Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Nové M.A.D. aparáty proti chrápání od Leone

April 2, 2018

Série M.A.D. (Mandibular Advancement Device, tj. aparát pro předsunutí mandibuly) aparátů proti chrápání od Leone je výsledkem kooperace mezi naším oddělením Ricerca & Sviluppo s klinickými experty a techniky z USA.

Zpráva z kongresu ČOS 2017 v Liberci

April 2, 2018

XVIII. kongres České ortodontické společnosti je minulostí. Tentokrát se odehrál v prostředí Technické Univerzity v Liberci ve dnech 14.–16. 9. 2017. Organizace byla náročná jako vždy, nicméně vše proběhlo dle našich představ. Pojďme si nyní krátce připomenout klíčové události kongresu.

advertisement
5 mýtů o pískování zubů, které nejsou pravdivé a přimějí Vás přehodnotit protokol dentální hygieny

March 21, 2018

Pískování zubů (air polishing) bylo poprvé zavedeno do klinické praxe kolem roku 1970. První přístroje byly velké a hlučné, při ošetření vznikal velký nepořádek a bylo možné je používat pouze supragingiválně. Bylo běžné, že si pacienti stěžovali na nepříjemnou chuť a hrubost dostupných prášků a nepohodlí při ošetření. Od té doby však došlo ve vývoji nových technologií air polishingu a prášků k velkým pokrokům.

Digitální implantologie se stolní 3D tiskárnou

March 1, 2018

Počítačem podporované plánování implantátu a navigovaná chirurgie zajišťují vysokou přesnost umístění zubního implantátu a usnadňují lépe předvídat protetické výsledky, než je tomu u nenavigované chirurgie. Řízenou chirurgii však používá pouze omezený počet klinických stomatologů, a to vzhledem k vysoké ceně současných komerčně dostupných a vyráběných systémů této technologie. V této práci byl zkoumán protokol použití prvků chirurgických šablon vyrobených pomocí CAD/CAM z biologicky kompatibilní pryskyřice na nízkonákladové stolní 3D tiskárně, konkrétně z dentální pryskyřice Formlabs Dental SG Resin na stolní stereolitografické (SLA) 3D tiskárně Form 2. S použitím tohoto protokolu byl realizován klinický případ. Odchylka mezi plánovanou a konečnou pozicí implantátu byla shledána jako klinicky nevýznamná a zcela v mezích průměrné přesnosti současných průmyslových řešení 3D tisku pro stomatologii. Tyto výsledky naznačují, že chirurgické šablony lze vytisknout na tiskárně Form 2 přesně a že je lze použít k přesnému umístění zubních implantátů s přijatelnými klinickými výsledky.

Explantace a okamžitá implantace kombinací reverzního krouticího momentu a trepanační frézy

March 1, 2018

Na začátku své kariéry jsem se domníval, že budu zubní implantáty takřka jen zavádět, neboť při tehdy velmi často uváděné úspěšnosti přes 99 %, se zdála být problematika vyjímání zubních implantátů jako naprosto teoretická. Zejména pak, když je jich celá řada vyloučena spontánně a vlastní chirurgická explantace pak není nutná nebo je velmi jednoduchá. Bohužel, moje praxe specialisty–implantologa obsahuje každoměsíční opakovanou nutnost vyjímání několika zubních implantátů, které selhaly a je nutné je explantovat šetrně a pokud možno ihned neúspěch vyřešit okamžitou implantací. Pacient je zklamán selháním a obvykle vyžaduje rychlou a úplnou náhradu nezřídka spolu s původně implantujícím lékařem, aby se předešlo soudním sporům. Jakou technikou explantovat? Lze zavést implantát prediktabilně ihned po explantaci?

