Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Zubní implantáty – od týmového plánování k esteticky úspěšnému výsledku

April 3, 2018

Ošetřit bezzubé pacienty zubní náhradou představuje pro stomatologii stále velkou výzvu. Dentální implantologie však v dnešní době nabízí nespočet možností. Kromě klasických celkových protéz lze pacientům nabídnout různé druhy náhrad kotvených na implantátech. Úspěchu u celkových protéz bez zakotvení na dentálních implantátech lze dosáhnout jen při značném úsilí – silně závisí na odborných znalostech a též na dobrém protézním loži – a to s velmi proměnlivými výsledky.

Osvětlení zubních ordinací

April 3, 2018

Opomíjené požadavky na osvětlení stomatologických provozů

advertisement
Implantace pomocí dynamické navigace s okamžitým zatížením

April 2, 2018

Ačkoli je oseointegrace zubních implantátů prediktabilní, pro úspěšný výsledek ošetření je nezbytné důkladné předoperační plánování.1,2 Anatomické limitace a plán protetického ošetření nutí chirurga k přesnému umístění implantátu. Historicky byly k vyšetření potenciálních míst pro zavedení implantátu k dispozici standardní rentgenové zobrazovací techniky (intraorální a panoramatická).

Nepřímá metoda pro ošetřování prostřednictvím provizorií

April 2, 2018

Týmový přístup při celkové hybridní rekonstrukci.

„Naše nové produkty mění hru“

April 2, 2018

Rozhovor s viceprezidentem společnosti Planmeca Group Tuomasem Lokkim

advertisement
Naše zkušenosti s technikou kostní piezochirurgie po 15 letech klinického používání

April 2, 2018

Článek shrnuje osobní zkušenosti s kostní piezochirurgií po 15 letech používání v dentoalveolární chirurgii, implantologii a chirurgii maxilofaciální. Tato technologie představuje selektivní, tedy k měkkým tkáním šetrnou techniku, založenou na ultrazvukových mikrovibracích.

Tipy a triky pro usnadnění práce zubního technika s implantáty

April 2, 2018

Při každodenní tvorbě fixních řešení se zubní technik setkává se spoustou technologických omezení, které jeho snahu o estetické řešení velmi komplikují. Proto je skvělé, že technologie jde kupředu, některá omezení mizí a je možné věnovat energii estetice, nikoliv snaze vyřešit nemožné.

Management kosti a měkkých tkání při komplexní rekonstrukci jednoho zubu implantátem

April 2, 2018

Rekonstrukce jednoho frontálního zubu implantátem bývá pravděpodobně největší estetickou výzvou pro praktického zubního lékaře. Správné zacházení s tkáněmi za účelem poskytnutí stabilního, funkčního a vysoce estetického výsledku komplikuje proceduru, obzvláště když má pacient minimální množství gingivy v okolí, kde bude rekonstrukce daného zubu umístěna.

advertisement
Přežití alogenních kortikospongiózních kostních bloků

April 2, 2018

Horizontální augmentace alveolu pro zavedení implantátu.

Piezochirurgie je metodou volby

April 2, 2018

Rozhovor s Dr. Stavrosem Pelekanosem (Atény)

Efektivní, ale pozoruhodně šetrný ke kosti – nový systém Neo implants

April 2, 2018

Georg Isbaner, editor časopisu Implants, hovořil s prof. Mosesem Oferem ze společnosti Alpha-Bio Tec. o jejich novém implantačním systému NeO implants. Rovněž diskutovali na téma, jak design závitů a vlastnosti povrchu implantátu ovlivňují jejich oseointegraci, trendy v implantologickém výzkumu a klinické aplikace.

Dva v jednom: Pilotní vrták a chirurgická šablona

April 2, 2018

MD Guide nabízí alternativu k výrobě konvenční chirurgické šablony.

advertisement
UIS Impladenta – Užití ve všech případech!

April 2, 2018

Nahrazovat jednotlivé zuby se pokoušeli lidé již před mnoha staletími. Používali různé materiály, aplikovaly se různé tvary. Moderní implantologie se začala rozvíjet až po roce 1942 s použitím subperiostálního implantátu Gustava Dahleho. Rok 1962 je v implantologii spojen se jménem LINKOW, který vyvinul a zaváděl do alveolárních výběžků ploché plátkové „čepelkové“ implantáty.

