Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie případu řešeného kompozitním materiálem typu bulk-fill: Fill-Up! od COLTENE

By Dr. Med. Dent. Christoph Hüskens, Freidorf/Švýcarsko
April 17, 2016

V našem případě byla mladému pacientovi zhotovena přímá distální výplň pomocí duálně tuhnou- cího, středně viskózního kompozitního materiálu typu bulk-fill značky Fill-Up! (s antibakteriální přísadou ve formě oxidu zinečnatého) a zhruba 2mm krycí vrstvy osvědčeného hybridního kompozitního materiálu SYNERGY D6 (od COLTENE).

Kompozitní výplně v distálním úseku chrupu se v posledních desetiletích ukázaly být vhodnou alternativou amalgámových výplní, které mnoho pacientů v současnosti odmítá. Skupina materiálů na bázi kompozitů se v posledních letech neustále vylepšuje. Dnes se v zubních ordinacích již stávají standardem nové generace vazebných prostředků materiály s menším polymeračním smršťováním a větší odolností vůči abrazi, spolu s moderními technikami vrstvení.

Nicméně, kompozitní výplně v distálním úseku zůstávají nadále poměrně časově náročné. Aby bylo vyhověno potřebám mnoha zubních lékařů ohledně zjednodušení práce, zejména co se týče časově náročné techniky vrstvení v méně esteticky orientovaném distálním úseku, začal dentální průmysl před nějakým časem vyvíjet různé kompozitní materiály typu bulk-fill. Doposud byly k dispozici dvě skupiny materiálů typu bulk-fill: kompozitní materiály s nízkou viskozitou a materiály s vysokou viskozitou. Materiál Fill-Up!, který je zde představen, lze klasifikovat jako novou třetí skupinu materiálů typu bulk-fill se střední viskozitou a dobrou stálostí vůči abrazi.

Výraz „bulk-fill“ vlastně znamená „zhotovení výplně v jednom kroku“. Tedy možnost rychlého a jednoduchého nanášení a dokončování výplně, při menším polymeračním napětí a dobrou životností za nižší citlivosti na techniku (jsou-li použity známé vazebné prostředky) stejně jako vyhovující vazbou se sklovinou a dentinem. Maximální hloubka vytvrzení 4–5 mm zůstává omezujícím faktorem mnoha materiálů typu bulk-fill, jak u nízkoviskózních tak u vysokoviskózních kompozitních materálů. Zde použitý materiál Fill-Up! je však duálně tuhnoucím kompozitním materálem. To umožňuje v jednom kroku nanášení vrstev silnějších než 5 mm, aniž by došlo k narušení vytvrzení celé vrstvy. To je výhoda v případě aproximálních plošek v distálním úseku, například je-li přítomen hluboký kořenový kaz v kavitě II. třídy. Spolehlivého chemického vytvrzení je dosaženo po 3 minutách (včetně doby zpracování) a není třeba měřit, zda je tloušťka vrstvy v rozmezí 4–5 mm. Pomocí dodatečného krátkého světelného vytvrzení je možné urychlit proces polymerace vrchních vrstev a výplň hned dokončit. U chemicky tuhnoucích materiálů lze obvykle pozorovat po vytvrzení mírné ztmavnutí. U zde použitého univerzálního materiálu Fill-Up! je dosaženo konečného odstínu po 24 hodinách a je srovnatelný s odstínem VITA™ A2/A3.

Pacienti jen málokdy požadují ve špatně viditelném distálním úseku vysoce estetické výplně, takže nevýhodu výplní s různými odstíny je možné v oblasti za prvním molárem v horní i dolní čelisti ignorovat. Je například vhodný pro pacienty, kteří přijdou do zubní ordinace kvůli výměně amalgámových výplní nebo také pacientů, kteří chtějí kratší dobu sezení. Totéž platí pro ošetření dětí, kterým se nebudeme v této klinické studii zabývat.

Pomocí duálně tuhnoucího kompozitního materiálu Fill-Up! je možné usnadnit a urychlit zhotovování výplní I. a II. třídy. Použitý materiál zde vykazuje vynikající tokové chování, které je velmi užitečné především u hlubokých výplní kavit II. třídy.

