Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Vyfrézovat, vyleštit, nasadit! Nepřímé procedury ve stomatologickém workflow

June 8, 2021

Kromě základních přání pacienta týkajících se protetického ošetření, konkrétně bezpečnosti, pohodlí a estetiky, je zapotřebí, aby byl proces ošetření účinný, vysoce nákladově efektivní a vyžadoval minimální počet návštěv ordinace. Díky možnostem, které nabízejí CAD/CAM systémy, lze tyto požadavky v mnoha případech splnit. Ačkoliv je v případě složitých a esteticky náročných náhrad (např. ve frontálním úseku) zubní technik nepostradatelný, jednočlenné náhrady (např. inleje, částečné korunky a plně anatomické korunky) je v mnoha případech možno realizovat přímo v zubní ordinaci. Pro pacienta to má velkou výhodu mimo jiné v tom, že je zapotřebí pouze jedné návštěvy ordinace. Pro takovouto indikaci jsou vhodné různé materiály. Jedná se zejména o materiály z velké rodiny sklokeramiky, které v kombinaci s adhezivní technikou optimálně vyhovují požadavkům na zachování tvrdých zubních tkání, biologickou kompatibilitu, stálost a estetiku.

Důležitost plánování léčby a spolupráce pacienta u ortodontické techniky fóliových aparátů

June 1, 2021

Alignery jsou předvídatelným a efektivním ortodontickým aparátem. I když existuje mnoho komerčních značek, systém Invisalign (Align Technology) se stal nejrozšířenějším mezi ortodontisty po celém světě a byly jím ošetřeny již miliony pacientů. Díky pokroku v technologii je 3D plánování léčby nyní předvídatelnější než dříve a výroba alignerů přímo v ordinaci je výrazně cenově dostupnější, protože 3D tiskárny, pryskyřice a termoplastické fólie jsou k dispozici téměř všude.

advertisement
Celkové náhrady kompletně zhotovené metodou CAD/CAM

June 1, 2021

Tímto příspěvkem představují jeho autoři možný postup při výrobě horní a dolní celkové náhrady metodou CAD/CAM. Firma Zirkonzahn představila v podobě nového Totalprox Denture System vlastní cestu pro efektivní výrobu celkových náhrad. Systém zahrnuje nový software, materiály, novodobou metodu lepení a leštění i příslušné vzdělávací programy. Podle zvoleného postupu mohou být pacienti takto ošetřeni vysoce kvalitní celkovou náhradou v rámci dvou návštěv. V tomto prezentovaném případu byly celkové náhrad navrženy podle dat získaných od pacienta a následně přes frézované modely a speciální „Transferschablone“ zkontrolovány ve fyzickém artikulátoru.

Stres – přítel nebo nepřítel?

April 21, 2021

„Stres“ je pojem, který je často zneužíván a nesprávně používán. V dnešním světě je stres často spojován s vytíženým, aktivním pracovním životem. Ve skutečnosti je to, co nazýváme „stresem“, komplexním jevem, jehož hlavním účelem je udržovat vnitřní rovnováhu organismu, ale moderního člověka při jeho životním stylu značně oslabuje, pokud není účinně kompenzován. Stresu je přičítána řada onemocnění a spíše než o rizikový faktor, se jedná o skutečnou nemoc.

Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii

April 14, 2021

Prevence infekcí je základním kamenem moderní zdravotní péče. Když byl představen Brånemarkův implantační systém, měly být chirurgické zákroky prováděny v nemocničním prostředí za přísných sterilních podmínek.1–4 V průběhu let se implantologové začali odklánět od původních sterilních podmínek a začali operovat v zubních ordinacích. Kvůli tomu byly původní protokoly zjednodušeny a přizpůsobeny zubní praxi, což vedlo k protokolu čisté přípravy na rozdíl od protokolu aseptické přípravy.

advertisement
Skloionomerní pečetidla fisur k proaktivní intervenci

March 29, 2021

Okluzní kaz a jeho důsledky mají velký dopad na zdraví zubů. Zubní kaz je považován za celosvětově nejčastější chronické dětské onemocnění,1 a jeho následky ovlivňují lidi po celý zbytek jejich života. Moláry a premoláry jsou zranitelné, a to zejména během fáze jejich prořezávání. Hluboké jamky a rýhy vytváří ideální prostředí pro bakterie, které jim umožňuje prosperovat, štěpit sacharidy a vytvářet kyseliny. To vede k demineralizaci citlivých nezralých povrchů zubů.

