Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Medicína proti stárnutí a léčba ortodontickými aparáty: mezioborový přístup

March 3, 2019

Medicína zaměřená proti stárnutí se zabývá prevencí, zpomalením a vedlejšími účinky stárnutí, pomáhá tedy lidem žít delší a zdravější život. Poslední dobou nicméně výsledky evidence-based studií způsobily, že se z anti-aging medicíny stal mnohamilionový průmysl. V několika posledních desetiletích vyrostl trh s produkty a službami proti stárnutí dle BBC Research (vydavatelství zaměřující se na výzkum technologického trhu se sídlem ve Wellesley, USA) v globální průmyslový podnik o hodnotě 261,9 miliard amerických dolarů oproti původním 162 miliardám amerických dolarů pět let předtím. 1

Ortodontický pacient – z pekla do nebe

October 2, 2018

Pokud jste jako já, srdce Vám tak trochu poklesne, když vidíte, že je objednán pacient – teenager v aktivní fázi ortodontické léčby. Kdo to bude? Bude mít ústa plná zbytků jídla zaseknutých mezi ortodontickými zámky a vydatně krvácející dásně? Bude mít okolí zámků čisté, nebo to bude vypadat, jako když pacient právě dojedl balíček krekrů a poté se ukáže, že si nevyčistil zuby od poslední návštěvy?

advertisement
Kombinace CAD/CAM – assisted treatment pro nový krásný úsměv

October 1, 2018

CEREC se stal součástí každodenního života v naší praxi, kde pracuji společně se třemi dalšími praktickými zubními lékaři. Neléčíme pouze pacienty z blízkého okolí, ale také některé, co žijí i 600 km daleko, vlastně takoví pacienti zaujímají asi 25 % naší současné klientské základny. Z tohoto důvodu je pro ně důležitou přidanou hodnotou, že nabízíme ošetření v jedné návštěvě – to se pak samozřejmě odráží v míře zájmu o naši praxi. Jako pro praktika je pro mě důležité nedělat kompromisy při léčbě a především mít po celou dobu plnou kontrolu nad terapeutickým procesem. Může to znít triviálně, ale má to zásadní dopad na léčbu, včetně použití dentálních technologií, na můj time management – během výroby CAD/CAM mohu léčit jiného pacienta, a také na finanční efektivitu mé ordinace. Nesmíme opomenout také vysokou spokojenost pacientů. Naši pacienti nemohou být více ohromeni CERECem, zvláště, když si uvědomí všechny možné indikace, kdy je možné jej použít v implantologii a ortodoncii.

Aplikace MTA s použitím Produit Dentaires (PD) MAP System

October 1, 2018

Před více než 20 lety popsali jako první Torabinejad a spol. (1993) nový kořenový výplňový materiál nazvaný Mineral trioxide aggregate (MTA). MTA vykazoval in vitro lepší těsnicí vlastnosti než amalgám nebo cement Super EBA při použití v apikální části. Později některé in vivo a in vitro studie demonstrovaly více možností využití MTA. Překrytí pulpy, apexifikace, perforace kořene a apikální plnění jsou běžně popisovány jako klinické postupy, kdy je třeba řešit komunikaci mezi kořenovým systémem a vnějším povrchem zubu. První aplikace MTA byly řešeny pomocí plastových nebo kovových špachtlí (Torabinejad a Chivian, 1999). Bohužel tímto způsobem nebyla zajištěna správná aplikace.

Odstranění fragmentů zlomených nástrojů pomocí Terauchi File Retrieval Kit

September 24, 2018

Jednou jsem se zeptal mého dobrého přítele, Yoshiho Terauchiho, kolik kanálků opracuje s jedním nástrojem, než ho vyřadí a začne pracovat s nástrojem novým. Odpověděl: „Používám rotační instrumenty do jejich zlomení, odstraním ulomený fragment a pokračuji s novým nástrojem.“

advertisement
Řešení endodontických selhání

September 24, 2018

Cílem endodontického ošetření je předcházet zánětu a dosáhnout prodlouženého účinku léčebného výkonu. Abychom toho dosáhli, je velmi důležité dodržovat správné techniky během plánování ošetření, projektování přístupové kavity a také během preparační fáze. Neméně důležitý je také irigační protokol, který může výrazně ovlivnit výsledek. Také obturační technika zvolená k zaplnění trojdimenziálního systému kanálků je zásadní k dosažení vysoké úrovně úspěchu. V poslední době se navíc rozšířily naše možnosti obturačních technik. Během vytváření přístupové kavity tíhnou zubní lékaři k chybám, které mohou vést k problémům v dalším kroku, kterým je hledání kanálků. Když preparujeme vchod do pulpální dutiny, je zásadní dosáhnout možnosti dobré viditelnosti spodiny pulpální dutiny a nalezení všech vstupů do kanálků. Podle literatury neexistuje v porovnání zásadní rozdíl mezi přístupem NEC („ninja“ endodontic cavity) a CEC (conservative endodontic cavity) co se týče biomechaniky, může to ale ovlivnit přehlednost a možné dosažení všech kanálků a také může způsobit transportace ve střední části kanálkových ohybů.

