké rozměry, vysoké náklady a drahé doručení i dnes ještě charakterizují přístroje s fixní čočkou, díky čemuž je jejich používání omezeno na specializované laboratoře.

Cílem této studie je ukázat na několika kazuistikách možnosti využití laseru běžně používaného ve stomatochirurgii ke svařování poškozených ortodontických aparátů a poukázat na výhody této techniky. Použitý přístroj, Fidelis Plus III (Fotona), kombinuje dvě různé vlnové délky laseru, Er:YAG (2 940 nm) a Nd:YAG (1 064 nm). Ta první zubnímu lékaři umožňuje ošetřit tvrdé zubní tkáně (sklovinu, dentin a kost) mechanismem, který využívá afinity tohoto laseru k vodě a hydroxyapatitu. Svým působením laserový paprsek vyvolává explozi intracelulárních molekul vody a způsobuje tak ablaci tkáně. 10 Jeho využití se rozšířilo i v dermatologii, kde může být použit při léčbě keloidních jizev a vrásek pro omlazení pleti. Také se využívá k vaporizaci lézí jako jsou kondylom, naevus, bradavice a mollusca contagiosa. Nd:YAG laser, pokud je nastaven na vlnovou délku pro hemoglobin, umožňuje zubnímu lékaři provést chirurgický zákrok s úplnou hemostázou a šití rány pak není nutné. Převodní systém tohoto laseru je složen z optických vláken různého průměru, které jsou zvoleny podle potřeb jednotlivých aplikací v rozmezí od 200 μm (endodoncie) do 900 μm (bělení).

Kromě možnosti nastavení trvání pulzu na mikrosekundu, což je vhodné pro zubní ošetření, je zvláštností zařízení Fidelis Plus III možnost nastavení trvání pulzů na milisekundy (15 nebo 25). Toto nastavení lze použít při léčbě žil a lézí cévního původu díky afinitě této vlnové délky pro hemoglobin.

V dřívější studii jsme pomocí in vitro testů na různých vzorcích kovů ukázali dobrou kvalitu a vysokou odolnost sváru zhotoveného tímto přístrojem, zatímco v tomto článku demonstrujeme klinické využití této techniky.

Materiál a metodika
Použitým laserovým přístrojem byl, jak již bylo uvedeno, Fidelis Plus III s průměrem optických vláken 900 μm a bodovým násadcem o velikosti 2 mm (R32, Fotona), běžně používaným v dermatologii nebo v některých případech prototypem násadce poskytovaným samotnou Fotonou. Parametry, které běžně používáme při svařování, jsou:

  • Vlnová délka: 1 064 nm
  • Energie: 9,9 J
  • Frekvence: 1 Hz
  • Bodový průměr: 1 mm
  • Trvání impulsu: 15 m/s
  • Fluence: 1 260 J/cm²
  • Pracovní vzdálenost: 8 mm

Případ 1
Devítiletá pacientka, u které probíhala ortodontická léčba na naší klinice, se dostavila na první pomoc kvůli poškozenému aparátu pro patrovou expanzi kotveného na horní moláry. Klinické vyšetření odhalilo destrukci kroužku v blízkosti odstupu ramene aparátu (obr. 1). Pacientka právě ukončila první etapu expanze, a protože bylo velmi riskantní ponechat ji bez aparátu, rozhodli jsme se jej opravit přímo v ordinaci pomocí laseru Fidelis.

Expandér byl před svařováním laserem ošetřen obvyklým způsobem (opískován hliníkovým práškem o průměru 50 μm za použití Miniblaster, Deldent a očištěn acetonem, poté byly obě části osušeny). Aparát byl svařen přímo v ordinaci za použití svařovacího drátu CoCr-Schweißdraht (DENTAURUM). Po několika minutách byl expandér připraven k opětovné fixaci do úst pacientky (obr. 2).

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Prof. Carlo Fornaini je výzkumníkem laboratoře MICORALIS na univerzitě v Nice a učitelem Diploma Inter-Universitaire (DIU) v oboru Oral Laser Applications univerzit v Nice a Bordeaux. Kontaktní e-mail: carlo@fornainident.it.
Prof. Caroline Bertrand je děkankou Stomatologické fakulty Univerzity v Bordeaux a ředitelkou Diplome InterUniversitàire (DIU) v Oral Laser Applications univerzit v Nice a Bordeaux. Kontaktní e-mail: caroline.bertrand@u-bordeaux.fr.

 

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International