Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Prostředky proti stresu a úzkosti bez lékařského předpisu

April 17, 2016

V současné době je naše psychika vystavena stále většímu a většímu náporu – zvyšující se pracovní nároky, problémy v osobním životě, úzkosti a obavy vyvolané dnešní uspěchanou a informacemi zahlcenou dobou. Dá se jim bránit?  

Studie případu řešeného kompozitním materiálem typu bulk-fill: Fill-Up! od COLTENE

April 17, 2016

V našem případě byla mladému pacientovi zhotovena přímá distální výplň pomocí duálně tuhnou- cího, středně viskózního kompozitního materiálu typu bulk-fill značky Fill-Up! (s antibakteriální přísadou ve formě oxidu zinečnatého) a zhruba 2mm krycí vrstvy osvědčeného hybridního kompozitního materiálu SYNERGY D6 (od COLTENE).

advertisement
Kolegyně v nouzi aneb Silvie se uzdravuje – děkujeme všem za podporu!

April 17, 2016

Dne 25. 8. 2015 se redakce časopisu StomaTeam prostřednictvím svých internetových stránek a Facebooku obrátila na odbornou veřejnost s prosbou o kolegiální pomoc jedné z vás.

Essentia – Chytré zjednodušení kompozitního systému!

April 17, 2016

Leonardo da Vinci řekl, že jednoduchost je nejvyšší stupeň důmyslnosti. Pokud jde o vývoj estetických dentálních kompozitních materiálů, tíhneme ke komplikovaným řešením, způsobeným buď starými opakovanými koncepty, snahou o konkurenceschopnost nebo chybnou analýzou pozorování přírody. Nicméně, největší zjednodušení je možné, když tyto problémy přeskočíme a začneme od počátku. Essentia je materiál vyvinutý evropskou sekcí GC Restorative Advisory Board a představuje minimalismus ve světě kompozit – zjednodušený systém, který umožňuje snadné, ale efektivní zhotovení estetických výplní pomocí velmi omezeného množství odstínů. Kompletní sada se s pouhými 7 odstíny a 4 modifikátory stává vzorem pro změnu ve vrstvících kompozitech.

advertisement
Mock-up: Vaše každodenní pomůcka v estetické stomatologii

April 17, 2016

U techniky wax-up, tedy diagnostického voskového modelu, se používá k vytvoření estetické koncepce založené na sádrovém modelu situace u pacienta laboratorní vosk. Jeho estetické a funkční využití je však omezené. Z estetického hlediska, i přesto, že vosk dokonale nereprodukuje odstín zubu, usnadňuje vizualizaci tvaru a pozice zubů v dané koncepci. Pokud jde o funkci, je i při použití vysoce výkonného artikulátoru obtížné replikovat žvýkací pohyby v plném rozsahu. Maketa, v podstatě jakýsi „náhled“ vyrobený z kompozitního materiálu, je zubními lékaři zřídka používanou technikou, ale v nejrůznějších situacích běžné klinické praxe se jedná o techniku velice praktickou.

Inovativní postup adhezivního upevňování

April 17, 2016

Celokeramické frontální korunky (IPS e.max lithium disilikát) nasazené pomocí Monobond Etch & Prime. Až dosud sestávalo kondicionování sklokeramických náhrad z leptání kontaktního povrchu kyselinou fluorovodíkovou a následné silanizace. Monobond Etch & Prime je jednosložkový primer, který umožňuje leptání keramických povrchů a silanizaci v jednom kroku. Frontální korunky lze vidět v mnoha různých variantách, od čistě funkčních po vysoce estetické, podle požadavků a finančních možností pacienta, dovedností zubního technika, dostupnosti materiálů a použitých technik preparace a cementování. Řada frontálních korunek byla v minulosti považována za estetické, ale požadavkům dnešních pacientů již nevyhovují. Podobně tomu bylo i v níže uvedeném případě.

Nanohybridní kompozitní materiály: nejnovější třída kompozitních pryskyřic

April 17, 2016

Klinická výkonnost kompozitního materiálu je do značné míry závislá na typu, velikosti a celkovém objemu plniva v něm obsaženého. Typicky se kompozitní materiál s menšími částicemi plniva nejen snáze leští, ale zároveň si lesk zachová výrazně delší dobu. Ve většině případů bude také kompozitní materiál s vyšším obsahem plniv vykazovat lepší mechanické vlastnosti. V současné době jsou kompozitní pryskyřičné materiály klasifikovány do čtyř hlavních kategorií nebo skupin podle průměrné velikosti částic: mikroplniva, nanoplniva, hybridní/mikrohybridní plniva a nejnovějším přírůstkem jsou nanohybridní plniva (obr. 1).

advertisement
Protetická stomatitida: Ošetření diodovým laserem

April 7, 2016

Protetická stomatitida (PS) je jednou z nejčastějších orálních lézí u pacientů, kteří nosí celkovou nebo částečnou snímatelnou náhradu. V literatuře je zaznamenáno pouze velmi málo případů, pokud jde o ošetření protetické stomatitidy laserem. Předkládáme zde případ ošetření PS bez použití jakýchkoli farmaceutických prostředků.