Virtuální realita a ortodoncie: Nový zážitek pro naše pacienty

April 2, 2018

Představte si následující scénář: pacient klidně a uvolněně vchází do vaší ordinace. Ačkoli je ve vaší praxi poprvé, dobře zná okolní prostředí. Bez delšího představování se ihned posadí do křesla a ortodontické ošetření probíhá rychle a pohodlně s maximální spoluprací pacienta. Nedostaví se žádné komplikace ani napětí. Naprosto klidné prostředí, ve kterém léčíme své pacienty, není pouhá utopická představa, ale možnost, kterou nám může zprostředkovat virtuální realita (VR).

Distalizace horních molárů pomocí alignerů a cyklických sil

April 2, 2018

V posledním desetiletí se léčba fóliovými aparáty (CAT – clear aligner therapy) stala velmi dobře známou variantou ortodontické terapie, a to především kvůli požadavkům pacientů na estetiku aparátů. Při vší úctě ke konvenčním fixním aparátům, estetika není jedinou výhodou CAT. V několika odborných článcích autoři dospěli k závěru, že fóliové aparáty poskytují vyšší komfort, neobsahují kovy a nedráždí sliznici tváří a gingivy. Umožňují též sej­mutí aparátů před jídlem, tím pádem i lepší orální hygienu (např. flossing), ve výsledku pak vedou k menší bolestivosti v porovnání s fixními aparáty. Při léčbě fóliovými aparáty je na základě požadované finální polohy zubů úmyslně do aligneru naprogramován nesoulad mezi aktuální polohou zubu a polohou zubu v aligneru. Prostřednictvím toho je generována potřebná síla pro pohyb zubu. Nicméně CAT vykazuje určitá omezení při tvorbě složených sil nutných k dosažení extruze, rotace, bodily posunu a úpravě postavení kořenů. Za účelem překonání těchto limitů a ke zlepšení biomechaniky CAT byly navrženy pomocné prostředky jako například power ridges a kompozitní attachmenty. Přesto však ortodoncie není pouze o aplikované biomechanice, ale zásadní roli hraje biologická odpověď pacienta. Fóliové aparáty jsou schopny vyvolat stejnou biologickou reakci jako aparáty fixní.

O lingvální ortodoncii

April 2, 2018

MUDr. et Mgr. Milada Soldánová, Ph.D. je specialistkou v oboru ortodoncie, provozuje úspěšné praxe v Jindřichově Hradci i v Praze a externě spolupracuje s Ortodontickým oddělením Fakulty Palackého v Olomouci. V odborných kruzích je známa především jako odborník na lingvální ortodoncii a autorka skript o problematice orálně umístěných zámků. V zajímavém rozhovoru se s redakcí časopisu Ortho podělila o své více než dvacetileté zkušenosti s tímto typem léčby.

Zhotovení ortodontických aparátů na 3D tištěné modely

April 2, 2018

Technologie zhotovování laboratorních výrobků na virtuální modely tištěné na 3D tiskárně zasáhla už i ortodoncii. Pokrok nelze zastavit, a tak i v ortodontických ambulancích se rozmáhá použití 3D skenerů. Otiskování je pomalu odsouváno do pozadí a provádí se jen u prací, které není možné, ať už z jakéhokoli důvodu, zhotovit pomocí skenu a tištěného modelu. Jedná se například o práce, kde se výrobek odevzdává ještě tentýž den – např. retenční aparáty či ortodontické výrobky, u kterých se používá letování – Hyrax, lingvální oblouk, distalizátor, transfer systém Ortho rama – palatinální deska, TPO, Nanceho deska.

ORTHOCRYL® LC Pryskyřice, kterou jste si pro svou laboratoř vždy přáli

April 2, 2018

Za studena polymerující pryskyřice jsou pro účely ortodoncie používány již několik desetiletí a za tu dobu se osvědčily už asi milionkrát (např. Orthocryl®, která byla nesčetněkrát vyzkoušena a testována). A to je dobře. Moderní za studena polymerující pryskyřice vykazují malé smrštění, dobrou stabilitu, odolnost proti zlomu a, v případě Orthocryl®, prokázanou biologickou kompatibilitu. Pryskyřice pro ortodontické aparáty jsou k dispozici v mnoha barvách, i v černé a bílé. Děti, ale i dospělí pacienti tak mohou získat rovnátka v přesně požadované barvě. Nové návrhy obrázků a třpytky umožňují další individualizaci. Nicméně co by si při zhotovení aparátu či zpracování pryskyřice přál zubní technik?

Nové M.A.D. aparáty proti chrápání od Leone

April 2, 2018

Série M.A.D. (Mandibular Advancement Device, tj. aparát pro předsunutí mandibuly) aparátů proti chrápání od Leone je výsledkem kooperace mezi naším oddělením Ricerca & Sviluppo s klinickými experty a techniky z USA.

advertisement
Zpráva z kongresu ČOS 2017 v Liberci

April 2, 2018

XVIII. kongres České ortodontické společnosti je minulostí. Tentokrát se odehrál v prostředí Technické Univerzity v Liberci ve dnech 14.–16. 9. 2017. Organizace byla náročná jako vždy, nicméně vše proběhlo dle našich představ. Pojďme si nyní krátce připomenout klíčové události kongresu.

