Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Řízená implantologie za použití řešení Planmeca all-in-one

By Planmeca | Dr. Seppo Lindroos
July 08, 2021

Loni na jaře byl Dr. Seppo Lindroos, specialista na estetickou stomatologii a implantologii, osloven mladou pacientkou s několika vrozeně chybějícími zuby a narušeným skusem. Aby se předešlo dalším problémům, které by mohly chybějící zuby pacientce způsobovat, rozhodl se Dr. Lindroos provést na své zubní klinice Medident ve Finsku rekonstrukci jejího chrupu pomocí řízené implantace. Následující kazuistika ukazuje, jak lze bezproblémově použít řešení od společnosti Planmeca pro každý krok implantologického ošetření, počínaje jeho plánováním.

U dvacetileté pacientky byla diagnostikována ageneze stálých druhých premolárů a druhých molárů. O perzistující mléčný druhý molár přišla před několika lety a nyní měla problémy s porušenou okluzí. Pro získání dalších informací o stavu pacientčina chrupu byl pořízen panoramatický snímek pomocí zobrazovacího přístroje Planmeca Promax 2D.

S pacientkou byly prodiskutovány možnosti ošetření. Vzhledem k tomu, že její věk byl dostatečný pro implantaci, bylo rozhodnuto vyplnit mezeru korunkou kotvenou implantátem. Pokud by pacientka v budoucnu přišla i o perzistující dočasný druhý molár, muselo by se stejné ošetření provést i v tomto místě.

Pro naplánování implantologického ošetření byl nejprve pořízen CBCT snímek pomocí rentgenu Planmeca Viso G7 a zuby byly oskenovány intraorálním skenerem Planmeca Emerald. CBCT snímek a intraorální sken byly zkombinovány v softwaru Planmeca Romexis. Plánování ošetření bylo provedeno v modulu Planmeca Romexis 3D Implant, který obsahuje knihovnu implantátů od více než 100 výrobců. Pro pacientku byl zvolen implantát CONELOG SCREW-LINE od společnosti CAMLOG s průměrem 4,3 mm a délkou 9,0 mm, a jeho zavedení pak bylo pečlivě naplánováno pomocí režimu náhledů na implantát, který je součástí výše uvedeného softwaru.

K dosažení přesně naplánované pozice implantátu byla zhotovena chirurgická šablona. Dr. Lindroos podle svých slov dává ve většině implantologických případů přednost řízené chirurgii, protože tak lze zaručit zavedení implantátu v optimální pozici a zkrátit dobu zákroku, stejně jako dobu hojení.

V tomto případě byla chirurgická šablona navržena pomocí modulu Planmeca Romexis 3D Implant Guide. Šablona pak byla vytištěna na 3D tiskárně Planmeca ProModel, což jsou technologie, které umožňují výrobu individualizovaných implantologických a chirurgických šablon pro náročné chirurgické procedury a plánování ošetření.

Po zavedení implantátu pomocí chirurgické šablony byl na implantát umístěn provizorní vhojovací abutment, který měl napomoci zhojení a vytvarování měkkých tkání do doby, kdy bude možné naplánovat definitivní náhradu.

Po třech měsících byl na implantát umístěn skenovací abutment a zhotoven intraorální sken situace přístrojem Planmeca Emerald za účelem navržení korunkové náhrady.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital CZ/SK 1/2021
stáhněte jej ve formátu PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International