Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Výměna defektní distální výplně

May 10, 2011

21letý pacient si stěžoval na zvýšenou citlivost a mírnou bolest při žvýkání na zubu 36.  

Techniky preparace na korunku za použití dentálního operačního mikroskopu

May 10, 2011

Úspěšná preparace na korunku začíná diagnostikou. Včasná detekce potřeby celoplášťové rekonstrukce může minimalizovat řadu obtíží spojených s preparací zubu na korunku, včetně přesného otisku a dosažení přesně sedící, dlouhotrvající a estetické rekonstrukce. Důkladná diagnostika je nejdůležitější první krok. 

advertisement
Atraumatické extrakce s Luxator Periotome

May 9, 2011

Extrakce zubu je bezesporu jedním z nejvíce traumatizujících zákroků, které může pacient  v zubní ordinaci zažít a neprobíhá-li extrakce hladce, může být celkem stresující i pro zubního lékaře. Při použití určitého jednoduchého chirurgického nástroje může být proces extrakce snazší pro pacienta i zubního lékaře. Ke svému překvapení jsem zjistil, že pro mnohé zubní lékaře není nástrojem první volby Directa Dental Luxator. 

Klinické použití Er,Cr:YSGG laseru při endodontickém ošetření

May 9, 2011

Nejdůležitějším cílem endodontického ošetření stále zůstává odstranění bakterií z infikovaných kořenových kanálků. Navzdory rostoucímu množství nových produktů a technik se ale dosažení tohoto cíle naší profesi stále vyhýbá. Z historického pohledu se endodontické ošetření zaměřilo na dezinfekci kořenových kanálků se zbývajícími bakteriemi uvnitř dentinových tubulů a v nepřístupných oblastech systému kořenových kanálků. Ačkoli bylo do etiologie selhání endodontického ošetření zahrnuto mnoho faktorů, prokázalo se, že tyto „pohřbené“ bakterie hrají zásadní roli u přetrvávajících endodontických onemocnění (Siqueira & Rocas 2008). 

S čepem nebo bez čepu – otázka míry destrukce zubních tkání

May 9, 2011

Velká míra destrukce v oblasti klinické korunky hovoří pro zesílení retence a zpevnění nástavby pomocí čepu. U malých defektů často dostačuje fixace nástavby k okolním zubním tkáním. K dispozici máme čepy z různých materiálů (kov, keramika s vysokou pevností, čepy ze skelných vláken). Čepy ze skelných vláken se vyznačují modulem elasticity podobným zubní tkáni, což vede k omezení rizika fraktury kořene v důsledku zatížení střižnými silami. 

advertisement
Vhodná technika vypracování apikální části kořenového kanálku

May 9, 2011

Vypracování apikální části kořenového kanálku zajistí optimální podmínky jeho zaplnění. Tým autorů v čele s dr. Karen Vallaeys a dr. Delphine Maret z Toulouse v následujícím článku osvětlují cílený postup vypracování pomocí příslušných nástrojů, který povede k úspěšnému endodontickému ošetření. 

Problematika kalcifikovaných kanálků, kazuistika

May 9, 2011

Pacient, jehož snímek je na obrázku 1, byl odkázán na endodontistu, protože prvnímu lékaři se nepodařilo lokalizovat kořenové kanálky. 

Frenektomie – Srovnání konvenčních technik a diodového laseru

May 9, 2011

Pojem frenum je odvozen od latinského slova „fraenum“. Frena jsou trojúhelníkové záhyby nacházející se v alveolární sliznici horní a dolní čelisti, mezi velkými řezáky a v oblasti mezi špičákem a premolárem. 

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International