5 mýtů o pískování zubů, které nejsou pravdivé a přimějí Vás přehodnotit protokol dentální hygieny

March 21, 2018

Pískování zubů (air polishing) bylo poprvé zavedeno do klinické praxe kolem roku 1970. První přístroje byly velké a hlučné, při ošetření vznikal velký nepořádek a bylo možné je používat pouze supragingiválně. Bylo běžné, že si pacienti stěžovali na nepříjemnou chuť a hrubost dostupných prášků a nepohodlí při ošetření. Od té doby však došlo ve vývoji nových technologií air polishingu a prášků k velkým pokrokům.

Digitální implantologie se stolní 3D tiskárnou

March 1, 2018

Počítačem podporované plánování implantátu a navigovaná chirurgie zajišťují vysokou přesnost umístění zubního implantátu a usnadňují lépe předvídat protetické výsledky, než je tomu u nenavigované chirurgie. Řízenou chirurgii však používá pouze omezený počet klinických stomatologů, a to vzhledem k vysoké ceně současných komerčně dostupných a vyráběných systémů této technologie. V této práci byl zkoumán protokol použití prvků chirurgických šablon vyrobených pomocí CAD/CAM z biologicky kompatibilní pryskyřice na nízkonákladové stolní 3D tiskárně, konkrétně z dentální pryskyřice Formlabs Dental SG Resin na stolní stereolitografické (SLA) 3D tiskárně Form 2. S použitím tohoto protokolu byl realizován klinický případ. Odchylka mezi plánovanou a konečnou pozicí implantátu byla shledána jako klinicky nevýznamná a zcela v mezích průměrné přesnosti současných průmyslových řešení 3D tisku pro stomatologii. Tyto výsledky naznačují, že chirurgické šablony lze vytisknout na tiskárně Form 2 přesně a že je lze použít k přesnému umístění zubních implantátů s přijatelnými klinickými výsledky.

advertisement
Explantace a okamžitá implantace kombinací reverzního krouticího momentu a trepanační frézy

March 1, 2018

Na začátku své kariéry jsem se domníval, že budu zubní implantáty takřka jen zavádět, neboť při tehdy velmi často uváděné úspěšnosti přes 99 %, se zdála být problematika vyjímání zubních implantátů jako naprosto teoretická. Zejména pak, když je jich celá řada vyloučena spontánně a vlastní chirurgická explantace pak není nutná nebo je velmi jednoduchá. Bohužel, moje praxe specialisty–implantologa obsahuje každoměsíční opakovanou nutnost vyjímání několika zubních implantátů, které selhaly a je nutné je explantovat šetrně a pokud možno ihned neúspěch vyřešit okamžitou implantací. Pacient je zklamán selháním a obvykle vyžaduje rychlou a úplnou náhradu nezřídka spolu s původně implantujícím lékařem, aby se předešlo soudním sporům. Jakou technikou explantovat? Lze zavést implantát prediktabilně ihned po explantaci?

Elevace čelistní dutiny pomocí krátkého implantátu

March 1, 2018

Dorzální úsek bezzubé maxily se sníženou výškou alveolárního výběžku obvykle představuje v rámci ošetření implantátem náročnou situaci. Výsledkem úbytku kosti je redukce jak ve výšce, tak v šířce alveolárního výběžku, která je navíc umocněná pneumatizací čelistní dutiny. Byly navrženy dvě hlavní možnosti zvednutí Schneiderovy membrány k vytvoření místa pro zavedení implantátů: laterální přístup, který zvyšuje cenu ošetření, pooperační citlivost a také prodlužuje chirurgický zákrok; a elevace báze čelistní dutiny pomocí osteotomu s krestálním přístupem (OSFE), která byla poprvé uvedena v roce 1986 (Tatum). V roce 1994 Summers uvedl techniku vnitřního sinus liftu (ISL) pomocí použití osteotomů, u které se přidává kost do apikální oblasti implantátu, aby vylepšila jeho primární stabilitu. Tato technika se ukazuje být méně invazivní, méně časově náročná a pooperační období je pro pacienta méně diskomfortní. ISL je indikována, když reziduální výška alveolární kosti (RBH) je mezi 5 až 7 mm. Někteří autoři provádí ISL také v extrémních podmínkách, kde výška kosti je 4 mm a méně.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International