advertisement
Elevace čelistní dutiny pomocí krátkého implantátu

March 1, 2018

Dorzální úsek bezzubé maxily se sníženou výškou alveolárního výběžku obvykle představuje v rámci ošetření implantátem náročnou situaci. Výsledkem úbytku kosti je redukce jak ve výšce, tak v šířce alveolárního výběžku, která je navíc umocněná pneumatizací čelistní dutiny. Byly navrženy dvě hlavní možnosti zvednutí Schneiderovy membrány k vytvoření místa pro zavedení implantátů: laterální přístup, který zvyšuje cenu ošetření, pooperační citlivost a také prodlužuje chirurgický zákrok; a elevace báze čelistní dutiny pomocí osteotomu s krestálním přístupem (OSFE), která byla poprvé uvedena v roce 1986 (Tatum). V roce 1994 Summers uvedl techniku vnitřního sinus liftu (ISL) pomocí použití osteotomů, u které se přidává kost do apikální oblasti implantátu, aby vylepšila jeho primární stabilitu. Tato technika se ukazuje být méně invazivní, méně časově náročná a pooperační období je pro pacienta méně diskomfortní. ISL je indikována, když reziduální výška alveolární kosti (RBH) je mezi 5 až 7 mm. Někteří autoři provádí ISL také v extrémních podmínkách, kde výška kosti je 4 mm a méně.

Postupy vertikální kostní augmentace

March 1, 2018

Úspěch implantologického ošetření ve velké míře závisí na objemu kosti a na podpoře měkkých tkání. Komplexní augmentační postupy kladou i v dnešní době vysoké nároky na lékaře a stále je třeba provést mnoho výzkumu v této oblasti. Následující článek se zabývá základy implantologie, které se vztahují ke kostní augmentaci a prezentuje přehled komplexních augmentačních technik. (Článek byl původně publikován na pokračování ve dvou samostatných částech – poznámka redakce)

Technologie výzkumu kvality povrchů materiálů s živými buňkami in vitro

March 1, 2018

Kvalita materiálů dostatečně akceptovatelná buňkami a tkáněmi je prvním krokem při testování nově vyvinutých materiálů.

advertisement
Tongue Star 2 (TS2) – systém pro rychlou léčbu otevřeného skusu

February 19, 2018

Cílem článku je představit nový systém využívající zmenšený aparát Tongue Star 2 (TS2) k léčbě závažných skeletálních otevřených skusů. V první části se autor věnuje klinickému využití TS2. Druhá část je věnována problematice protlačování jazyka, etiologii otevřeného skusu a jeho léčbě

Lingvální zámky 3M™ Incognito™ System a kombinovaná ortodontickochirurgická terapie

February 19, 2018

V současné době roste ze strany pacientů poptávka po estetické variantě ortodontické léčby. Proto se lingvální ortodoncie pomocí zámků 3M™ Incognito™ System stává žádanou alternativou a je den za dnem důležitější pro naši praxi. Obzvláště když pacient ví, že terapie bude časově náročná. Z toho důvodu mnoho našich chirurgických pacientů vyžaduje terapii lingválními zámky.

Řešení otevřeného skusu u dospělého pomocí Insignia™ systému a Straight-Wire™ finishingu

February 18, 2018

V lednu 2017 vydalo Ormco Insignia Workbook, publikaci, která sdružuje osvědčené postupy a kazuistiky zkušených uživatelů značky Insignia z celého světa. Je zde také popsán vývoj Insignia v průběhu let a vysvětlen vědecký základ tohoto průkopnického systému. Zde prezentovaná kazuistika Dr. Davida Gonzáleze Zamory ze Španělska je součástí této publikace. Chcete­li si stáhnout digitální kopii nové publikace Insignia, navštivte ormco.com/cisummer2017.

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2018

February 18, 2018

Rozhovor s MUDr. Janou Surovkovou, prezidentkou kongresu SOS 2018

advertisement
Střednědobá úspěšnost a stabilita marginální kosti implantátů Oktagon®

February 7, 2018

Cílem retrospektivní kohortové studie bylo zhodnotit střednědobou úspěšnost (3–5 let) a úbytek marginální kosti tissue level (TL) implantátů Oktagon® (DRS International GmbH, Langenfeld, Germany). Jedná se o titanové screw type implantáty s hrubým povrchem (sand blasted and acid etched) a s leštěným 1,8 mm vysokým krčkem. Spojení mezi fixturou a abutmentem je realizováno vnitřním konusem s protirotačním osmihranem.