Umělá inteligence mění chování zákazníků a ovlivňuje stomatologii

March 25, 2021

Digitální technologie zasahují téměř do každého průmyslového odvětví, včetně tradičních výrobních modelů běžného spotřebního zboží, zdravotní péče a tedy i stomatologie. Dodavatelé mají k dispozici inovativní technologie a pacienti – coby spotřebitelé zdravotnických služeb – mají nároky na standardy péče odpovídající 21. století. Zdá se však, jako by v této souvislosti existovala určitá propast mezi zubními lékaři a jejich pacienty. Nabídka a poptávka po změně je, tak proč tedy dentální průmysl zaostává?

Funkční „elastodontická“ léčba aparáty A.M.C.O.P.: funkce, estetika a držení těla

March 4, 2021

Okluze, estetika a minimálně invazivní přístup jsou hlavními diskutovanými tématy v moderní stomatologii. Minimálně invazivní techniky hrají důležitou roli při dosažení optimální estetiky a předvídatelného funkčního výsledku stomatologického ošetření našich pacientů. Velmi důležitým aspektem je skutečnost, že okluzální vztahy zubů určují polohu dolní čelisti, která skrze elevační a depresní svaly zásadně ovlivňuje polohu hlavy, a ta zase podmiňuje svalový tonus a polohu krčních obratlů, ramenního pletence a pánve.

advertisement
Rehabilitace pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu

February 3, 2021

Strach ze zubního lékaře a stomatologického ošetření je velmi závažným problémem, který zásadně přispívá k vyhýbání se stomatologické péči. Pro nás a náš personál je proto zásadní znát a procvičovat způsoby, jak pomoci úzkostným pacientům jejich strach překonat a nabídnout jim v naší ordinaci příjemnou zkušenost. Následující klinický případ se týká úspěšného obnovení funkce a estetiky zubů u pacienta s fobií ze stomatologického ošetření a s obtížemi při žvýkání, na které si předně stěžoval. Ošetření zahrnovalo můstek nesený implantáty za použití kónických implantátů Straumann na úrovni kosti a keramického vhojovacího abutmentu v kombinaci s horizontální augmentací kosti.

CAD kopírování: Případová studie

December 15, 2020

Příroda nás vždy uchvacovala svými krásami. Nezbývá nám než žasnout nad přirozenou estetikou krajiny, západu slunce nebo nad detaily obyčejného listu. Jedním z cílů umělce je kopírovat přírodu pomocí různých prostředků: maleb, soch, hudby, fotografie. Je jednoduché vidět paralely i v zubním lékařství. Zuby a měkké tkáně vykazují detaily jak na makroskopické, tak mikroskopické úrovni, které vytvářejí jejich přirozenou krásu. I úsměv má své zákonitosti estetiky. Stejně jako umělci, používají zubní lékaři a zubní technici svůj talent k tomu, aby vytvářeli přirozené zubní náhrady. Tajemství imitace přírody je v detailech každodenní tvrdé práce.

Endodontické ošetření s modulárním NiTi systémem

December 8, 2020

Jednou za čas přinášejí některé případy do naší praxe něco výjimečného: např. neobvyklé anatomické struktury, jako je neobvyklé rozvětvení hlavního kořenového kanálku, které značně komplikují již tak složitou 3D strukturu kořenového systému zubu. Rentgenový snímek v následujícím případě odhalil ojedinělý kořenový komplex, který se téměř podobal chobotnici a vyžadoval speciální ošetření modulárním, flexibilním nikltitanovým systémem (NiTi).

Rehabilitace unilaterální maxilární bezzubosti

December 1, 2020

Existují dvě možnosti léčby částečně bezzubé maxily: částečná snímatelná náhrada nebo fixní náhrada nesená implantáty. Resorpce horní čelisti spojená s pneumatizací maxilárního sinu často vyžaduje předimplantační chirurgický zásah jako je inlay/onlay štěp nebo krestální/laterální sinus lift, aby bylo možno zavést klasické implantáty. Abychom se vyhnuli zdlouhavým léčebným postupům, byly navrženy postupy se skloněnými implantáty bez nutnosti augmentace,1 mezi které se řadí i zygomatické implantáty.

advertisement
Náhrada zubu v jediné návštěvě: technika One-Tooth One-Time

December 1, 2020

Imediátní zavedení implantátu a jeho zatížení zubní náhradou v bezzubé čelisti je již uznávanou léčebnou metodou v zubních praxích po celém světě. Optimalizace délky ošetření je lákavá možnost jak pro implantologa, tak pro pacienta – byly tedy vyvinuty jednofázové chirurgické postupy a nové protokoly zatížení.

