Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Redukce “gummy smile” zvýšením skusu

October 9, 2012

Tradiční metoda korekce dásňového úsměvu (gummy smile) s nevyhovujícím poměrem “dáseň versus zuby” při úsměvu je nesmírně invazivní. Zahrnuje odklopení měkkých tkání a částečné snesení kosti alveolárního výběžku, poté je dásňový lalok fixován zpět. 

Analýza odstínu zubů a sdílení získaných informací: 2012

October 9, 2012

Nejdůležitější kroky při výběru barvy zubů a sdílení získaných informací s dalšími zúčastněnými stranami Žijeme v době s neustále rostoucími požadavky na estetiku ve stomatologii, kdy pacient vyžaduje, aby keramická zubní náhrada byla k nerozeznání od přirozených zubů. S takovými požadavky také nebývale roste potřeba přesného výběru barvy a jejího efektivního sdělení zubnímu technikovi. Bezchybný výběr barvy je dnes stejně tak uměním, jako vědním oborem.  

advertisement
Pasívna výnosná prax

July 12, 2012

Plánovanie odchodu do dôchodku bolo tradične jednoduchou úlohou pre zubných lekárov. Voľby, ktorým zubný lekár čelil, boli buď postupne znižovať množstvo odpracovaných dní, a tak pozvoľne odísť do dôchodku, alebo pracovať do troch až šiestich mesiacov pred plánovaným ukončením praxe, a potom inzerovať predaj praxe. Po vyjednávaní s kupcom zubní lekári prax predajú a odídu – podobne ako pri predaji domu. V niektorých situáciách prebieha odovzdanie pacientov a personálu bez problémov, no niekedy je tento proces menej než ideálny. 

Okluze a temporomandibulární kloub versus celkové tělesné zdraví – klinické důkazy a mechanizmus podceňovaného vztahu

June 15, 2012

Při léčbě příznaků pocházejících z poruch temporomandibulárního kloubu (TMK) a okluze bylo zjištěno, že obnovení normálního stavu TMK vedlo ke změně celkového tělesného zdraví. Ve většině případů se jednalo o změnu k lepšímu. V souvislosti s podobnými zprávami proto vznikla hypotéza o souvislosti mezi stavem TMK a celkovým tělesným zdravím. Mechanizmus tohoto vztahu ale zůstává nejasný. 

Nový endodontický systém HyFlexTM CM od firmy Coltène Endo – představení a klinická implementace

June 12, 2012

Cílem vývoje nových kořenových nástrojů HyFlexTM CM bylo primárně zefektivnit zprůchodnění a opracování kořenových kanálků a to při použití poměrně snadno zvládnutelného počtu nástrojů. Dalším cílem bylo vyvinout novou značně flexibilní NiTi slitinu. Cíle bylo dosaženo vývojem unikátní plastické NiTi slitiny a nových kořenových nástrojů se zcela specifickou konstrukcí. Obdélníkové a čtvercové průřezy jsou u ručních kořenových nástrojů běžně používané, neboť významným způsobem zvyšují jejich pružnost. Kombinace výše uvedených vlastností kořenových nástrojů HyFlexTM CM umožňují nástrojům zůstat centrované a přitom sledovat průběh zahnutých kořenových kanálků a zachovat jejich anatomickou konfiguraci. V níže uvedeném textu jsou prezentovány první klinické zkušenosti se systémem HyFlexTM CM. 

advertisement
45 rokov výroby stomatologických súprav na Slovensku

June 12, 2012

100 000 spokojných zákazníkov so stomatologickými súpravami CHIRANA zo Starej Turej – Chiradent, Ergostar, Premadent, Praktik, Smile a najnovší CHIRANA Cheese Vo výrobných podnikoch v Starej Turej sa strojárskej výrobe venujú už od roku 1935. Počas takmer 80 ročnej histórie tu bola ľuďmi podjavorinského kraja vytvorená tradícia vo výrobe meracej a zdravotníckej techniky. Výrobe stomatologickej techniky sa v Starej Turej venujú od roku 1967. 

Absurdita v endodoncii

June 12, 2012

Postupem času se jednoznačně ukázalo, že vyučovat používání K-file v endodoncii postrádá jakýkoliv smysl, neboť používání těchto nástrojů činí samotné ošetření složitější a náchylnější vůči chybám. Toto tvrzení může u zastánců K-files vyvolat obrovské pobouření. V této souvislosti bych je rád požádal aby sami sobě, pokud ne někomu jinému, položili otázku „jaký byl hlavní důvod, který vedl k zavedení NiTi nástrojů v endodoncii?“. 

