Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Estetická rehabilitace a zachovávání tkání ve frontálním úseku chrupu

December 20, 2017

Pro náhrady jednotlivých zubů máme v současnosti na výběr mnoho adekvátních terapeutických možností, existují však případy, kde se žádné z osvědčených řešení nejeví jako ideální. To byl případ 16leté pacientky, která se v roce 2015 dostavila na Protetické oddělení Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, Německo. U pacientky byla právě dokončena ortodontická léčba a bylo třeba následné protetické rehabilitace.

Imediátní zavedení a zatížení implantátu – digitální ordinační pracovní postup

December 20, 2017

V posledních letech byly implantačnímu zubnímu lékařství představeny nové digitální technologie. Již zcela běžně je kupříkladu využívána počítačová tomografie (CBCT) pro určení optimálního umístění implantátu. Další počítačem podporované systémy slouží k detailnímu naplánování ošetření, včetně vysoké míry předpověditelnosti výsledku, a usnadňují a zpřesňují chirurgické zákroky, např. možnosti využití precizních navigačních šablon.

advertisement
Termoplastické materiály v dentálních technologiích

December 14, 2017

Termoplastické materiály se již dlouho používají v leteckém a kosmickém inženýrství. Vzhledem k jejich vysoké mechanické pevnosti a nízkému modulu elasticity začaly stále častěji nahrazovat kovy i v mnoha výrobních odvětvích. Zvláště pak v těch, ve kterých byly dosud kovy dominantní. Z termoplastického polymeru PEEK se vyrábí implantáty pro meziobratlové ploténky i kyčelní a kolenní klouby. V průběhu posledních 15 let byly s vynikající úspěšností použity čtyři miliony takovýchto implantátů. Tento článek se zabývá řadou běžných plastových materiálů, které se staly alternativami pro použití při výrobě nekovových teleskopických zubních náhrad.

Akupunktura: Hledá cestu do stomatologie – Část II

June 23, 2017

Po obecném úvodu do akupunktury a jejím praktickém využití v současné stomatologické praxi se bude tato část článku zabývat využitím této metody při managementu stavů souvisejících s dutinou ústní, jako je xerostomie a vliv akupunktury na zmírnění fobie ze stomatologického ošetření a dávivého reflexu, a nakonec si nastíníme nedávné přijetí akupunktury v hlavním zdravotnickém středisku v Singapuru.

Jednoznačná indikace CBCT v distální části mandibuly

June 7, 2017

Fossa submandibularis (SF) je důležitou anatomickou strukturou mandibuly, kde se nachází submandibulární žláza. Ve stomatologické praxi je při zavádění dentálních implantátů nebo jiných chirurgických procedurách věnována SF zvláštní pozornost. Jakákoli prováděná procedura musí být vykonávána s velkou péčí a pozorností, abychom se vyvarovali vzniku perforace této oblasti. Mohou se vyskytnout anatomické variace SF, jako je např. hluboce prominentní a plochá oblast s žádnou depresí. Ve velmi vzácných případech nelze radiologicky ani bimanuálně detekovat mylohyoidní hřeben, jelikož tuto variaci není pokaždé možné zpozorovat prostřednictvím konvenčního rentgenového snímkování. Nicméně počítačová tomografie s kuželovým svazkem paprsků jako moderní zobrazovací prostředek umožňuje přesné trojrozměrné posouzení oblasti SF a stejně tak identifikace jejího stupně konkavity.

advertisement
Akupunktura: Hledá cestu do stomatologie – Část I

May 26, 2017

Historii tradiční čínské medicíny (TCM) lze vysledovat až do období válčících států a dynastie Qin a Han před více než 2000 lety. Huangdiho Vnitřní klasická medicína, významem srovnatelná s Hippokratovou školou v řecké medicíně, je scholastickou sbírkou po léta shromažďovaných medicínských doktrín a filozofií. Dosud poskytuje teoretický návod a základ pro vývoj současné TCM. Sestává ze dvou částí, Su-wen (prosté otázky), která se zabývá hlavně teoretickými aspekty a diagnostickými metodami, a Ling-šu (duchovní osa), která se zabývá praktikováním akupunktury.