Dentální operační mikroskop v endodoncii

September 24, 2018

Praktikování endodoncie vyžaduje přesnost a velkou pozornost k detailům a jeho úspěšnost tedy závisí na vzdělání, dovednostech a zkušenostech lékaře. Většina endodontických procedur se provádí v tmavých a omezených prostorech a o výsledku ošetření mohou rozhodnout zlomky milimetrů. V posledních desetiletích byly na poli endodoncie získány bohaté klinické vědomosti a zkušenosti a došlo v ní k zásadním technologickým pokrokům. Kvůli složitým podmínkám v rámci endodontického ošetření se lékaři vždy snažili zlepšit viditelnost v pracovním poli.

Endodontické ošetření horního středního řezáku s atypickou anatomií

September 24, 2018

Anatomická variace horních středních řezáků se dvěma kořeny a dvěma kořenovými kanálky se vyskytuje velmi vzácně. Diagnostika a ošetření této anatomické variace je výzvou pro praktického zubního lékaře i specialistu v endodoncii. V článku je prezentována kazuistika endodontického ošetření horního středního řezáku se dvěma kořeny a dvěma kořenovými kanálky.

advertisement
Léčba traumat zubů – doporučené postupy

September 24, 2018

Časová osa péče je v mnoha případech klíčem k zachování zubu při léčení dentálních traumat. Je tedy důležité, aby se všichni zubní lékaři dobře orientovali v problematice diagnostiky a léčby nejčastějších úrazů zubů, a to obzvlášť v pohotovostní fázi léčby. Správné řízení léčby úrazu zubů je nejčastěji týmovým úsilím, kdy spolupracují praktický zubní lékař, pedostomatolog nebo stomatochirurg v přední linii pohotovostní služby, a endodontický specialista, který se přidává, aby se pokusil zachovat zub s ohledem na pulpu, pulpální prostor a kořen. Informované a koordinované snažení všech členů týmu zajišťuje, že pacient dostane tu nejrychlejší a nejúčinnější péči.

Indikační šíře MTA: Soubor kazuistik

September 24, 2018

Skupina bioaktivních hydraulických cementů, známých nejčastěji jako MTA (Mineral Trioxide Aggregate) po prvním komerčně připraveném preparátu, představuje dnes již nedílnou součást práce endodontisty. Těžko si lze dnes představit provádění řady zákroků na vitálním endodontu nebo mutilovaném nevitálním zubu bez použití MTA nebo jiného produktu z této skupiny.

Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem kořene

September 24, 2018

Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem představuje v endodoncii zvláštní výzvu. Zatímco u laterálních zubů je příčinou nekrózy pulpy zpravidla kaz, u frontálních zubů to bývá úraz.

Možnosti akcelerace léčby průhlednými fóliovými aparáty

August 31, 2018

Zavedení nových technologií je ve 21. století zásadní pro každou ortodontickou praxi, která se snaží expandovat a inovovat. Rychlá reakce na vyvíjející se potřeby veřejnosti je rozhodující pro dosažení spokojenosti pacientů s léčbou a úspěchu praxe. Možnost nabízet pacientům jedinečná terapeutická řešení, která se cíleně zabývají jejich hlavními problémy, se tak může stát jednou z nejdůležitějších hnacích sil pro začlenění akceleračních technologií a doplňkových léčebných metod do každodenní praxe. Je zřejmé, že pokud se tyto technologie používají v kombinaci s moderní léčbou jako je terapie fóliovými aparáty, výsledná synergie může mít výrazně lepší a rychlejší terapeutické výsledky. Jedná se především o mikroo­steo­perforace (MOP) pro zrychlení ortodontické léčby a vysokofrekvenční vibrace (HFV) pro zlepšení dosazení fólií a snížení bolesti/nepohodlí.

advertisement
Svařování v ordinaci pomocí Nd:YAG laseru

August 31, 2018

Od předvedení prvního laseru Maimanem v roce 1960 došlo k velmi rychlému vývoji této inovativní technologie, která se vyznačuje neustálým technologickým pokrokem a hledáním nových aplikací. Přístroje jsou rok od roku menší a levnější, postupem času byly vyvinuty i nové vlnové délky. Laserové svařování bylo nejprve zavedeno v klenotnictví v 70. letech 20. století a brzy poté jej začali úspěšně využívat i zubní technici. Prvními používanými lasery byly CO2 lasery a Nd:YAG lasery, ale trh si rychle podmanil Nd:YAG typ, především díky dosahovaným výsledkům. Laserové svařování nabízí mnoho výhod v porovnání s tradičními metodami. Předně laser šetří komerční laboratoři čas, protože veškeré svařování se provádí přímo na modelu. Odpadají nepřesnosti vzniklé při přenášení ze sádrového modelu i investice jsou nižší. Zdrojem tepla je koncentrovaný světelný paprsek s vysokým výkonem, který minimalizuje problémy s deformací kovu.