Když se příroda vysmívá endodontistům – dvě kazuistiky

June 12, 2012

Všichni endodontisté vědí, že každý zub je jiný a že je nutné ho léčit s péčí a s důrazem na každý detail. Existuje celá řada studií anatomie kořenového systému, konfigurace vstupů do kanálků i kanálků samotných.1 Řada vědeckých prací diskutuje o přídatných kanálcích v horních prvních premolárech a dolních prvních molárech. 

advertisement
Kvalita dosažená kontrolou všech procesů. U NSK je vše pod jednou střechou: výzkum, vývoj, výroba, testování, zdokonalování.

June 12, 2012

NSK používá k sestavení svých vysokorychlostních rotačních nástrojů a příslušenství, které zahrnují násadce, kolénka a turbíny používané stomatologickými odborníky k zhotovování výplní, protetických náhrad, k endodontickému ošetření, hygieně dutiny ústní, laboratorním pracím a chirurgickým zákrokům, více než 17000 přesných dílů. 

Pečatenie – nie ako prvá voľba zubára pre ošetrenie kariéznych lézií u detí

June 10, 2012

PHILADELPHIA, Pa, & CHICAGO, Ill., USA: Zdá sa, že americkí zubní lekári uprednostňujú preparačnú terapiu nekavitovaných kariéznych lézií (non-cavitated caries lesions – NCCL) pred ich pečatením, ktoré je odporúčané americkou dentálnou asociáciou (American Dental Association – ADA). Podľa odborného dotazníka, ktorý vypĺňala skupina všeobecných a detských zubných lekárov po celej krajine, menej ako 50 percent postupuje podľa odporúčaní organizácie z roku 2008 pre užívanie pečatenia jamiek a fisúr.  

Rozpoznanie a reakcia na dieťa ohrozené drogami

June 10, 2012

Ako užívanie a zneužívanie drog vzrástlo v celom USA, zubní lekári čelia narastajúcim požiadavkám o pomoc, čo sa týka odpovede na otázky týkajúce sa drog v rámci svojho odboru. Je dôležité, aby sa zubní lekári naučili jednoduchým spôsobom identifikovať a pomôcť tým najzraniteľnejším zo skupiny ľudí postihnutých závislosťou, deťom ohrozených drogami. Výsledkom bude schopnosť komunity zubných lekárov lepšie slúžiť pacientovi aj celej spoločnosti. 

Význam endodoncie při plánování implantologické léčby

June 10, 2012

Stálé více je v zubním lékařství prosazována a citována nová vize – endodonticko-implantologický algoritmus. Tento nový přístup obsazuje endodontistu do role kritika, který rozhodne, zda lze zub zachránit nebo zda je vhodnější jeho extrakce a náhrada dentálním implantátem. Právě endodontista je ten, který má posoudit všechny faktory vedoucí k selhání endodontické léčby a zvážit, zda další léčba povede k předvídatelnému a úspěšnému závěru. V případě, kdy by výsledek uspokojivý nebyl, následuje extrakce zubu a zavedení dentálního implantátu. 

advertisement
Můj marketingový plán

June 10, 2012

2012: máte pocit, že hledíte do propasti? Máte promyšlený plán, jak pokračovat v rozvoji růstu vašeho podnikání? Budete ve své činnosti pokračovat stejným způsobem a budete se v naší bojující ekonomice dívat na stále menší návratnost, anebo tomu pomůžete a chopíte se příležitostí, které se objevují?  

Prípad diagnostikovania až po sprístupnenie

June 10, 2012

Pacientka bola príbuzná môjho kolegu, dobrého priateľa a veľmi talentovaného orálneho chirurga, a navštívila ho v Santa Barbare na prázdniny. Prežívala neústupčivú bolesť v ľavej tvárovej oblasti. Môžeme sa na to teraz bližšie pozrieť? 

TouchWhite – příští generace v bělení zubů

June 10, 2012

Bílé zuby jsou již dlouhou dobu esteticky žádoucí. Studie naznačují, že nejméně třetina stomatologických pacientů není spokojena s barvou nebo estetickým vzhledem svých přirozených zubů.1–3 S tím, jak v průběhu let postupně rostou požadavky na estetickou stomatologickou péči, bylo představeno mnoho metod bělení zubů, které nejsou přirozeně bílé nebo se zabarvily vlivem kouření a stravovacích návyků.4, 5 

Onemocnění čelistního kloubu a ortodoncie

June 10, 2012

„Pane doktore, byl jsem naprosto v pořádku, dokud mi nebyla nasazena rovnátka. Od té doby pociťuji obtíže s čelistním kloubem.“ Toto je situace, se kterou se lékaři pravidelně setkávají ve svých ortodontických praxích a její četnost je více než alarmující. Obtíže s čelistním kloubem (temporomandibulární dysfunkce, TMD) patří mezi nejčastější onemocnění a každoročně postihuje miliony lidí na celém světě.  

