Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem kořene

September 24, 2018

Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem představuje v endodoncii zvláštní výzvu. Zatímco u laterálních zubů je příčinou nekrózy pulpy zpravidla kaz, u frontálních zubů to bývá úraz.

Možnosti akcelerace léčby průhlednými fóliovými aparáty

August 31, 2018

Zavedení nových technologií je ve 21. století zásadní pro každou ortodontickou praxi, která se snaží expandovat a inovovat. Rychlá reakce na vyvíjející se potřeby veřejnosti je rozhodující pro dosažení spokojenosti pacientů s léčbou a úspěchu praxe. Možnost nabízet pacientům jedinečná terapeutická řešení, která se cíleně zabývají jejich hlavními problémy, se tak může stát jednou z nejdůležitějších hnacích sil pro začlenění akceleračních technologií a doplňkových léčebných metod do každodenní praxe. Je zřejmé, že pokud se tyto technologie používají v kombinaci s moderní léčbou jako je terapie fóliovými aparáty, výsledná synergie může mít výrazně lepší a rychlejší terapeutické výsledky. Jedná se především o mikroo­steo­perforace (MOP) pro zrychlení ortodontické léčby a vysokofrekvenční vibrace (HFV) pro zlepšení dosazení fólií a snížení bolesti/nepohodlí.

advertisement
Svařování v ordinaci pomocí Nd:YAG laseru

August 31, 2018

Od předvedení prvního laseru Maimanem v roce 1960 došlo k velmi rychlému vývoji této inovativní technologie, která se vyznačuje neustálým technologickým pokrokem a hledáním nových aplikací. Přístroje jsou rok od roku menší a levnější, postupem času byly vyvinuty i nové vlnové délky. Laserové svařování bylo nejprve zavedeno v klenotnictví v 70. letech 20. století a brzy poté jej začali úspěšně využívat i zubní technici. Prvními používanými lasery byly CO2 lasery a Nd:YAG lasery, ale trh si rychle podmanil Nd:YAG typ, především díky dosahovaným výsledkům. Laserové svařování nabízí mnoho výhod v porovnání s tradičními metodami. Předně laser šetří komerční laboratoři čas, protože veškeré svařování se provádí přímo na modelu. Odpadají nepřesnosti vzniklé při přenášení ze sádrového modelu i investice jsou nižší. Zdrojem tepla je koncentrovaný světelný paprsek s vysokým výkonem, který minimalizuje problémy s deformací kovu.

Šest klíčů pro účinné využití alveolární kortikotomie

August 31, 2018

Jiný pohled na chirurgicky asistovaný pohyb zubů

Možnosti ošetření bezzubého oblouku

June 15, 2018

Pokud v minulosti pacientova situace v ústech vyústila v kompletní ztrátu zubů, bylo ošetření omezené na totální náhradu bez jakékoliv naděje na zlepšení stavu. Největší výzvou, zejména v dolní čelisti, pak bylo zhotovení náhrady s dostatečnou stabilitou a retencí. Výsledek velmi záležel na schopnostech lékaře, ale taktéž na neuromuskulární kondici pacienta, jeho podpůrných tkáních a celkovém přístupu k problému. Ošetření bezzubých pacientů nicméně prodělalo v důsledku narůstající popularity zubních implantátů určitou revoluci, a tak je dnes standardem u ošetření mandibuly náhrada kotvená implantáty.

advertisement
MALO CLINIC Protocol

May 25, 2018

ABSTRAKT: Ztráta chrupu je ranou známkou stárnutí s nepopiratelným dopadem na každodenní život a sociální interakci lidí na celém světě. Díky inovacím, spolu s neustálým klinickým a vědeckým výzkumem, je nyní možné ošetřit téměř každý případ úplné ztráty chrupu prostřednictvím vysoce funkčního a estetického fixního řešení, které zvýší kvalitu života těchto pacientů. Protokol ošetření podle MALO CLINIC pro rehabilitaci zcela bezzubých případů umožňuje tisícům zubních lékařů po celém světě u pacientů tohoto základního cíle dosahovat.

Výroba suprakonstrukce na implantát pomocí CERECu

April 30, 2018

Zubní implantáty jsou skvělým přídavkem do repertoáru každého praktického zubního lékaře, jelikož nám umožňují nahradit ztracený zub bez narušení zbylého chrupu. Ošetření zubními implantáty nicméně vyžaduje obsáhlou znalost jak záchovné a protetické stomatologie, tak i parodontologie. Tradičně je pak součástí takového ošetření otisk zhotovený přes otiskovací členy buď otevřenou nebo uzavřenou technikou s následným dosazením analogů. Zkušený technik přitom zhotoví suprakonstrukci asi do 2 až 3 týdnů. Čas a dostatek zkušeností jak ze strany technika, tak ze strany lékaře se samozřejmě odrazí ve výši ceny účtované pacientovi.