Využití současných technologií a digitálních řešení v okamžité jednodobé implantaci

December 1, 2020

U pacienta byla naplánována okamžitá implantace s okamžitým zatížením provizorní korunkovou náhradou v estetické zóně. Protokol postupu zahrnoval plánování implantace v programu SIMPLANT, dále vytvoření individuálního abutmentu Atlantis a dočasné e.max keramické korunky ještě před přistoupením k chirurgickému výkonu. Díky tomu bylo v den výkonu možno rychlým a předvídatelným způsobem umístit předem připravenou korunku na právě zavedený implantát s vysoce estetickým výsledkem. Po vhojení implantátu byla s využitím intraorálního skeneru zhotovena definitivní celokeramická náhrada.

Lasery v ortodoncii: Zlepšení kvality péče a úspora času díky ošetření laserem

October 28, 2020

Ortodontisté se neustále snaží o poskytování vysoce kvalitní péče a zohledňují požadavky pacienta na co nejkratší čas ošetření, aniž by byly ohroženy výsledky terapie. Od vynálezu prvního zubního laseru v roce 1960 pokročila laserová technologie mílovými kroky. Díky účinkům laserového záření na záněty, hojení ran, imunitní reakce, zubní tkáně a kompozitní materiály, se tato technologie postupně stává součástí ortodontické terapie.

Stěsnání a protruze léčené nestandardními extrakcemi

October 22, 2020

Abstrakt: Pacientem v prezentovaném případě byl 16letý chlapec se skeletální II. třídou, frontálně otevřeným skusem, stěsnáním a labiální inklinací řezáků. V léčebném plánu byly indikovány extrakce ve všech čtyřech kvadrantech. Kvůli špatnému biologickému faktoru prvních horních molárů jsme se vyhnuli extrakcím horních premolárů – vytrženy byly horní první moláry a dolní první premoláry. TAD byly zavedeny meziálně u horních druhých molárů a byla použita obvyklá MBT mechanika s lace-backy a tie-backy pro posuny zubů. V horním zubním oblouku byl tie-back fixován od hlavy TAD k trnu na oblouku, aby byl zajištěn výlučně distální pohyb horních předních zubů. Jakmile byla získána I. třída ve špičácích, TAD byly odstraněny a tie-backy byly ukotveny k molárovým kanylám. Posunu bylo dosaženo bez obtíží a případ – po krátkém intervalu finishingu okluze – byl dokončen za 19 měsíců.

Horizontální augmentace hřebene a implantace: Dvoufázová procedura GBR

October 13, 2020

V distálních oblastech mandibuly se často vyskytuje atrofie kosti způsobená předčasnou ztrátou zubů v důsledku periodontálních nebo endodontických problémů. Vzhledem k omezené výšce kosti nebo šířce dolní čelisti pak v těchto případech často vyvstávají problémy v rámci možností implantace. Pro získání dostatku kosti zajišťující stabilní implantaci a dosažení esteticky dobrého výsledku jsou doporučovány různé možnosti ošetření.1

Plně digitální implantologické workflow

October 8, 2020

Společnost Planmeca je známá nejmodernějšími technickými inovacemi a neustálým vývojem produktů. Výkonná softwarová platforma Planmeca Romexis umožňuje provedení všech fází stomatologických implantologických a estetických protetických ošetření za použití jednoho softwaru, a to od počítačově asistovaného návrhu úsměvů pacientů po výrobu chirurgických šablon.

