Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Proteticky řízené umístění implantátu a náhrady: Rychlý a elegantní pracovní postup Dentsply Sirona

By Dr. David Dano, DMD, CAGS, FICD
April 16, 2018

Zubní lékaři přijímají a do své klinické praxe zahrnují neustále nové technologické pokroky, které zvyšují efektivitu, snižují výrobní náklady a oslovují pacienty v podobě špičkových ošetření.

V moderní stomatologii se již hojně využívají ordinační digitální technologie, mezi nimi také systém CEREC pro výrobu korunek nebo můstků během jedné návštěvy pacienta, konzervativní rehabilitaci poškozených okluzí pomocí sklokeramických onlejí a korunek, endodonticko restaurační procedury včetně endokorunek, Smile Design postupy a samozřejmě také pro náhrady nesené implantáty. Klinický výzkum poskytuje dokumentaci úspěchu keramických náhrad vytvořených pomocí systému CEREC1.

Na oblibě získávají také chirurgické šablony pro umístění zubního implantátu. Výhody řízených implantologických postupů zahrnují možnost minimálně invazivní chirurgie, větší bezpečnost díky vyhnutí se důležitým anatomickým strukturám, větší přesnost výsledné pozice implantátu2, kratší dobu ošetření a proteticky řízené umístění implantátu.

V následující kazuistice popisujeme proteticky řízené zavedení implantátu s počáteční fází plánování ošetření, virtuální umístění implantátu, chirurgické zavedení implantátu a zhotovení náhrady pomocí digitálního postupu CEREC Guide 2.0.

 

Klinický postup

71letá zdravá pacientka se dostavila do naší ordinace kvůli zavedení implantátu v místě dříve extrahovaného dolního pravého druhého premoláru 45. Zub byl extrahován před 6 měsíci z důvodu fraktury kořene (obr. 1). Klinické vyšetření odhalilo zřejmý bukální defekt, bukálně orientovaný sousední dolní první premolár a špičák a lingválně orientovaný dolní první molár (obr. 2). S ohledem na optimální estetický výsledek se nám jevilo zavedení implantátu z volné ruky jako problematické.

V rámci našeho klinického pracovního postupu byl pořízen CBCT snímek pomocí systému Dentsply Sirona GALILEOS a zhotoven otisk bezzubé oblasti a protějšího oblouku.

Digitální otisky byly pořízeny pomocí CEREC AC Bluecam. Korunka pro zub 45 byla v souladu s protetickými požadavky navržena v softwaru CEREC (virtuální wax-up) a byla exportována jako SSI soubor pro použití v softwaru GALILEOS. Po importu a kontrole všech informací v softwaru GALILEOS byl pomocí anatomických značek vybrán implantát a design budoucí náhrady. Za účelem kontroly zvolených rozměrů bylo provedeno virtuální umístění zvoleného implantátu.

Tato data byla exportována do softwaru CEREC (soubor DXD) pro navržení chirurgické šablony pomocí PMMA CEREC Guide 2.0, po němž následovala výroba ve frézovacím přístroji MCXL. Před chirurgickým zákrokem byla intraorálně zkontrolována přesnost dosedu šablony

 

 

Zaujala Vás ukázka článku? Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital 1/2018

Stáhněte si jej ve formátu PDF

 

Digital 1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International