Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Přínosy enzymů a bílkovin v zubní pastě pro zdraví dásní

By Dental Tribute International
April 01, 2020

Zdraví dásní do značné míry závisí na rovnováze ústního mikrobiomu. Ve svém článku publikovaném v British Dental Journal Kilian et al. uvádí, že náš mikrobiom obsahuje nejméně 700 různých bakteriálních druhů, které pokrývají povrch zubů a ústní sliznice a ulpívají na nich jako součást ústního biofilmu.1 Za ideálních podmínek je tento mikrobiom přirozeně ve stavu rovnováha–symbióza; chrání naše ústa před přemnožením patogenních mikroorganismů. Konzumace fermentovatelných cukrů, kouření, stres, fyziologické změny (např. těhotenství) nebo časté používání antibiotik a antimikrobiálních látek však může mít za následek narušení rovnováhy ústního mikrobiomu – dysbiózu, což může vést ke vzniku onemocnění jako je zubní kaz, zánět dásní a parodontitida.

Zubní pasta – užitečný asistent

Udržování zdravého ústního mikrobiomu je pro dobré zdraví dásní naprosto zásadní, ale jaká opatření k dosažení tohoto cíle lze podniknout? Mogense Kilian, profesor lékařské mikrobiologie na Aarhuské univerzitě (Dánsko), jakož i přidružený profesor genetiky bakteriálních populací na Kodaňské univerzitě uvádí, že: „Rovnováhu, která byla ztracena v důsledku moderního životního stylu, lze ve většině případů obnovit zlepšením ústní hygieny, včetně používání zubních past obsahujících nejen fluoridy, ale i další prospěšné sloučeniny, jako jsou enzymy a bílkoviny vyskytující se přirozeně ve slinách.“

Fluoridy v zubní pastě

Již dříve bylo prokázáno, že fluoridy zajišťují účinnou ochranu před vznikem zubního kazu, a to remineralizací skloviny. Navíc mají také antibakteriální účinek. „Nejzásadnějším úspěchem dentálního výzkumu je objevení ochranných účinků fluoridů,“ řekl Kilian. „Prakticky každá komerční zubní pasta obsahuje fluoridy, což zvyšuje odolnost zubní skloviny vůči zubnímu kazu. Tímto způsobem lze navzdory negativním účinkům moderního života obnovit rovnováhu ústního mikrobiomu.“

Enzymy a bílkoviny – přirozené složky slin

Enzymy a bílkoviny jsou přirozeně přítomny ve slinách a jsou klíčem ke zdravým ústům. Každý člověk produkuje v průměru přes 1 litr slin denně. Slina se skládá z 99,4 % vody a udržuje vlhkost a komfort úst, což usnadňuje mluvení, žvýkání, vnímání chutí a polykání. Zbývajících 0,6 % sliny je tvořeno minerály, bílkovinami a enzymy, které mají nezastupitelnou roli při ochraně a regeneraci ústní dutiny. Tyto složky slin jsou nezbytné pro udržení dobrého orálního zdraví, protože chrání zubní sklovinu, čímž pomáhají předcházet zubnímu kazu a zajišťují i zdraví dásní. Sliny jsou také důležité při tvorbě pelikuly, tenkého acelulárního organického filmu, který se po vystavení slinám vytváří na ústních površích. Pelikula je ochranný film bez obsahu bakterií, sestávající z proteinových, glykoproteinových, lipidových a slinných enzymů, které se tvoří na zubech, dásních a ústní sliznici. Na pelikule se nevyhnutelně hromadí mikroorganismy za vzniku biofilmu, který může poškodit sklovinu. Enzymy a bílkoviny ve slinách jsou však schopny extrémně účinně působit proti nežádoucím bakteriím, plísním a virům tím, že omezují jejich tvorbu a štěpí potenciálně škodlivé cukry.

Studie Zendia

Dle výsledků studie Adamse z roku 2017 publikované v časopise Scientific Reports může implementace zubní pasty s obsahem určitých enzymů a bílkovin vést ke značné změně v mikrobiálním osídlení zubního plaku, a to v prospěchu druhů pozitivně ovlivňujících stav gingiválního zdraví². Téhož roku další dvě studie prezentované na kongresu výzkumu orálního zdraví kontinentálních evropských a skandinávských divizí Mezinárodní asociace pro dentální výzkum ve Vídni v Rakousku objasnily, jak zubní pasta s obsahem enzymů a bílkovin přirozeně se vyskytující ve slinách pozitivně ovlivňuje zdraví dásní. Dva různé týmy vědců porovnaly Zendium (Unilever), komerční zubní pastu, která kromě fluoridů obsahuje tyto přirozené složky sliny, s kontrolními zubními pastami s obsahem fluoridů. Jeden tým tak učinil v rámci epidemiologické studie a druhý pak v rámci studie klinické.

Epidemiologické prostředí (nastavení – studie)

Epidemiologická studie na univerzitě v Kodani (Dánsko) vedená profesorkou Anne Marie Lynge Pedersen, vedoucí katedry odontologie, se zaměřila na hodnocení dlouhodobého vlivu individuální volby zubní pasty u 305 pacientů na stav jejich gingiválního zdraví. Bylo zjištěno, že lidé dlouhodobě používající Zendium mají výrazně lepší úroveň gingiválního zdraví než ti, kteří pravidelně používali pouze fluoridové zubní pasty. Tyto výsledky byly zaznamenány bez ohledu na stravovací návyky, způsoby čištění nebo zlozvyky jako je kouření. Tato mezníková studie jako první jednoznačně ukázala, že dlouhodobé každodenní používání zubní pasty s obsahem enzymů a bílkovin pozitivně ovlivňuje zdraví dásní (gingivální zdraví).

Klinická studie

Studie realizovaná ve Velké Británii na oddělení klinických zkoušek Bristolské dentální školy dospěla ke srovnatelným výsledkům. Prof. Nicola West a její kolegové zkoumali úroveň gingiválního zdraví u 229 účastníků, a to ve vztahu k plaku, zánětu a krvácení. Po 13 týdnech měli účastníci, kteří si pravidelně dvakrát denně čistili zuby zubní pastou Zendium, výrazně lepší stav dásní u všech tří sledovaných parametrů ve srovnání se skupinou, která používala kontrolní zubní pastu s obsahem fluoridů. Kromě toho 83 % uživatelů Zendia mělo zlepšený stav dásní. Prof. West na kongresu ve Vídni uvedla: „Je velmi vzrušující vidět dvě studie prokazující výhody, které může mít používání zubní pasty Zendium na úroveň gingiválního zdraví.“

Prevence a mikrobiom

V souladu se závěry Adamsova výzkumu, poukazují výše uvedené studie na to, že zubní pasta s obsahem enzymů a bílkovin zvyšuje účinky vrozených imunitních faktorů v ústní dutině. Výsledkem toho je posun ústního mikrobiomu ke zdravé symbióze a zlepšení úrovně gingiválního zdraví. Počet bakterií spojených se zdravím dásní se zvyšuje a počet bakterií spojených s periodontálním onemocněním se snižuje. „S novými poznatky, které jsou k dispozici je jasné, že onemocnění v dutině ústní jsou výsledkem dysbiózy,“ řekl Kilian. „Prevence je zásadní součástí stomatologie – prevence zaměřená na obnovení rovnováhy v našem ústním mikrobiomu a mezi mikrobiomem a námi.“

 

Zaujala vás ukázka článku?

Další články můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Prevention CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International