Nová řešení v programech Zirkonzahn: Perfektní v digitálním zpracování

February 7, 2018

Právě skončil ročník 2017 dentálního veletrhu IDS a všichni jsme se vrátili do svých zubních ordinací a laboratoří obohaceni o nové postřehy a užitečné nápady ke zlepšení naší každodenní práce. Celosvětová společnost Zirkonzahn z Jižního Tyrolska, vedená společně Enricem Stegerem, MDT, a jeho synem Julianem Stegerem, MDT, se tohoto veletrhu zúčastnila s mnoha chytrými řešeními pro dentální sektor. Na stánku společnosti Zirkonzahn se mohli návštěvníci dozvědět o firemních řešeních pro chytrý digitální pracovní postup. Základní princip digitálního pracovního postupu Zirkonzahn je založen na „synchronizaci“ a „přenosu“ digitálního a fyzického pracovního základu: analogové a virtuální pracovní kroky mohou být zkombinovány do pracovního postupu v zubní laboratoři, dovolující uživateli těžit z výhod obou pracovních postupů. Pracovní proces může být tím pádem individuálně naplánován, což opět dovoluje uživateli dosáhnout nejlepších výsledků u každého pacienta. Na veletrhu IDS mohli zubní lékaři a technici též přímo z první ruky objevit výhody nabízené nedávno vylepšeným Zirkonzahn.Software, perfektně integrovaným do firemního digitálního pracovního postupu, se speciálním zaměřením na nový program Zirkonzahn.Implant-Planner.

Přehled klinické ortodoncie: Mechanika léčby, část I.

January 11, 2018

Mechanika léčby byla vždy ve středu zájmů všech ortodontistů. Od vzniku naší specializace jsme pro pacienty hledali nejlepší, nejrychlejší, nejkonzistentnější a nejsnadnější cestu k dosažení ortodontické korekce. Tento neutuchající zájem umožnil, aby se nově vznikající technologie začlenily, byť v některých případech pozvolna, do každodenní praxe a postupně se staly rutinní záležitostí. Díky tomu nové materiály, vylepšený design aparátů a inovativní nápady opakovaně mění způsob, jakým pracujeme. Je důležité, aby moderní ortodontista sledoval momentální trendy a mohl z nich co nejvíce těžit. Dnes, po uplynutí první dekády 21. století, zaznamenaly fixní aparáty zajímavé propojení již existujících technologií – jedná se o kombinaci techniky Straight Wire (SWA), samoligovacích zámků (SLB) a teplem aktivovatelných tvarově stabilních oblouků. Podle mého názoru je toto spojení symbolem obecných zlepšení, které, pokud jsou správně používány, usnadňují ortodontickou terapii.

Moje absolutní proměna

January 11, 2018

Londýnský specialista na linguální ortodoncii popisuje své zkušenosti s digitálními technologiemi.

Jak zjednodušit léčebný protokol použitím drátu čtyřhranného průřezu v první fázi léčby

January 11, 2018

Pohyb zubu je možný díky komplexnímu biologickému systému, který je aktivován dodáním lehké a trvalé síly v rozmezí od 6 do 250 gramů. Křehká rovnováha zprostředkovaná parodontálními vazy mezi osteoklasty, které rozrušují kost v zóně tlaku a osteoblasty, které vytvářejí novou kost v opačné zóně tahu, určuje pohyb zubu a chrání celistvost alveolu. „Motorem“ dodávajícím potřebnou sílu k pohybu zubu je ortodontický oblouk. Jeho vlastnosti – materiál, velikost a tvar – jsou zásadní pro účinnost samotné terapie a výrazně ovlivňují biologické a biomechanické účinky a síly, které jsou aplikovány během jednotlivých fází léčby.