Šest klíčů pro účinné využití alveolární kortikotomie

August 31, 2018

Jiný pohled na chirurgicky asistovaný pohyb zubů

Možnosti ošetření bezzubého oblouku

June 15, 2018

Pokud v minulosti pacientova situace v ústech vyústila v kompletní ztrátu zubů, bylo ošetření omezené na totální náhradu bez jakékoliv naděje na zlepšení stavu. Největší výzvou, zejména v dolní čelisti, pak bylo zhotovení náhrady s dostatečnou stabilitou a retencí. Výsledek velmi záležel na schopnostech lékaře, ale taktéž na neuromuskulární kondici pacienta, jeho podpůrných tkáních a celkovém přístupu k problému. Ošetření bezzubých pacientů nicméně prodělalo v důsledku narůstající popularity zubních implantátů určitou revoluci, a tak je dnes standardem u ošetření mandibuly náhrada kotvená implantáty.

MALO CLINIC Protocol

May 25, 2018

ABSTRAKT: Ztráta chrupu je ranou známkou stárnutí s nepopiratelným dopadem na každodenní život a sociální interakci lidí na celém světě. Díky inovacím, spolu s neustálým klinickým a vědeckým výzkumem, je nyní možné ošetřit téměř každý případ úplné ztráty chrupu prostřednictvím vysoce funkčního a estetického fixního řešení, které zvýší kvalitu života těchto pacientů. Protokol ošetření podle MALO CLINIC pro rehabilitaci zcela bezzubých případů umožňuje tisícům zubních lékařů po celém světě u pacientů tohoto základního cíle dosahovat.

Výroba suprakonstrukce na implantát pomocí CERECu

April 30, 2018

Zubní implantáty jsou skvělým přídavkem do repertoáru každého praktického zubního lékaře, jelikož nám umožňují nahradit ztracený zub bez narušení zbylého chrupu. Ošetření zubními implantáty nicméně vyžaduje obsáhlou znalost jak záchovné a protetické stomatologie, tak i parodontologie. Tradičně je pak součástí takového ošetření otisk zhotovený přes otiskovací členy buď otevřenou nebo uzavřenou technikou s následným dosazením analogů. Zkušený technik přitom zhotoví suprakonstrukci asi do 2 až 3 týdnů. Čas a dostatek zkušeností jak ze strany technika, tak ze strany lékaře se samozřejmě odrazí ve výši ceny účtované pacientovi.

Navigovaná implantace do tenké čelisti

April 30, 2018

V současnosti se technika digitálního plánování a následná řízená implantologie využívá především k přesnému protetickému zavedení implantátů, tzn. k optimalizaci protetického prostoru pro maximálně funkční a estetickou náhradu. Nutno říci, že se touto cestou výkon velmi zjednodušuje a zpřesňuje. V příznivých situacích lze tyto metody využít také ke zjednodušení výkonu pro pacienta, pokud se touto metodou zavádí implantát flapless. V takovém případě většinou odpadá sutura, hojení slizniční rány je vnímáno jako rychlejší, a přitom je stále zachováno precizní zavedení implantátu.

Sólo implantát: Náhrada horního premoláru pomocí digitálního pracovního postupu

April 30, 2018

Použité technologie: Pro estetickou a funkční rehabilitaci horního premoláru (zub 24) použil Dr. Nelson TRIOS® intraorální skener a 3Shape Implant Studio® software pro plánování implantace a design chirurgické šablony stejně jako Dental System™ pro zhotovení finální protetické náhrady.

advertisement
Multichromatická hybridní keramika: Přechody odstínů na stisknutí tlačítka

April 30, 2018

V březnu 2017 byl poprvé představen nový multichromatický hybridní keramický bloček VITA ENAMIC® multiColor (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo). Tento CAD/CAM bloček má integrované, přirozené přechody odstínů, které prostupují šesti jemně přecházejícími vrstvami. Umožňuje to vytváření náhrad na stisknutí tlačítka, a to s přirozeným profilem odstínu od krčku po incizní hranu. Protože se po CAM výrobě neprovádí pálení, je možné hybridní keramiku nasadit hned po vyleštění. Dr. Bernhild-Elke Stamnitz (Langen, Německo) vysvětluje v následujícím rozhovoru efektivitu výrobního procesu a estetický potenciál tohoto nového bločku.