Efektivní, ale pozoruhodně šetrný ke kosti – nový systém Neo implants

May 22, 2017

Georg Isbaner, editor časopisu Implants, hovořil s prof. Mosesem Oferem ze společnosti Alpha-Bio Tec. o jejich novém implantačním systému NeO implants. Rovněž diskutovali na téma, jak design závitů a vlastnosti povrchu implantátu ovlivňují jejich oseointegraci, trendy v implantologickém výzkumu a klinické aplikace.

„Naše nové produkty mění hru“

May 17, 2017

V pondělí večer přivítal na své akci pro prodejce v Hudebním paláci v Kolíně nad Rýnem v Německu celosvětový lídr v dentální výrobě, společnost Planmeca, zhruba 700 mezinárodních distributorů. Během průlomové a vizuálně působivé show byly návštěvníkům představeny nejnovější vynálezy společnosti, včetně nového přístroje CBCT, lehkého orálního skeneru, frézovacího přístroje, nejmodernějšího softwaru a operační lampy. Zástupce Dental Tribune Online měl možnost na akci hovořit s Tuomasem Lokkim, senior viceprezidentem společnosti Planmeca Group, o jejich inovativních průkopnických produktech a o „Dream Clinic Show“, kterou společnost tento týden prezentovala na svém stánku během IDS.

advertisement
Termoplastické materiály v dentálních technologiích

May 10, 2017

Termoplastické materiály se již dlouho používají v leteckém a kosmickém inženýrství. Vzhledem k jejich vysoké mechanické pevnosti a nízkému modulu elasticity začaly stále častěji nahrazovat kovy i v mnoha výrobních odvětvích, zvláště pak v těch, ve kterých byly dosud dominantní kovy. Z termoplastického polymeru PEEK se vyrábí implantáty pro meziobratlové ploténky i kyčelní a kolenní klouby. V průběhu posledních 15 let byly s vynikající úspěšností použity čtyři miliony takovýchto implantátů. Tento článek se zabývá řadou běžných plastových materiálů, které se staly alternativami pro použití při výrobě nekovových teleskopických zubních náhrad.

Naše zkušenosti s technikou kostní piezochirurgie po 15 letech klinického používání

May 10, 2017

Článek shrnuje osobní zkušenosti s kostní piezochirurgií po 15 letech používání v dentoalveolární chirurgii, implantologii a chirurgii maxilofaciální. Tato technologie představuje selektivní, tedy k měkkým tkáním šetrnou techniku, založenou na ultrazvukových mikrovibracích. Hlavními indikacemi, v nichž jsme tuto technologii použili, byly v dentoalveolární chirurgii chirurgické extrakce, fenestrace a tunelizace retinovaných zubů, exstirpace cyst s eventuální retrográdní endodoncií a kortikotomie k urychlení ortodontické léčby. V implantologii jsme prováděli sinus lift, preparace lože implantátu, rozšíření alveolárního výběžku horní i dolní čelisti a odběr kostních štěpů, a v chirurgii maxilofaciální osteogenní distrakce, pomocné osteotomie v ortognátní chirurgii, deliberace nervus alveolaris inferior k jeho následné mikrochirurgické rekonstrukci a v současné době i široké spektrum výkonů otevřené chirurgie temporomandibulárního kloubu. Piezochirurgie je v současné době užívána i v dalších chirurgických oborech: v otorinolaryngologii, neurochirurgii, očním lékařství, traumatologii nebo ortopedii.  

Piezochirurgie je metodou volby – rozhovor s Dr. Stavrosem Pelekanosem (Atény)

May 5, 2017

Dr. Stavros Pelekanos, stomatolog specializující se na estetické náhrady a implantologii, v rozhovoru vysvětluje, proč ve své praxi používá přístroj pro piezochirurgii.