Navigovaná implantace do tenké čelisti

April 30, 2018

V současnosti se technika digitálního plánování a následná řízená implantologie využívá především k přesnému protetickému zavedení implantátů, tzn. k optimalizaci protetického prostoru pro maximálně funkční a estetickou náhradu. Nutno říci, že se touto cestou výkon velmi zjednodušuje a zpřesňuje. V příznivých situacích lze tyto metody využít také ke zjednodušení výkonu pro pacienta, pokud se touto metodou zavádí implantát flapless. V takovém případě většinou odpadá sutura, hojení slizniční rány je vnímáno jako rychlejší, a přitom je stále zachováno precizní zavedení implantátu.

advertisement
Sólo implantát: Náhrada horního premoláru pomocí digitálního pracovního postupu

April 30, 2018

Použité technologie: Pro estetickou a funkční rehabilitaci horního premoláru (zub 24) použil Dr. Nelson TRIOS® intraorální skener a 3Shape Implant Studio® software pro plánování implantace a design chirurgické šablony stejně jako Dental System™ pro zhotovení finální protetické náhrady.

Multichromatická hybridní keramika: Přechody odstínů na stisknutí tlačítka

April 30, 2018

V březnu 2017 byl poprvé představen nový multichromatický hybridní keramický bloček VITA ENAMIC® multiColor (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo). Tento CAD/CAM bloček má integrované, přirozené přechody odstínů, které prostupují šesti jemně přecházejícími vrstvami. Umožňuje to vytváření náhrad na stisknutí tlačítka, a to s přirozeným profilem odstínu od krčku po incizní hranu. Protože se po CAM výrobě neprovádí pálení, je možné hybridní keramiku nasadit hned po vyleštění. Dr. Bernhild-Elke Stamnitz (Langen, Německo) vysvětluje v následujícím rozhovoru efektivitu výrobního procesu a estetický potenciál tohoto nového bločku.

Nový kompozitní blok BRILLIANT Crios: Příběh o brilantním úspěchu

April 30, 2018

Nový zesílený kompozitní blok BRILLIANT Crios společnosti COLTENE byl uveden na trh v roce 2016 a je považován předními dentálními profesionály za další krok ve výplních CAD/CAM. Kompozit BRILLIANT Crios odstraňuje potřebu samostatného vypalovacího procesu a je to vysoce kvalitní možnost vhodná pro výplně jednotlivých zubů jak v přední, tak zadní oblasti při konvenčních indikacích, jako jsou inleje, onleje, fazety a korunky. O svých zkušenostech s kompozitem BRILLIANT Crios hovoří tři odborníci.

Aadva Lab Scan – vysoká přesnost pro dokonalé náhrady

April 30, 2018

Počítačem podporované navrhování a výroba (CAD/CAM) přineslo revoluci pro každodenní stomatologickou praxi a tento trend se bude nejspíše v budoucnu ještě dále vyvíjet. Pracovní postup s digitální CAD/CAM technologií sestává ze tří fází 1:

advertisement
Digitalizace vaší implantologické praxe

April 16, 2018

Digitální stomatologie je bezpochyby současné téma. Během posledních pěti let postupovaly všechny digitální pracovní postupy vpřed mílovými kroky. Existuje tolik různých digitálních aplikací, že je někdy náročné si udržovat povědomí o veškerém vývoji. Mnoho zubních lékařů je nadšeno z výhod nových technologií, ale stejně tak je mnoho těch, kteří pochybují o tom, zda zlepšené klinické pracovní postupy ospravedlňují zvýšené náklady.

MAGICAL All on FOUR: chirurg, zubní lékař a zubní technik představují svůj unikátní postup

April 16, 2018

Vše začalo v roce 2014, kdy jsem přednášel na konferenci v Zagrebu o využití PEEK materiálu pro šroubovatelné práce a o tom, jaké přinášejí benefi ty. Po skončení přednášky se v zadní části přednáškového sálu o kapacitě do 100 účastníků ozval dotaz jednoho urostlého lékaře:

Rozhovor s Michalem Heřmánkem, zakladatelem společnosti Microdent s.r.o.

