Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Pasívna výnosná prax

By Dr. Phillip Palmer
July 12, 2012

Plánovanie odchodu do dôchodku bolo tradične jednoduchou úlohou pre zubných lekárov. Voľby, ktorým zubný lekár čelil, boli buď postupne znižovať množstvo odpracovaných dní, a tak pozvoľne odísť do dôchodku, alebo pracovať do troch až šiestich mesiacov pred plánovaným ukončením praxe, a potom inzerovať predaj praxe. Po vyjednávaní s kupcom zubní lekári prax predajú a odídu – podobne ako pri predaji domu. V niektorých situáciách prebieha odovzdanie pacientov a personálu bez problémov, no niekedy je tento proces menej než ideálny. 

V súčasnosti sa stali dostupnými aj iné možnosti plánovania odchodu do dôchodku. Napríklad počas posledných troch až štyroch rokov veľa zubných lekárov v Austrálii síce predalo svoju prax, ale zostali pracovať ako zamestnanci u nového vlastníka. Tento model má v súčasnosti narastajúcu popularitu najmä u právnických osôb ako častých kupcov. Iný model je odložená kúpa / zamestnanec s vyhliadkou vlastníctva. Nový zubný lekár (Dr. Junior) pracuje rok ako zamestnanec pre odchádzajúceho zubného lekára (Dr. Senior). Ak ide všetko podľa plánu, je podpísaná zmluva na kúpu polovice (alebo dokonca celej) praxe za niekoľko rokov. Zamestnaný zubný lekár pokračuje aj naďalej v práci ako spolupracovník a transakcia sa dohodne po stanovenom čase. Táto technika zaisťuje pre Dr. Seniora budúceho kupca aj extra príjem od Dr. Juniora počas rokov, keď u neho bude pôsobiť ako zamestnanec. S využitím techniky narastajúcich percent sa po určitej skúšobnej dobe menia zmluvy o vlastníctve praxe a každým rokom sa presúvajú ďalšie percentá Dr. Seniora do rúk Dr. Juniora.

V každom prípade, po tom, ako je prax predaná, bývalý majiteľ obyčajne vezme peniaze, ktoré dostal z predaja, ide na dovolenku a potom investuje do nehnuteľností alebo burzy cenných papierov, aby mal zabezpečený zdroj financií počas dôchodku. Za prax v Austrálii to činí AUS$800,000 ročne, ak sa predáva na voľnom trhu, môže priniesť nad AUS$500,000. Ak bude táto celková čiastka použitá na kúpu obytného investičného majetku, dotyčný bude šťastný, ak získa viac ako 30,000 austrálskych dolárov ročne, a pravdepodobne menej, na financovanie svojho dôchodku.

Ďalšou možnosťou pre zubného lekára, ako naplánovať odchod z praxe a pritom získať zdroj na financovanie dôchodku, je založiť prax s pasívnym príjmom, tiež známu ako „nepredajný koncept“. Pri použití tejto metódy je dostatočne rozvinutá prax nastavená tým spôsobom, aby bola sama riadená len s malou pomocou (1deň/mesiac) potrebnou od vlastníka. Zisk z praxe pritom môže dosiahnuť okolo 30% po zaplatení všetkých bežných výdavkov a výplat zamestnaných zubných lekárov.

Ak je prax udržiavaná a všetko poriadne funguje, nie je dôvod očakávať návratnosť menej ako AUS$200,000 z AUS$800,000 praxe (a stále si udržiavať výnosnú cenu najmenej AUS$500,000).

Samozrejme, pre túto variantu práce, prax aj celý personál musí byť trénovaný na samostatné riadenie a poskytovanie určitej úrovne služieb a komunikácie. V zásade potrebujú získať hlboké vedomosti a porozumieť systémom potrebným na chod praxe.

Určitý stupeň (čím vyšší, tým lepšie) manažmentu, vedenia a obchodných znalostí sa očakáva tiež od vlastníka, vrátane schopnosti rozoznať a analyzovať správne čísla, alebo motivovať kľúčový personál a prezentovať prax, použitím vhodných motivačných prostriedkov, vrátane dobre navrhnutého bonusového systému. Tým, že zubný lekár (vlastník) nie je viac po celý čas prítomný v ambulancii, je tiež potrebný pravidelný tréning v komunikácii a zabezpečovaní servisu, napr. klinický tréning.

Je nevyhnutné, aby bol v praxi zamestnaný viac ako jeden zubný lekár. Pretože pri malom počte zamestnancov sa len zriedka dosiahne postačujúci zisk na chod praxe ako výnosného obchodu a súčasne zabezpečenie výplaty pre zamestnaného zubného lekára.

Existuje množstvo hrôzostrašných príbehov, obzvlášť po globálnej finančnej kríze, ktoré opisujú zubárov-dôchodcov, ktorí boli nútení vrátiť sa robiť späť do ambulancie, keďže predaj praxe im nezabezpečil finančne dôchodok tak, ako očakávali. Koncept „nepredajnej praxe“ predstavuje nový spôsob pohľadu na výhody vašej praxe a spôsob ako si zabezpečiť zisk aj dlho po skončení klinickej kariéry.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International