Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Rekonstrukce chrupu v dolní čelisti

By Dr. Lyndon Cooper DDS, PhD., Illinois, USA
April 25, 2019

Rekonstrukce v dolní čelisti popsaná v následující kazuistice byla provedena pomocí ASTRA TECH Implant System® EV a konceptu SmartFix® (Dentsply Sirona Implants).

Pacientka si zvolila komplexní rehabilitaci chrupu v dolní čelisti fixní náhradou nesenou implantáty s využitím čtyř implantátů. Zbývajících pět zubů vykazovalo vhodný vertikální rozměr okluze v centrickém vztahu s okluzní rovinou poskytující přijatelnou fonetiku a estetiku (obr. 1). Byl pořízen panoramatický rentgenový snímek pro zaznamenání dentoalveolárního stavu v době, kdy se pacientka dostavila poprvé do ordinace (obr. 2). Předchozí selhávající distální fixní zubní náhrada byla odstraněna ještě před definitivním plánováním léčby.

Následovalo plánování založené na počítačové tomografii (CBCT), zbývající mandibulární zuby pacientky byly extrahovány. Bylo provedeno plánování léčby implantáty v softwaru SimPlant (Dentsply Sirona Implants), který ukázal vhodnou polohu zubů a odhadovanou polohu frontálních implantátů (OsseoSpeed EV) a distálních implantátů (OsseoSpeed Profile EV) v mezích navrhované finální náhrady (obr. 3).

Po chirurgickém zavedení čtyř implantátů byla provedena egalizace pomocí pilotního navigovaného postupu. V dalším kroku byly umístěny vhodné angulované abutmenty v anterio-posteriorní konfiguraci pro zvýšení distribuce podle „10 pravidel“ od Coopera a kol. (Cooper, L., Limmer, B. et al. „Rules of 10 – Guidelines for Successful Planning and Treatment of Mandibular Edentulism Using Dental Implants. Compendium May 2012; 33(5):328–34). Abutmenty tak byly utaženy na 25 Ncm. Ve frontálním úseku byly použity přímé abutmenty. Pro svou flexibilitu se byl použit držák abutmentů z polyetheretherketonu (PEEK), abychom se vyhnuli jazyku a tváři a potvrdila se paralelita s ostatními třemi abutmenty.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International