April 16, 2018

V rámci dalšího inspirujícího rozhovoru jsme položili několik otázek zakladateli a jednateli společnosti Microdent se sídlem v Turnově: Michal Heřmánek, MCA studoval informační systémy na Technické univerzitě v Liberci a na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti Cap Gemini Ernst & Young jako konzultant. Je ženatý a má 3 děti. Mezi jeho koníčky patří cestování, hra na kytaru a sport.

Proteticky řízené umístění implantátu a náhrady: Rychlý a elegantní pracovní postup Dentsply Sirona

April 16, 2018

Zubní lékaři přijímají a do své klinické praxe zahrnují neustále nové technologické pokroky, které zvyšují efektivitu, snižují výrobní náklady a oslovují pacienty v podobě špičkových ošetření.

Rozhovor s Martinem Červeňákem, majitelem frézovacího centra ZUBA s.r.o.

April 16, 2018

Vážení čtenáři, přinášíme vám další zajímavý rozhovor, tentokrát se slovenským diplomovaným zubních technikem Martinem Červeňákem, majitelem firmy ZUBA – frézovacie centrum a zubná technika se sídlem v Bratislavě.

Okamžité zatížení: Co znamená pro pacienta a zubní ordinaci?

April 4, 2018

V závislosti na indikaci může trvat dokončení implantologického případu tři až dvanáct měsíců, přičemž je potenciálně zapotřebí kvůli jednotlivým fázím ošetření několika cest pacienta k zubnímu lékaři. Při správném provedení nabízí okamžité zavedení implantátu a jeho okamžité zatížení možnost zkrátit dobu do rehabilitace chrupu a zredukovat počet návštěv, z čehož těží zubní ordinace i pacient.

Triumfy a tragédie v implantologii

April 3, 2018

Implantologie je dnes běžnou součástí zubního lékařství. Jen stěží bychom hledali jiný obor stomatologie, který prodělal tolik inovací a investic v tak krátkém čase. Nicméně, i přes tuto euforii, s sebou implantologie nenese pouze pozitivní aspekty. Tento článek si klade za cíl poukázat na současné „triumfy a tragédie“ v tomto oboru.

advertisement
Kdy parodontolog předá pacienta implantologovi?

April 3, 2018

Kapitola z monografie Dentální implantologie

Jak dostává koncepce ošetření All-on-4® lékaře v oboru do popředí

April 3, 2018

Pokrokoví zubní lékaři požadují pokroková řešení. To je důvod, proč zubní lékaři zaměřující se na lepší výsledky ošetření a růst jejich ordinace používají koncepci ošetření All-on-4®. Dnes má za sebou téměř 20 let klinické úspěšnosti, a je tedy zavedeným a osvědčeným 1–6 přístupem k rekonstrukci celých oblouků, který se navíc nadále vyvíjí. Díky nejnovějším inovacím společnosti Nobel Biocare je koncepce All-on-4® ještě působivější než kdykoli předtím jak pro pacienty, tak pro stomatologické odborníky.

Keramické implantáty: Včera vize, dnes reálná výzva?

April 3, 2018

Když se v Tübingenu v Německu zaváděly pod dohledem prof. Williho Schultea v letech 1960 a 1970 první keramické implantáty, byla očekávání veliká a zdálo se, že byla nalezena alternativa k již úspěšným titanovým implantátům. V praxi to však vypadalo jinak. Tyto implantáty měly vysokou míru selhání kvůli neúplnému vhojení a frakturám, což znamenalo, že byly pro další použití nevhodné. To vedlo ke značné počáteční skepsi ohledně keramických dentálních implantátů. Konkrétně v Německu panovalo mnoho předsudků ohledně koncepce keramických implantátů jako takové. O frakturách keramických prvků věděli všichni zubní lékaři. Ve své každodenní protetické praxi viděli odlamování u fazetovací keramiky a metalokeramických náhrad, i fraktury u nově vyvinuté celokeramiky. Na základě těchto zkušeností se zdálo, že keramické implantáty nebudou dostatečně pevné pro použití v implantologii.

advertisement
Zubní implantáty – od týmového plánování k esteticky úspěšnému výsledku

April 3, 2018

Ošetřit bezzubé pacienty zubní náhradou představuje pro stomatologii stále velkou výzvu. Dentální implantologie však v dnešní době nabízí nespočet možností. Kromě klasických celkových protéz lze pacientům nabídnout různé druhy náhrad kotvených na implantátech. Úspěchu u celkových protéz bez zakotvení na dentálních implantátech lze dosáhnout jen při značném úsilí – silně závisí na odborných znalostech a též na dobrém protézním loži – a to s velmi proměnlivými výsledky.

Osvětlení zubních ordinací

April 3, 2018

Opomíjené požadavky na osvětlení stomatologických provozů

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International