Komplexní ortodonticko-chirurgické ošetření funkčně estetické vady

April 7, 2016

Případy čelistních progenií s výraznými estetickými omezeními staví lékaře zpravidla před velkou výzvu. V minulosti – tím je míněna v Německu klasicky rozdělená struktura praktických zubních lékařů a zubních specialistů – následovalo v takových případech odeslání na oddělení ortodoncie, jež se po domluvě s ošetřujícím lékařem pokusilo takový případ adekvátně vyřešit, jak funkčně, tak i esteticky. V dnešní době má zubní lékař četné možnosti (studijní plány, doktorandská studia, atd.) se vysoce odborně vzdělávat ve speciálních oborech stomatologie, dokud není schopen ošetřit komplexní případ zcela sám. Tento moderní vývoj umožňuje brát v úvahu zub, dutinu ústní a člověka jako takového, aniž by byl ošetřující odborně fixován pouze na jediný dílčí problém. Toto má největší význam zvláště u případů s vysokými nároky na estetiku, neboť rozdělení zubní péče mezi více ošetřujících a jejich odlišné koncepty ošetření mohou vést k rozdílům, které mohou mít negativní účinek na pooperační výsledek. Navíc je dnešní zubní lékařství značně esteticky orientovaným oborem, jenž snese srovnání s kosmetickou chirurgií. Kvalitní kosmetický chirurg se též nemůže zaměřit pouze na nos, nýbrž musí posuzovat celý obličej jako takový.  

MiCD: Nepoškozujte kosmetickou stomatologií – část I.

August 26, 2015

Poptávka po kosmetické stomatologii je celosvětově rostoucím trendem. Zvýšená medializace, dostupnost volných online informací a lepší ekonomická situace veřejnosti vede k dramatickému nárůstu estetických očekávání pacientů, jejich přání a požadavků. Dnes již není lesklý, zdravý a zářivý úsměv výhradní doménou bohatých a slavných, a proto je mnoho praktických zubních lékařů nuceno začleňovat do svých každodenních postupů různé metody estetických a kosmetických stomatologických ošetření, aby splnili rostoucí poptávku pacientů.

Interdisciplinární přístup v estetické stomatologii

July 29, 2015

V současné stomatologii, kdy se snažíme nabídnout našim estetikou se řídícím pacientům ty nejlepší komplexní stomatologické služby, se model péče přesouvá na celý interdisciplinární tým odborníků, kteří pracují společně pod vedením klinického koordinátora. Ten by měl být buď všestranně kompetentním praktickým zubním lékařem nebo specialistou s dalšími školeními mimo jeho/její specializaci. To mu/jí dá schopnost propojit v jeden celek chirurgické, ortodontické, konzervativní a technické týmy, které budou spolupracovat v jednotlivých sekvencích ošetření na míru přizpůsobených nejlepším zájmům a očekáváním pacienta.

advertisement
Od každodenní stomatologie k pokročilým fotoakustickým endodontickým prostředkům (PIPS): laser s dvojí vlnovou délkou Er:YAG & Nd:YAG

July 28, 2015

Lasery jsou vzrušující novou technologií, která poskytuje zubním lékařům možnost poskytovat pacientům optimální péči bez mnoha „obávaných faktorů“, které jsou součástí konvenčních stomatologických technik. Používají-li se lasery s odpovídající znalostí moderní fyziky na jejich pozadí, jsou velmi bezpečné a účinné.

Kořen ve tvaru písmene S – rizika této velké výzvy v endodoncii

February 12, 2015

81 letá pacientka se dostavila s typickou pulpitickou bolestí v oblasti pravé dolní čelisti. Zkouška vitality ukázala na prodlouženou pozitivní reakci u zubu 45 a žádnou reakci u zubu 44. Vyšetření poklepem ukázalo opačné výsledky – žádná reakce u zubu 45 a mírně pozitivní reakce u zubu 44. Na cíleném i.o. rtg snímku bylo prokázáno periapikální projasnění u zubu 44 a žádný nález u zubu 45.

Struktura povrchu skloviny po bělení pohledem konfokálního mikroskopu

March 20, 2013

Postupy bělení zubů jsou spojeny s morfologickými změnami povrchu skloviny. V roce 1993 Shannon et al. prokázali signifikantní změny povrchu skloviny na řezech, které byly vystaveny účinkům bělicích roztoků po dobu čtyř týdnů.1 Tato zjištění byla potvrzena další studií s 30% H2O2 smíchaným s PBS (pozn. red. peroxoboritan sodný).2 Zuby bělené in vivo 35% karbamid peroxidem ztratily vrstvu aprizmatické skloviny a toto narušení nebylo napraveno ani po 90 dnech.3 Při zkoumání konfokálním mikroskopem po bělení 10% a 16% karbamid peroxidem byla zjištěna signifikantně vyšší hrubost než na kontrolních površích. 

Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

November 22, 2012

PRAHA/ČESKÁ REPUBLIKA: Česká společnost pro implantologii při Stomatologické klinice 3. LF UK a FN KV v Praze v rámci svých programů pro systematické vzdělávání v dentální implantologii připravila po Curriculu implantologie pro lékaře a Curriculu pro zubní techniky i Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky.

November 22, 2012

PRAHA/ČESKÁ REPUBLIKA: Dne 9. listopadu 2012 se v Pražském hotelu Čechie konalo GABA Halitosis symposium, které mj. navázalo na loňský úspěch GABA parodontologického symposia. K naplnění odborného programu byli pozváni dva renomovaní a oblíbení zahraniční přednášející. 

EndoVac system – nová dimenze výplachů v endodoncii

November 22, 2012

EndoVac system představuje velmi jednoduchou a bezpečnou techniku, která by mohla efektivně zvýšit úspěšnost endodontického ošetření v praxi PZL. Třemi základními kameny úspěšného endodontického ošeření je preparace – dekontaminace – zaplnění. 

Když se příroda vysmívá endodontistům – dvě kazuistiky

November 22, 2012

Všichni endodontisté vědí, že každý zub je jiný a že je nutné ho léčit s péčí a s důrazem na každý detail. Existuje celá řada studií anatomie kořenového systému, konfigurace vstupů do kanálků i kanálků samotných.1 Řada vědeckých prací diskutuje o přídatných kanálcích v horních prvních premolárech a dolních prvních molárech. 

advertisement
Cementování nepřímých estetických prací

November 22, 2012

Velká část současných léčebných postupů v zubním lékařství je založena na estetických materiálech na bázi pryskyřice (RED). Cílem je dosažení efektivního a dlouhotrvajícího připojení k tvrdým zubním tkáním, a to k dentinu i sklovině u přímých i nepřímých estetických rekonstrukcí. 

Stabilizace protézy v dolní čelisti – MDI Mini Dentální Implantáty

November 22, 2012

BERLÍN/NĚMECKO: I když moderní koncepce prevence a záchovné stomatologie vede k delšímu zachování zubů pacienta, zůstává i nadále ve stomatologii jedním z ústředních témat ošetření bezzubých pacientů. Mnoho z těchto pacientů si přeje fixní náhrady, protože protézy zasahující přes měkké tkáně nabízí omezenou stabilitu a funkčnost – zejména u pacientů s atrofovanými hřebeny dolní čelisti. Vyhovujícím a nákladově přijatelným řešením tohoto problému je stabilizace protézy pomocí implantátů malého průměru. Tato možnost je pro pacienta pohodlnější než zavádění konvenčních implantátů, protože je minimálně invazivní a ve většině případů je možný chirurgický postup bez vytváření laloku. 

Zařízení na digitální otiskování 3Shape TRIOS® nyní i se skenováním implantátů

November 22, 2012

KODAŇ/DÁNSKO: Zubní lékaři nyní mohou využívat zařízení na digitální otiskování také v případech s implantologickými abutmenty. TRIOS® zaznamenává pozice implantátů a anatomii měkkých tkání unikátním dvoustopým postupem a umožňuje tak optimální klinické a estetické výsledky. Na základě digitálních otisků TRIOS® mohou laboratoře 3Shape přímo navrhnout design sofistikovaných digitálních modelů implantátů, individualizovaných abutmentů a výsledných korunek, a to pomocí jednoduchého a integrovaného pracovního postupu, který je snadno ovladatelný a přívětivý k uživateli i pacientovi. 

advertisement
Chirurgicky akcelerovaná ortodontická terapie jako součást multidisciplinární implantologické léčby

October 17, 2012

Multidisciplinární léčba vyžaduje vynikající komunikaci a koordinaci odborníků různých specializací. I když z počátku může být obtížné spolupráce všech odborníků dosáhnout, je to možnost, jak zajistit efektivní terapii, kterou ocení a ze které profituje především pacient. Při správné koordinaci může práce jednotlivých specialistů usnadnit práci ostatním členům týmu. Například ortodontisté mohou být značně nápomocni při parodontologické a protetické terapii. 

Zpět k počátku… Část II: Endodonticko-implantologický algoritmus založený na důkazech

October 17, 2012

Před čtyřmi tisíci lety bylo několik babylonských zákonů sestaveno v to, co se proslavilo jako Chammurapiho zákoník. Jeden z nich je věnován odpovědnosti za bezpečnost při výstavbě domů: navrhne-li stavebník dům, který nebude pevný, stavba se zhroutí a způsobí smrt majitele, bude i stavitel potrestán smrtí.  

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International