Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Horizontální augmentace kosti

June 8, 2012

Dr. Riz Syed hovoří o významu augmentace kosti na poli implantologie a některých možnostech léčby. Dentální implantáty potřebují pro adekvátní stabilitu dostatek kosti. U některých pacientů by tato forma implantologického ošetření nebyla bez horizontální nebo vertikální augmentace kosti možná. Augmentace kosti obecně má proto pro implantologii značný význam.  

Kde končí parodontologie a nastupuje implantologie

June 8, 2012

Ošetření parodontu poskytuje nejen dobré orální zdraví, ale je také základním kamenem pro vynikající estetickou stomatologii, říká Dr. Jose Zurdo Rozhodujeme-li se, jak se v určité klinické situaci vypořádat s parodontitidou ohroženým zubem, existuje několik faktorů, které musíme vzít v úvahu.  

advertisement
Inovativní technologie ve zhotovování náhrad na implantáty – budoucnost je tady již dnes

June 8, 2012

Implantologie se v průběhu let neustále vyvíjí a je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí naší profese. Cíl implantologie se posunul od „pouhého“ zavedení implantátu do kosti ke správnému umístění kostních štěpů a k vytvoření náhrad s dlouhodobě vynikající estetikou i funkcí. Jinými slovy, minuly dny, kdy jsme se pouze pokoušeli zavést implantát a poté zhotovit estetickou a funkční náhradu.  

Aktuální koncepty prevence gingivitidy a parodontitidy

June 8, 2012

Orální zdraví – samozřejmost nebo podružnost v našem životě. Mnoho pacientů podceňuje jeho význam a přitom zubní sklovina a gingiva jsou oblasti, které vyžadují zvýšenou pozornost v souvislosti s prevencí vzniku onemocnění těchto tkání. Odborné sdělení od Prof. emer. Heinz H. Renggli, Nijmegen, Holandsko. 

Korunka nebo onleje zhotovené v jeden den – ukázka klinického případu (Výhody nepřímých kompozitních náhrad)

June 8, 2012

„Vývoj v zubním lékařství se dnes jednoznačně posunuje směrem k lepší estetice a méně invazivním zákrokům. Nepřímé pryskyřičné a keramické inleje a onleje tomuto trendu nejen odpovídají, ale také velice dobře vyplňují mezeru mezi výplněmi a korunkami,“  Dr. Ronald D. Jackson (Cosmetic Dental Tribune, prosinec 2008). 

advertisement
Zjednodušená metoda snímání cementovaných prací na implantátech

June 8, 2012

Čas od času je nutné sejmout protetickou práci nacementovanou na jednom nebo více implantátech a ne vždy lze použít běžné pomůcky pro odstraňování korunek a můstků. V takovém případě musíme získat přístup ke šroubkům abutmentu preparací skrz korunku nebo můstek. Výzvou je dosáhnout co nejmenšího přístupového otvoru s minimem času a úsilí. Tento článek popíše jednoduchou metodu pro konstrukci a používání šablony, která zajistí snadné zhotovení přístupového otvoru v implantologické protetice.  

Dentální mikroskop v běžné stomatologii

June 8, 2012

Stomatologický mikroskop je vynikající nástroj. Každý zubní lékař by měl zvážit začlenění možnosti mnohanásobného zvětšení do své ordinace. Na následujících klinických případech si ukážeme jeho efektivitu. 

Překrytí gingiválních recesů se stalo předvídatelné díky použití resorbovatelných bariér

June 8, 2012

Gingivální recesus je definován jako umístění nebo přemístění marginální gingivy apikálně k cemento-sklovinné hranici (CSH)1. Recesus je odhalení povrchu kořene, které vede k tomu, že se zub jeví delší. Z pohledu pacienta je recesus spojen se stárnutím a představuje estetický hendikep.  

advertisement
Jak plná je objednací kniha vaší dentální hygienistky?

May 10, 2011

Sheila Scott nabízí osm pohotových způsobů, jak transformovat objednací knihu vašich/vaší dentálních hygienistky/ek Mohla by být objednací kniha vaší dentální hygienistky plnější? Pozorujete stále častější zrušení sezení nebo se pacienti na sezení prostě nedostaví? Pokud si na některou z těchto dvou otázek odpovíte kladně, mohly by vám rady v tomto článku pomoci znovuvybudovat vaše služby v oblasti dentální hygieny a zajistit větší zdraví pacientů a stabilitu vaší praxe. 

Jak dosáhnout lepší každodenní péče o mezizubní prostory

May 10, 2011

Pohled Clare Southard na použití mezizubních kartáčků v každodenní péči pacientů o dutinu ústní  Všichni víme, co je pro nás dobré – zdravě jíst, více cvičit, ale zdá se, že se vždy najde důvod, proč nejsme schopni tyto změny do svého života zavést.    

Diagnóza a zvládnutí hypersenzitivity dentinu

May 10, 2011

Cílem tohoto článku je doplnit stomatologickým odborníkům informace o tomto nepříjemném klinickém stavu, který není mnoha zubními lékaři plně doceňován a jako takový je při stanovení diagnózy v zubní ordinaci často přehlížen. 