Základní principy při projektování prostoru pro čištění a sterilizaci

September 15, 2020

Bohužel je až příliš časté, že je v již existujících nebo nově projektovaných zubních ordinacích věnována jen velmi malá pozornost prostorům pro sterilizaci nebo čištění a sterilizaci. V zubních ordinacích je čištění a dezinfekce nástrojů mezi ošetřením dalších pacientů přitom zásadní pro splnění současných hygienických pravidel.

advertisement
Kolektivní terapeutická inteligence: Sdílení informací, které pomáhají lékařům v odborném růstu

September 15, 2020

Technologie se rychle vyvíjejí. Téměř každý ortodontista má mobilní zařízení, na kterém každý den sdílí svůj život s ostatními. Ať už se jedná o fotografie z dovolené nebo průlomový nápad, tato forma sdílení informací s námi jistě zůstane i v budoucnu.

Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie

September 15, 2020

Od roku 2011 jsem ošetřil mnoho pacientů a vedl semináře o první fázi ortodontické terapie pomocí alignerů Invisalign. Proto jsem měl velká očekávání, když mě požádali, abych se v roce 2017 zúčastnil uvedení Invisalign First s novými funkcemi určenými speciálně pro první fázi ortodontické léčby. Naše ordinace zahájila 14 ortodontických terapií pomocí alignerů Invisalign First (7 chlapců a 7 dívek). Průměrný věk dívek byl 8 let 6 měsíců. Průměrný věk chlapců byl 9 let 11 měsíců. Průměrná doba léčby byla 44 týdnů včetně refinementů a délka nošení jednoho aligneru byla 7 dnů.

Bělení zubů a ortodoncie: třešnička na dortu

September 10, 2020

Bělení zubů je terapeutickou procedurou, která představuje poslední krok ortodontické léčby. Cíle ortodontické léčby jsou jak funkční – obnovit žvýkací funkci, polykání, dýchání a fonaci – tak estetické – vyvážit a harmonizovat obličej a zlepšit úsměv. Za účelem dosažení posledního zmíněného cíle jsou zohledňována různá kritéria: postavení zubů, jejich odstín a tvar, a také tvar rtů. Všechny tyto parametry jsou důležité, ale nejviditelnějším aspektem úsměvu je odstín zubů. Je možno obnovit funkci, napravit dysfunkci okluze, uzavřít diastema nebo dokonce injekčně aplikovat dermální výplně, ale pokud zůstanou zuby zažloutlé, nebude úsměv hezký.

advertisement
Zkušenosti s hypersenzitivitou dentinu při používání zubní pasty s přidaným biosklem

September 9, 2020

V naší klinické praxi byla hypersenzitivita dentinu (HD) vždy výzvou. Nejlepším přístupem pro nás doposud bylo navrhnout domácí řešení, které představovaly zubní pasty či ústní vody proti přecitlivělosti zubů, avšak pacienti často nezaznamenali výraznou úlevu. V loňském roce jsme se setkali s Richardem Whatleyem, generálním ředitelem společnosti BioMin Technologies, který nám poskytl vzorky zubní pasty BioMin F k úlevě od HD a vysvětlil nám technologii na pozadí účinnosti této nové zubní pasty na bázi bioaktivního skla. Částice bioskla obsažené v zubní pastě BioMin F přilnou k tvrdým zubním tkáním a pak se pomalu rozpouštějí ve slinách, čímž dochází k uvolňování iontů vápníku, fosfátu a fluoridu, které se vysrážejí na nukleačních místech jako krystaly fluorapatitu a uzavírají otevřené dentinové tubuly.

Digitální zubní lékařství v každodenní praxi

September 2, 2020

Jak optimalizovat léčbu pacienta? Jak zvýšit rychlost a efektivitu naší práce bez obětování kvality? Tyto otázky si v našich praxích klademe neustále. Požadavky našich pacientů na estetiku i funkci rekonstrukcí chrupu se zvyšují, pacienti však zároveň mají méně a méně času na ošetření. V současnosti máme k dispozici množství moderních nástrojů k časové optimalizaci naší práce – zejména těch digitálních. Poskytují nám mj. možnost digitalizovat záznamy o pacientech tak, aby bylo možno do zubní laboratoře přenést co možná nejvíce relevantních informací. Jednou z těchto důležitých informací je požadovaný barevný odstín korunkových rekonstrukcí. Klasickým postupem vyhodnocení odstínu přirozených zubů je jejich porovnávání s jedním nebo více barevnými vzorníky, které provádí zubní lékař u pacienta na křesle. Vizuální vyhodnocení je však ovlivněno mnoha faktory působícími z okolního prostředí, zejména světelnými podmínkami v místnosti, což výběr optimální barvy činí značně obtížným.1, 2

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International