Úloha operačního mikroskopu ve spojení s ultrazvukem při preparaci systémů kořenových kanálků

May 3, 2017

Účel preparace systému kořenových kanálků je dobře znám a současné techniky zahrnují použití jak ručních, tak i rotačních nástrojů používaných ve spojení s určitým režimem irigace. Složitost a rozdílnost morfologie kořenových kanálků však může udělat účinnou preparaci velmi náročnou, zejména v kanálcích s nepravidelným průřezem.

advertisement
UIS IMPLADENTA – Use for all cases! Užití ve všech případech!

May 3, 2017

Nahrazovat jednotlivé zuby se pokoušeli lidé již před mnoha staletími. Používali různé materiály, aplikovaly se různé tvary. Moderní implantologie se začala rozvíjet až po roce 1942 s použitím subperiostálního implantátu Gustava Dahleho. Rok 1962 je v implantologii spojen se jménem LINKOW, který vyvinul a zaváděl do alveolárních výběžků ploché plátkové „čepelkové“ implantáty.

Multidisciplinární přístup s Er,Cr:YSGG laserem – Estetický management tvrdých a měkkých tkání

May 31, 2016

Použití Er,Cr:YSGG G laserového systému v každodenní praxi je bezpochyby velmi užitečným nástrojem v rukou zkušeného lékaře. Je jej možné bezpečně použít jak k ošetření tvrdých tak i měkkých tkání s užitím minimální dávky nebo bez anestetika a časově úspornými zákroky lze s jeho pomocí ošetřit mnoho různých složitých případů. Pacienti si tak mohou užít výhody časově úsporných a bezbolestných ošetření.

Prostředky proti stresu a úzkosti bez lékařského předpisu

April 17, 2016

V současné době je naše psychika vystavena stále většímu a většímu náporu – zvyšující se pracovní nároky, problémy v osobním životě, úzkosti a obavy vyvolané dnešní uspěchanou a informacemi zahlcenou dobou. Dá se jim bránit?  

Studie případu řešeného kompozitním materiálem typu bulk-fill: Fill-Up! od COLTENE

April 17, 2016

V našem případě byla mladému pacientovi zhotovena přímá distální výplň pomocí duálně tuhnou- cího, středně viskózního kompozitního materiálu typu bulk-fill značky Fill-Up! (s antibakteriální přísadou ve formě oxidu zinečnatého) a zhruba 2mm krycí vrstvy osvědčeného hybridního kompozitního materiálu SYNERGY D6 (od COLTENE).

Kolegyně v nouzi aneb Silvie se uzdravuje – děkujeme všem za podporu!

April 17, 2016

Dne 25. 8. 2015 se redakce časopisu StomaTeam prostřednictvím svých internetových stránek a Facebooku obrátila na odbornou veřejnost s prosbou o kolegiální pomoc jedné z vás.

Essentia – Chytré zjednodušení kompozitního systému!

April 17, 2016

Leonardo da Vinci řekl, že jednoduchost je nejvyšší stupeň důmyslnosti. Pokud jde o vývoj estetických dentálních kompozitních materiálů, tíhneme ke komplikovaným řešením, způsobeným buď starými opakovanými koncepty, snahou o konkurenceschopnost nebo chybnou analýzou pozorování přírody. Nicméně, největší zjednodušení je možné, když tyto problémy přeskočíme a začneme od počátku. Essentia je materiál vyvinutý evropskou sekcí GC Restorative Advisory Board a představuje minimalismus ve světě kompozit – zjednodušený systém, který umožňuje snadné, ale efektivní zhotovení estetických výplní pomocí velmi omezeného množství odstínů. Kompletní sada se s pouhými 7 odstíny a 4 modifikátory stává vzorem pro změnu ve vrstvících kompozitech.

advertisement
Mock-up: Vaše každodenní pomůcka v estetické stomatologii

April 17, 2016

U techniky wax-up, tedy diagnostického voskového modelu, se používá k vytvoření estetické koncepce založené na sádrovém modelu situace u pacienta laboratorní vosk. Jeho estetické a funkční využití je však omezené. Z estetického hlediska, i přesto, že vosk dokonale nereprodukuje odstín zubu, usnadňuje vizualizaci tvaru a pozice zubů v dané koncepci. Pokud jde o funkci, je i při použití vysoce výkonného artikulátoru obtížné replikovat žvýkací pohyby v plném rozsahu. Maketa, v podstatě jakýsi „náhled“ vyrobený z kompozitního materiálu, je zubními lékaři zřídka používanou technikou, ale v nejrůznějších situacích běžné klinické praxe se jedná o techniku velice praktickou.