Začiatky Dentálnej hygieny na Slovensku – 20 rokov od vzniku prvej myšlienky

May 10, 2011

Dovoľte mi, pri príležitosti jubilejného 20. výročia vzniku prvej myšlienky o profesii dentálna hygienička na Slovensku, aby som Vás oboznámila s jej začiatkami. 

advertisement
Endodonticko – implantologický algoritmus

May 10, 2011

Na klinickém případu vám ukážeme překvapivý význam endodontistů při plánování implantologického ošetření  Ve stomatologii se objevuje nový trend, který se stává postupně uznávaným a hovoří se o něm jako o endodonticko-implantologickém algoritmu. Tento nový přístup považuje roli endodontisty za stěžejní v okamžiku rozhodování, zda je zub možné zachovat nebo zda je správným postupem ošetření extrakce zubu a zavedení implantátu. Endodontista je v jedinečné pozici, kdy může vyhodnotit rozhodující faktory, které mohou vést k selhání endodontické léčby a současně může rozhodnout, zda by další endodontické ošetření vedlo k předvídatelnému a úspěšnému výsledku. Není-li výsledek příznivý, je nutné provést extrakci a nechat zhotovit náhradu nesenou implantátem.

Praktické klinické faktory v reendodontické terapii

May 10, 2011

Nechirurgické reendodontické o-šetření kanálků (NROK), jejichž původní léčba selhala, je téměř exkluzivně specializovaná procedura díky komplexnosti diagnózy, plánování terapie a pokročilým technikám nutným pro reendodontický výkon. 

Desinfekce a dekontaminace: Dental Tribune pohlíží na úkol dekontaminace a kontroly přenosu infekce

May 10, 2011

Jedním z nejdůležitějších témat k diskusi na loňském Showcase byl úkol dekontaminace a přenosu infekce. Po zběžném pohledu na seznam vystavovatelů bylo vidět rozmanitou škálu v tomto sektoru trhu a řadu produktů směřovaných k poskytnutí nějaké formy desinfekce a dekontaminace dostupné v jednotlivých krocích. Od nejmenších detailů, jako antibakteriálních plastových obalů na dveřní kliky až po desinfekci celého pokoje navrženou pro celonoční průběh, který vyčistí každý povrch i chirurgické prostředí.  

Vnitřní bělení horního levého velkého řezáku: Jacob Krikor se podělil o své zkušenosti s bělením zubů – řezáků

May 10, 2011

„Je velice důležité informovat pacienta o tom, že výsledek bělení není zcela předvídatelný, a že může být v budoucnu přece jen nutné zub opatřit fazetou.“ 

Výměna defektní distální výplně

May 10, 2011

21letý pacient si stěžoval na zvýšenou citlivost a mírnou bolest při žvýkání na zubu 36.  

Techniky preparace na korunku za použití dentálního operačního mikroskopu

May 10, 2011

Úspěšná preparace na korunku začíná diagnostikou. Včasná detekce potřeby celoplášťové rekonstrukce může minimalizovat řadu obtíží spojených s preparací zubu na korunku, včetně přesného otisku a dosažení přesně sedící, dlouhotrvající a estetické rekonstrukce. Důkladná diagnostika je nejdůležitější první krok. 

Atraumatické extrakce s Luxator Periotome

May 9, 2011

Extrakce zubu je bezesporu jedním z nejvíce traumatizujících zákroků, které může pacient  v zubní ordinaci zažít a neprobíhá-li extrakce hladce, může být celkem stresující i pro zubního lékaře. Při použití určitého jednoduchého chirurgického nástroje může být proces extrakce snazší pro pacienta i zubního lékaře. Ke svému překvapení jsem zjistil, že pro mnohé zubní lékaře není nástrojem první volby Directa Dental Luxator. 

advertisement
Klinické použití Er,Cr:YSGG laseru při endodontickém ošetření

May 9, 2011

Nejdůležitějším cílem endodontického ošetření stále zůstává odstranění bakterií z infikovaných kořenových kanálků. Navzdory rostoucímu množství nových produktů a technik se ale dosažení tohoto cíle naší profesi stále vyhýbá. Z historického pohledu se endodontické ošetření zaměřilo na dezinfekci kořenových kanálků se zbývajícími bakteriemi uvnitř dentinových tubulů a v nepřístupných oblastech systému kořenových kanálků. Ačkoli bylo do etiologie selhání endodontického ošetření zahrnuto mnoho faktorů, prokázalo se, že tyto „pohřbené“ bakterie hrají zásadní roli u přetrvávajících endodontických onemocnění (Siqueira & Rocas 2008). 

S čepem nebo bez čepu – otázka míry destrukce zubních tkání

May 9, 2011

Velká míra destrukce v oblasti klinické korunky hovoří pro zesílení retence a zpevnění nástavby pomocí čepu. U malých defektů často dostačuje fixace nástavby k okolním zubním tkáním. K dispozici máme čepy z různých materiálů (kov, keramika s vysokou pevností, čepy ze skelných vláken). Čepy ze skelných vláken se vyznačují modulem elasticity podobným zubní tkáni, což vede k omezení rizika fraktury kořene v důsledku zatížení střižnými silami. 

Vhodná technika vypracování apikální části kořenového kanálku

May 9, 2011

Vypracování apikální části kořenového kanálku zajistí optimální podmínky jeho zaplnění. Tým autorů v čele s dr. Karen Vallaeys a dr. Delphine Maret z Toulouse v následujícím článku osvětlují cílený postup vypracování pomocí příslušných nástrojů, který povede k úspěšnému endodontickému ošetření. 

advertisement
Problematika kalcifikovaných kanálků, kazuistika

May 9, 2011

Pacient, jehož snímek je na obrázku 1, byl odkázán na endodontistu, protože prvnímu lékaři se nepodařilo lokalizovat kořenové kanálky. 

Frenektomie – Srovnání konvenčních technik a diodového laseru

May 9, 2011

Pojem frenum je odvozen od latinského slova „fraenum“. Frena jsou trojúhelníkové záhyby nacházející se v alveolární sliznici horní a dolní čelisti, mezi velkými řezáky a v oblasti mezi špičákem a premolárem. 

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International