Používání retenčních aparátů pod drobnohledem

June 10, 2012

CLEVELAND, OH, USA: O používání retenčních aparátů a spolupráci pacienta během retenční fáze bylo napsáno relativně málo. Z toho důvodu prof. Manish Valiathan, asistující profesor oboru ortodoncie na Fakultě dentální medicíny na univerzitě Case Western Reserve a člen Americké ortodontické rady, s kolegy zjišťoval, jaké typy retenčních aparátů jsou ortodontisty indikovány, jak je pacienti používají a co se stane, když nedodržují doporučení ortodontisty v retenční fázi léčby. 

Zahráváme si s pravdou? Aneb co víme o etiologii ortodontických anomálií

June 10, 2012

O možných příčinách ortodontických anomálií se debatuje již od vzniku ortodoncie jako samostatného oboru, ale můžeme tvrdit, že odpověď byla nalezena? Různé ortodontické školy uvádí jako etiologické agens genetiku či vlivy environmentální. Všeobecný konsensus říká, že pozici zubů ovlivňují spíše vnější vlivy, zatímco skeletální vývoj je určen geneticky.  

Kompobond: Vývoj nového dentálního výplňového materiálu – část I.

June 10, 2012

Za klinickým úspěchem amalgámu stojí, vedle jeho fyzikálních a mechanických vlastností, zejména jeho jednoduché zpracování a technická „shovívavost“. Směšný slogan „vyvrtejte a vyplňte“ spojený se stomatologickým ošetřením trefně popisuje postup zhotovování amalgámové výplně. Obvyklý postup zhotovování amalgámových výplní lze označit jako „jednokrokový“. Po exkavaci zubního kazu a preparaci zubu se amalgám aplikuje přímo do kavity, anatomicky se vytvaruje a vyleští. Tento pracovní postup navíc není technicky citlivý a takto zhotovené výplně jsou poměrně odolné vůči abrazi, finančně nenáročné a expanze materiálu, ke které dochází po zhotovení výplně, napomáhá vytvořit kvalitní okrajový uzávěr. 

advertisement
Klinické použití nového zatékavého podkladového materiálu pro přímé a nepřímé výplně

June 10, 2012

Poslední vývoj v oblasti kompozitních materiálů a vazebných technologií umožnil jejich běžné používání i v distálním úseku chrupu.1 Přímé distální kompozitní výplně jsou nyní předvídatelné a odolné. V mnoha případech je jejich vynikající estetické a pro zub podpůrné vlastnosti činí ideální možností ošetření rekonstruujícího distální chrup.2 Hlavními nedostatky kompozitních materiálů jsou polymerační smršťování3 a polymerační napětí. Polymerační napětí vede ke kontrakcím na hrbolcích, což může způsobit deformaci hrbolků,4 praskliny skloviny a nakonec snížení odolnosti hrbolků vůči defektu.5 

Jídlem k lepšímu orálnímu zdraví

June 9, 2012

Je to tady letos znovu: Po zhruba šesti týdnech přejídání, nadměrného pití a všeobecného veselí mi mé tělo jasně řeklo dost. A tak je od 1. ledna 2010 opět v kurzu zdravá výživa a zákaz alkoholu – a cítím se lépe. Lépe spím, moje pleť vypadá zdravěji, oči jsou jasnější (hrozí, že budou vypadat jako oči psa) a cítím se nabitá energií. Stačí-li mi k dosažení tohoto několik týdnů zdravé životosprávy (a já se skutečně cítím zdravě), představte si, co by mohla cílená zdravá strava udělat s pacienty bojujícími s chronickými onemocněními, jako je onemocnění parodontu.  

Znát bolest a získat výsledky: hypersenzitivita a úzkost

June 9, 2012

Zjišťování, zda je či není zub vašeho pacienta skutečně hypersenzitivní a nebo pacient trpí úzkostí ze stomatologického ošetření, by mohlo být ještě před několika lety neuskutečnitelným úkolem. 

advertisement
Reendodontické ošetrenie dolného molára

June 9, 2012

Endodoncia je predovšetkým o zachovávaní prirodzených zubných tkanív. Nie je lepší implantát než je vlastný koreň zuba avšak za predpokladu, že je ho možné dokonale ošetriť a rekonštruovať. Množstvo faktorov, ako perforácia koreňového kanála, ovplyvňujú prognózu endodontického ošetrenia.1 V súčasnosti vieme zvládnuť perforáciu s použitím MTA cementu ako tesniaceho materiálu.2 

Hlavní zásady, které zvyšují úspěšnost rekonstrukce endodonticky ošetřených zubů

June 9, 2012

Rekonstrukce endodonticky ošetřených zubů a jejich zachování po zbytek života zůstává výzvou. Na zachování endodonticky ošetřených zubů a jimi nesených náhrad se podílí celá řada faktorů. Cílem tohoto článku je určit klíčové zásady, které mají vliv na udržení zubu a náhrady. 

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International