Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Pečatenie – nie ako prvá voľba zubára pre ošetrenie kariéznych lézií u detí

By DTI
June 10, 2012

PHILADELPHIA, Pa, & CHICAGO, Ill., USA: Zdá sa, že americkí zubní lekári uprednostňujú preparačnú terapiu nekavitovaných kariéznych lézií (non-cavitated caries lesions – NCCL) pred ich pečatením, ktoré je odporúčané americkou dentálnou asociáciou (American Dental Association – ADA). Podľa odborného dotazníka, ktorý vypĺňala skupina všeobecných a detských zubných lekárov po celej krajine, menej ako 50 percent postupuje podľa odporúčaní organizácie z roku 2008 pre užívanie pečatenia jamiek a fisúr.  

Výskumníci z Temple University‘s Maurice H. Kornberg School of Dentistry vo Filadelfii vo svojom prieskume zistili, že 40 percent zubných lekárov by použilo pečatenie v prípade, že kaz sa nedá dokázať na rádiografickej snímke, no na fotografickej snímke je prítomná kariézna lézia bez kavity. Navyše keď rádiografické snímky odhalili kaz v dentíne, len 1 z 25 zubných lekárov zvažoval konzervatívny prístup.

Výskumníci vyzývajú Americkú dentálnu asociáciu k vytvoreniu nových vzdelávacích programov, ktoré by spopulárnili konzervatívny prístup ošetrenia medzi zubnými lekármi.

Americká dentálna asociácia zverejnila svoje odporúčania podľa klinických údajov z roku 2008. Ich užívanie, ako súčasť postoja k verejnému zdraviu a doplnkovej klinickej starostlivosti, je taktiež odporúčané Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb.

V poslednom čase sa stalo pečatenie zubov menej populárne medzi zubnými lekármi vzhľadom na klesajú- ce pokrytie nákladov zdravotnými poisťovňami v USA. Nové výskumy naviac poukazujú na skutočnosť, že pri používání živicových pečatidiel sa zvyšuje možnosť expozície pacienta ku bisfenolu A, jedovatej organickej zložke tiež nachádzanej v plastoch.

Obrazovou dokumentaci k článku naleznete ve vydání DT č. 2/2012 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International