Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

S čepem nebo bez čepu – otázka míry destrukce zubních tkání

By Dr. Marcelo Balsamo, DDS, MS, PhD.
May 09, 2011

Velká míra destrukce v oblasti klinické korunky hovoří pro zesílení retence a zpevnění nástavby pomocí čepu. U malých defektů často dostačuje fixace nástavby k okolním zubním tkáním. K dispozici máme čepy z různých materiálů (kov, keramika s vysokou pevností, čepy ze skelných vláken). Čepy ze skelných vláken se vyznačují modulem elasticity podobným zubní tkáni, což vede k omezení rizika fraktury kořene v důsledku zatížení střižnými silami. 

V našem případě se dostavil pacient s významnou destrukcí zubních tkání na zubu 34 (obr. 1–3). Litá kořenová nástavba by vyžadovala preparaci objímky (Fassreifen, ferrule), což by zub dále oslabilo. Z důvodu očekávaného zatížení pahýlu se zdálo, že dostavba s čepem s čistě retenčním účinkem podle tradičního vzoru by nebyla dostačující. Proto jsme v tomto případě dali přednost čepové nástavbě adhezivní technikou. Použití systémů na bázi adhezivní techniky umožňuje minimálně invazivní postup se zachováním zubních tkání využívaných pro vazbu.

V tomto případě jsme zvolili systém kořenových čepů, který umožňuje adhezi mezi kořenem, fixačním cementem, čepem a materiálem samotné nástavby (Rebilda Post systém, VOCO). U tohoto systému slouží dostavbový materiál zároveň jako fixační cement pro čep, což umožňuje fixaci čepu a zhotovení dostavby v jednom kroku (obr. 4). Systém obsahuje čepy ve třech velikostech i s vrtáky odpovídajících velikostí a reamer na předvrtání (obr. 5). Po odstranění veškerých zbytků kořenové výplně (obr. 6) jsme stanovili délku kořenového kanálku, abychom určili hloubku vrtání. Je třeba dát pozor na to, aby apikálně zbylo cca 4 mm kořenového výplňového materiálu (obr. 7), aby byl zajištěn apikální uzávěr.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_325",325, "large");

 

Obr. 1: výchozí stav zubu 35
Obr. 2: výchozí stav: větší ztráta tkání zubu 35 ve viditelné oblasti
Obr. 3: výchozí stav zubu 35 z koronálního pohledu
Obr. 4: Rebilda Post systém (VOCO)
Obr. 5: Čepy a vrtáky
Obr. 6: Po odstranění zbytků staré výplně
Obr. 7: Stanovení délky – Obr. 8: Gingivální bariéra
Obr. 9: Preparace kanálku – Obr. 10: Přesnost dosazení čepu
Obr. 11: Preparovaný kanálek – Obr. 12: Bonding na zubu
Obr. 13: Bonding v kanálku – Obr. 14: Vysušení bondu
Obr. 15: Silanizace čepu – Obr. 16: Aplikace dostavbového materiálu do kanálku
Obr. 17: Zavedení čepu
Obr. 18: Polymerace čepu, dostavbového materiálu a adheziva
Obr. 19: Pokračování v dostavbě
Obr. 20: Polymerace dostavby
Obr. 21: Nástavba před preparací
Obr. 22: Preparace nástavby
Obr. 23: Preparovaný pahýl

 

Během dostavby zub izolujeme kofferdamem nebo gingivální bariérou (obr. 8). Kořenovou výplň odstraníme vrtákem až do stanovené hloubky, čímž kanálek zároveň preparujeme na správný průměr (obr. 9). Kontrolu přesnosti dosazení čepu provedeme prostřednictvím rtg snímku. Čep je jasně rentgenkontrastní (obr. 10). Poté jej diamantem zkrátíme na požadovanou délku. Na obr. 11 je patrný kanálek po opracování a před aplikací bondu.

Poté na stěny kanálku a do okolí jeho vchodu naneseme samoleptací a duálně tuhnoucí adhezivum (Futurabond DC, VOCO), ale nesvítíme polymerační lampou (obr. 12). Tím zajistíme, aby přebytky materiálu, které později vytlačíme při zavádění čepu, měly také dobrou vazbu na zub. Použité adhezivum obsahuje speciální katalyzátor a můžeme ho používat spolu s duálně nebo samotuhnoucími kompozity (obr. 12). Adhezivum do kořenového kanálku (obr. 13) jsme zavedli pomocí endoaplikátoru (Endo Tim, VOCO). Ani tady jsme na adhezivum ještě nesvítili polymerační lampou. Poté jsme jej důkladně vyfoukali a vysušili čistým vzduchem (obr. 14). Po silanizaci čepu (obr. 15) jsme aplikační kanylou přímo do kořenového kanálku nanesli dostavbový materiál (Rebilda DC) (obr. 16). Ihned po nanesení dostavbového materiálu jsme čep lehce zašroubovali do kořenového kanálku (obr. 17). Až poté jsme použili polymerační lampu. Takto jsme čep fixovali v dostavbovém materiálu (obr. 18). To umožňuje okamžitou další dostavbu bez toho, abychom čekali na dotuhnutí. Pahýl jsme pak dostavěli přímým nanesením Rebilda DC do okolí čepu (obr. 19) a osvítili polymerační lampou (obr. 20). Čepovou nástavbu můžeme pak ihned dále opracovat (obr. 21). Odstranili jsme gingivální bariéru a pahýl nabrousili. Dostavbový materiál má stejnou tvrdost povrchu jako dentin a je tak v oblasti přechodu na dentin dobře preparovatelný (obr. 22). Na obrázku 23 pak vidíme hotový pahýl nabroušený na korunku.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International