Zhruba 2 mm silná krycí vrstva hybridního kompozitního materiálu, zde SYNERGY D6, není nezbytná, ale byla v tomto případě použita z důvodu lepšího okluzálního designu a estetiky, a stejně tak z důvodu modelace aproximálního bodu kontaktu. Také posiluje mechanickou stálost celé výplně.

Vysoce viskózní materiály typu bulk-fill s omezenou řadou odstínů je možné modelovat, ale horší přilnavost při této viskozitě může vést ke známým problémům s okrajovými netěsnostmi nebo vzduchovými bublinami. Tato skupina materiálů proto není sama o sobě optimálním řešením.

Při použití materiálu Fill-Up! jako zde, je možné zhotovit výplň i s nanesením krycí vrstvy ve dvou krocích. To znamená jasnou úsporu času ve srovnání s obvyklými 4–5 vrstvami u konvenčních hybridních kompozit na bázi metakrylátu a tedy i delšími a početnějšími cykly vytvrzování světlem. Polymerace lampou S.P.E.C 3 od COLTENE, použitou zde, trvá 5 sekund při nastavení výkonu na 1600 mW/cm2. Výrobce navíc uvádí, že by se doporučená doba expozice světlu neměla překračovat, aby se zachovalo co možná nejnižší smršťovací napětí. Kromě toho je také doporučeno přistoupit k době vytvrzování dlouhé 2 minuty v případě velmi hlubokých kavit (hlubších než 4–5 mm), aby se zabránilo přilnutí materiálu k matrici.

Použití Fill-Up! na výplně kavit II. třídy

Nový kompozitní materiál typu bulk-fill Fill-Up! se hodí pro použití u mladého pacienta s aproximálním sekundárním kazem na meziální plošce zubu 36 (obr. 1). Kavita je preparována po osušení s nasazeným kofferdamem (Elasti-Dam, COLTENE). Podle známých pravidel pro techniku leptání kyselinou bylo naneseno leptadlo, poté Fill-Up! přibližně 2 mm pod okraj preparace a na něj byla nanesena krycí vrstva SYNERGY D6. Dokončování a leštění bylo provedeno pomocí produktů DIATECH od COLTENE.


Závěry

Vždy, když chceme ve své ordinaci použít kvalitní zatékavý kompozitní materiál u větších kavit, aniž bychom se museli smířit se známými nevýhodami smršťovacího napětí, potom je kompozitní materiál Fill-Up! výborným doplňkem naší současné řady kompozitních materiálů (například SYNERGY Flow nebo SYNERGY D6). Princip duálního tuhnutí je velkou výhodou ve srovnání se stávajícími kompozitními materiály typu bulk-fill, která jsou na trhu k dispozici. Je také možné bez obvyklých nevýhod překročit maximální běžnou tloušťku vrstvy 4–5 mm. Vyhovující výplň lze zhotovit, i když vrstva leží v tzv. „světelném stínu“ polymerační lampy. Zde popsané vlastnosti materiálu se mohou ukázat jako užitečné také při zhotovování výplně u zubů po ošetření kořene a vést k rychlejšímu zhotovení výplně zubu.

S kompozitním materiálem Fill-Up! od COLTENE si lékař může být jistý, že je duálně tuhnoucí materiál po 3 minutách zcela vytvrzen v každé části výplně (včetně doby zpracování).

Nabízený produkt je pohodlný a snadno zpracovatelný (tj. díky různým průměrům násadců míchacích hrotů). Výplň z materiálu typu bulk-fill a hybridního kompozitního materiálu navíc představuje jasnou výhodu, pokud jde o úsporu času ve srovnání s konvenčními výplňovými metodami sestávajícími z několika malých vrstev. A nakonec: použití krycí vrstvy SYNERGY D6 vede k dobré estetice i tvaru bodu kontaktu.
 

Informace o autorovi a fotografie k článku naleznete na www.stomateam.cz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International