Význam 3D zobrazovacích systémů v současné ortodoncii

January 11, 2018

Diagnostika v ortodoncii klade tradičně velký důraz na kefalometrii a analýzu modelů zubů. Záměrem rozvoje nových technologií však není vyřadit tradiční diagnostické metody. Ve skutečnosti nám moderní technologie poskytují více informací, které umožňují pohled na pacienta z širší perspektivy, a vedou k důkladnější diagnóze.

Rychlý vějířový expandér: od prototypu „Pavouka“ k mini verzi

January 11, 2018

Transverzální anomálie představují v ortodoncii klinické případy, které musí ortodontisté často řešit. Ty se mohou klinicky manifestovat zkříženým skusem mono- či bilaterálním, nebo mohou způsobovat sagitální problémy jako například retruzi dolní fronty jako následek II. třídy. Z literárních pramenů se dozvídáme, že korekce těchto transverzálních vad je vhodné dosáhnout již během časné léčby.

advertisement
BiTurbo2 (BT2) systém pro rychlou úpravu hlubokého skusu

January 11, 2018

Cílem tohoto článku je představit nový zmenšený aparát BiTurbo2 (BT2), který je součástí čtyřčlenného systému používaného k léčbě závažných skeletálně podmíněných hlubokých skusů.

Vibráciami akcelerovaná ortodontická liečba

January 11, 2018

Aj vďaka dopytu pacientov sa v poslednej dekáde presadili rôzne podoby „neviditeľných strojčekov“, čím sa dosiahla redukcia viditeľnosti ortodontickej liečby a začínajú dominovať otázky zvyšovania efektivity a prediktability liečby. Z pohľadu pacienta sa v tomto prípade jedná o dĺžku trvania liečby. V súčastnosti prichádzajú na trh rôzne podporné procedúry v podobe takzvaných akcelerátorov. Ich princípy fungovania obvykle spočívajú na kombinácii viacerých mechanizmov od proklamovaného efektu na celulárnej úrovni až po mikromechanický efekt s pozitívnym dopadom na frikciu u fixných aparátov či kontakt vyrovnávača so zubom a attachmentmi u CAT (Clear Aligner Therapy). Ich hlavným propagovaným prínosom vo vzťahu k pacientovi je obvykle redukcia času potrebného pre dosiahnutie žiadanej korekcie. Práve čas potrebný pre dosiahnutie plánovanej korekcie bol pre pacientov vždy významný aspekt. Z pohľadu väčšiny čeľustných ortopédov, ktorí dnes vibračné akcelerátory, najmä Acceledent, pri liečbe indikujú, nie je však časový aspekt hlavnou motiváciou. Významne presnejší „tracking“, najmä pri CAT, prináša vyššiu efektivitu celkovej liečby v podobe kratšieho obdobia finishingu, redukovaný počet spresňovacích fáz liečby – refinements a potláčanie bolestivosti pri výmene vyrovnávačov aj lepšiu motiváciu a spoluprácu pacienta. Kratšie trvanie liečby nielen zvýši kapacity existujúcich čeľustných ortopédov, ale môže priniesť aj lepšiu dostupnosť liečby pre viac pacientov a tiež zvýšiť motiváciu pre pacientov, ktorí práve pre časový aspekt svoju liečbu odkladali.

Kreativní doplňky ke zvýšení prediktability léčby fóliovými aparáty

January 11, 2018

Koncept fóliových aparátů se začal mílovými kroky vyvíjet po představení aparátů Invisalign (Align Technology) v roce 1999. Teoretické základy pro pohyb zubů pomocí série alignerů však popsal již v roce 1940 Dr. Harold Kesling. Více než 50 let tedy trvalo, než byla počítačová technologie schopna převést tento nápad do reality.

advertisement
„Díky 4D tisku budeme schopni nabídnout mnohem dokonalejší léčbu“

January 10, 2018

Rozhovor s Dr. Sherifem Kandilem, zkušeným odborníkem, CEO společnosti K Line Europe GmbH

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International