Nový kompozitní blok BRILLIANT Crios: Příběh o brilantním úspěchu

April 30, 2018

Nový zesílený kompozitní blok BRILLIANT Crios společnosti COLTENE byl uveden na trh v roce 2016 a je považován předními dentálními profesionály za další krok ve výplních CAD/CAM. Kompozit BRILLIANT Crios odstraňuje potřebu samostatného vypalovacího procesu a je to vysoce kvalitní možnost vhodná pro výplně jednotlivých zubů jak v přední, tak zadní oblasti při konvenčních indikacích, jako jsou inleje, onleje, fazety a korunky. O svých zkušenostech s kompozitem BRILLIANT Crios hovoří tři odborníci.

Aadva Lab Scan – vysoká přesnost pro dokonalé náhrady

April 30, 2018

Počítačem podporované navrhování a výroba (CAD/CAM) přineslo revoluci pro každodenní stomatologickou praxi a tento trend se bude nejspíše v budoucnu ještě dále vyvíjet. Pracovní postup s digitální CAD/CAM technologií sestává ze tří fází 1:

advertisement
Digitalizace vaší implantologické praxe

April 16, 2018

Digitální stomatologie je bezpochyby současné téma. Během posledních pěti let postupovaly všechny digitální pracovní postupy vpřed mílovými kroky. Existuje tolik různých digitálních aplikací, že je někdy náročné si udržovat povědomí o veškerém vývoji. Mnoho zubních lékařů je nadšeno z výhod nových technologií, ale stejně tak je mnoho těch, kteří pochybují o tom, zda zlepšené klinické pracovní postupy ospravedlňují zvýšené náklady.

MAGICAL All on FOUR: chirurg, zubní lékař a zubní technik představují svůj unikátní postup

April 16, 2018

Vše začalo v roce 2014, kdy jsem přednášel na konferenci v Zagrebu o využití PEEK materiálu pro šroubovatelné práce a o tom, jaké přinášejí benefi ty. Po skončení přednášky se v zadní části přednáškového sálu o kapacitě do 100 účastníků ozval dotaz jednoho urostlého lékaře:

Rozhovor s Michalem Heřmánkem, zakladatelem společnosti Microdent s.r.o.

April 16, 2018

V rámci dalšího inspirujícího rozhovoru jsme položili několik otázek zakladateli a jednateli společnosti Microdent se sídlem v Turnově: Michal Heřmánek, MCA studoval informační systémy na Technické univerzitě v Liberci a na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti Cap Gemini Ernst & Young jako konzultant. Je ženatý a má 3 děti. Mezi jeho koníčky patří cestování, hra na kytaru a sport.

Proteticky řízené umístění implantátu a náhrady: Rychlý a elegantní pracovní postup Dentsply Sirona

April 16, 2018

Zubní lékaři přijímají a do své klinické praxe zahrnují neustále nové technologické pokroky, které zvyšují efektivitu, snižují výrobní náklady a oslovují pacienty v podobě špičkových ošetření.

Rozhovor s Martinem Červeňákem, majitelem frézovacího centra ZUBA s.r.o.

April 16, 2018

Vážení čtenáři, přinášíme vám další zajímavý rozhovor, tentokrát se slovenským diplomovaným zubních technikem Martinem Červeňákem, majitelem firmy ZUBA – frézovacie centrum a zubná technika se sídlem v Bratislavě.

advertisement
Okamžité zatížení: Co znamená pro pacienta a zubní ordinaci?

April 4, 2018

V závislosti na indikaci může trvat dokončení implantologického případu tři až dvanáct měsíců, přičemž je potenciálně zapotřebí kvůli jednotlivým fázím ošetření několika cest pacienta k zubnímu lékaři. Při správném provedení nabízí okamžité zavedení implantátu a jeho okamžité zatížení možnost zkrátit dobu do rehabilitace chrupu a zredukovat počet návštěv, z čehož těží zubní ordinace i pacient.

Triumfy a tragédie v implantologii

April 3, 2018

Implantologie je dnes běžnou součástí zubního lékařství. Jen stěží bychom hledali jiný obor stomatologie, který prodělal tolik inovací a investic v tak krátkém čase. Nicméně, i přes tuto euforii, s sebou implantologie nenese pouze pozitivní aspekty. Tento článek si klade za cíl poukázat na současné „triumfy a tragédie“ v tomto oboru.

Kdy parodontolog předá pacienta implantologovi?

April 3, 2018

Kapitola z monografie Dentální implantologie

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International