Inovativní postup adhezivního upevňování

April 17, 2016

Celokeramické frontální korunky (IPS e.max lithium disilikát) nasazené pomocí Monobond Etch & Prime. Až dosud sestávalo kondicionování sklokeramických náhrad z leptání kontaktního povrchu kyselinou fluorovodíkovou a následné silanizace. Monobond Etch & Prime je jednosložkový primer, který umožňuje leptání keramických povrchů a silanizaci v jednom kroku. Frontální korunky lze vidět v mnoha různých variantách, od čistě funkčních po vysoce estetické, podle požadavků a finančních možností pacienta, dovedností zubního technika, dostupnosti materiálů a použitých technik preparace a cementování. Řada frontálních korunek byla v minulosti považována za estetické, ale požadavkům dnešních pacientů již nevyhovují. Podobně tomu bylo i v níže uvedeném případě.

Nanohybridní kompozitní materiály: nejnovější třída kompozitních pryskyřic

April 17, 2016

Klinická výkonnost kompozitního materiálu je do značné míry závislá na typu, velikosti a celkovém objemu plniva v něm obsaženého. Typicky se kompozitní materiál s menšími částicemi plniva nejen snáze leští, ale zároveň si lesk zachová výrazně delší dobu. Ve většině případů bude také kompozitní materiál s vyšším obsahem plniv vykazovat lepší mechanické vlastnosti. V současné době jsou kompozitní pryskyřičné materiály klasifikovány do čtyř hlavních kategorií nebo skupin podle průměrné velikosti částic: mikroplniva, nanoplniva, hybridní/mikrohybridní plniva a nejnovějším přírůstkem jsou nanohybridní plniva (obr. 1).

advertisement
Protetická stomatitida: Ošetření diodovým laserem

April 7, 2016

Protetická stomatitida (PS) je jednou z nejčastějších orálních lézí u pacientů, kteří nosí celkovou nebo částečnou snímatelnou náhradu. V literatuře je zaznamenáno pouze velmi málo případů, pokud jde o ošetření protetické stomatitidy laserem. Předkládáme zde případ ošetření PS bez použití jakýchkoli farmaceutických prostředků.

Komplexní ortodonticko-chirurgické ošetření funkčně estetické vady

April 7, 2016

Případy čelistních progenií s výraznými estetickými omezeními staví lékaře zpravidla před velkou výzvu. V minulosti – tím je míněna v Německu klasicky rozdělená struktura praktických zubních lékařů a zubních specialistů – následovalo v takových případech odeslání na oddělení ortodoncie, jež se po domluvě s ošetřujícím lékařem pokusilo takový případ adekvátně vyřešit, jak funkčně, tak i esteticky. V dnešní době má zubní lékař četné možnosti (studijní plány, doktorandská studia, atd.) se vysoce odborně vzdělávat ve speciálních oborech stomatologie, dokud není schopen ošetřit komplexní případ zcela sám. Tento moderní vývoj umožňuje brát v úvahu zub, dutinu ústní a člověka jako takového, aniž by byl ošetřující odborně fixován pouze na jediný dílčí problém. Toto má největší význam zvláště u případů s vysokými nároky na estetiku, neboť rozdělení zubní péče mezi více ošetřujících a jejich odlišné koncepty ošetření mohou vést k rozdílům, které mohou mít negativní účinek na pooperační výsledek. Navíc je dnešní zubní lékařství značně esteticky orientovaným oborem, jenž snese srovnání s kosmetickou chirurgií. Kvalitní kosmetický chirurg se též nemůže zaměřit pouze na nos, nýbrž musí posuzovat celý obličej jako takový.  

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International